Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/1258/html/heltai-jeno-vasutas-.html

Heltai Jenő: Vasutas-sztrájk


Gróf Tisza I. a vaskezű
Léptet fakó lován:
"Hadd látom, hogy a vasutas,
Valóban oly sovány?"

"A fizetése elég neki
S munkája nem kevés?
S ha sztrájkol tényleg sztrájk e sztrájk,
Vagy csak hetvenkedés?"

Gróf Tisza I. a vaskezű
Léptet fakó lován,
Körötte csend amerre ment,
És néma tartomány.

A mozdony áll, a sín üres
Vonattalan a hon,
És közlekedni nem lehet,
Csupán fakó lovon.

A mozdony áll, nem hajtja gőz,
A pálya néma rég
És bár a föld forog tovább,
De nem forg a kerék.

És országszerete némaság
És sztrájk van mindenütt,
Nincs, nincs ki vonatot vezet,
És nincs, aki befűt.

Gróf Tisza I. fakó lován
Fejével bólogat:
"Tényleg e sztrájk valódi sztrájk
És nem megy több vonat."

"Vadat s halat s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Nem szállít többé a vasút
Se föl- se lefele."

"De engem a sztrájk nem riaszt,
Hamar megszüntetem,
Erre adott a kegyes ég
Két vaskezet nekem."

És egyet int, legyen megint
Rend példás, régi rend,
De nem fogad szót a vasút
És vonat egy se ment.

"Mi ez? Hát csődöt mond e kéz,
Mely erős, mint a vas?
Ki elkiáltsa, hogy: "Mehet!"
Hol van oly vasutas?"

Körötte csend, légy szárnya bent
Se kint nem hallatik
Csak Hieronym nyugtalan
S Ludvigh nem alhatik.

"Mi ez? A sztrájknak vége nincs,
Mind, mind makacs, nyakas?
Ki elkiáltsa, hogy: "Mehet!"
Elő száz vasutas!"

S bérenc csoport, száz szolga hord
Elő száz vasutast,
Hogy államférfi voltodat
Most rajtuk megmutasd.

Hogy bölcsességed és vaskezed
Most megmutasd nekik...
S ajtó mellől öreg fűtő
Lassan emelkedik.

"Miniszter úr" - így kezdi el
"Hatalmad nagy lehet,
De nincsen olyan vasutas,
Ki azt mondja: "Mehet!"

És Tisza int: "Máglyára el,
Dala nagyon kemény,
Kívánatosabb volna itt
Egy enyhébb vélemény!"

S jő új dalos... egy kalauz,
Sötétebb dalba kezd:
"Pusztulunk, gyötrődünk, veszünk,
Kormány, te tetted ezt!"

"Miniszter úr! Lágyabb dalért
Tovább ne is kutass,
Ki elkiáltsa, hogy: "Mehet!"
Nincsen oly vasutas!"

És Tisza int: "Máglyára mind
A százat, ezret..."
És mentek ők... s egyetlenegy
Se mondta azt: "Mehet!"

S fakó lovárul Tisza gróf
Ezek után leszáll,
Aludni tér... de álom, oh
Szemére még se száll.

"Hah! síp füttyöl, gép zakatol,
Harang jelez... mi ez?
Felköttetem a Vázsonyit,
Ha bosszant bármi nesz."

S tul ádáz újság-harsonán,
Mely sikert emleget,
Fülébe dörgi ezer árny:
"Gróf úr, most már - mehet!"

(1904. április 24.)

 

Hozzászólások