Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/1034/html/szezon-elott-.html

Szezon előtt (?)


A tavalyi évben több alkalommal beszámoltunk arról, hogy nincs rendben a MÁV magatartása a jóléti vagyon jövőjét érintően. A kérdés sajnos ma újra aktuális, miután a fő tulajdonos (MÁV Zrt.) úgy döntött, hogy a sikertelen pályázatot követően nincs más hátra, mint bezárni a boltot. A MÁV Lokomotív Hotels Zrt. közgyűlése a napokban ennek megfelelelően úgy határozott, hogy jogutód nélkül megszünteti a társaságot. Tette ezt ráadásul úgy, hogy a kevésbé elegáns és humánus megoldást, a felszámolási eljárást választotta a végelszámolás helyett.

Szakszervezetünk (a VSZ-szel egyetemben) az említett munkáltatói (tulajdonosi) döntéssel szemben kifogást nyújtott be az Mt. 21. § (2) megsértése miatt, amit a döntéshozók végül is tudomásul vettek, ennek megfelelelően (egyelőre) visszavonták a határozatot. Ez a döntés egyébként szembement a korábbi ígéretekkel, miszerint végelszámolással fogják megszüntetni a céget.

Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a MÁV Zrt. nem kívánja a jövőben ezt a konstrukciót fenntartani, azaz rövidesen – az Mt. előrásainak megfelelően, azaz a tájékoztatás és a konzultációt követően – a közgyűlés megismétli korábbi döntését.

Az egyébként is válságos helyzetben a társaság munkavállalói a tulajdonos elképzelése szerint úgy "kerülhetnek lapátra", hogy még a törvényes járandóságaik kifizetése is kétséges a felszámolási eljárás miatt. Ez pedig elfogadhatatlan a VDSzSz számára. Ennyit a tulajdonos felelőségvállalásáról.

Az anyavállalat döntése azonban nem csak ezért elfogadhatatlan. Azáltal, hogy megszűnik a MÁV Lokomotív Hotels, az üdülők üzemeltetése sem biztosított, azaz további állagromlásra és értékvesztésre számíthatunk. Egyelőre felbecsülhetetlen az a veszteség, ami a MÁV (korábban szakszervezeti tulajdonban lévő) üdülővagyonában bekövetkezik. Ha igaz (már pedig igaz), hogy a jó gazda szeme hízlalja a nyájat, akkor nem nehéz megválaszolni ugyanezt a rossz gazda esetében.

Azt már korábban is vélelmeztük, hogy a MÁV számára a kívánt cél egyedül az üdülővagyon kiárusítása. Szakszervezetünk – látva a várható következményeket – már a tavalyi évben kérte a vezetést, hogy függesszen fel minden olyan intézkedést, ami a jóléti vagyont érinti, mindaddig, míg a szociális párbeszéd keretében ez a kérdés nem kerül megnyugtatóan rendezésre.

Jeleztük azt is, hogy a jóléti vagyon egy jelentős része, (konkrétan az üdülők) korábban szakszervezeti tulajdonban volt, és csak egy – utólag vitatható – (pártállami) kormányzati döntés és ehhez asszisztáló (pártállami) szakszervezeti vezetésnek köszönhetően került át a munkáltató tulajdonába. Ennek megfelelően közöltük azt is, hogy elfogadhatatlan számunkra minden olyan lépés, ami nem számol ezzel a ténnyel, illetve a szakszervezetek jogos igényeivel.

Tettük mindezt azzal a jóindulatú feltételezéssel, hogy a menedzsment is hasonlóan értékeli a helyzetet, illetve bíztunk abban, hogy – a korábbi ez irányú megbeszéléseinknek, a vezetői ígéreteknek megfelelően – méltányos megoldás születhet a jóléti ügyek tekintetében.

A VDSzSz konkrét javaslatot is kidolgozott a jóléti rendszer egészére vonatkozóan, a MÁV azonban jelenleg úgy tűnik nem partner egy koncepcionális megoldásban. Továbbra is a „végső megoldásban”, az üdülővagyon értékesítésében érdekelt.

Látva a helyzet reménytelenségét, szakszervezetünk most újabb javaslatokon dolgozik, illetve nyitott minden olyan megoldásra, ami az üdülővagyon – legalább részleges – megtartását biztosítja, és a munkavállalók üdültetését segíti.

dr. Szabó Imre

Hozzászólások