Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/3072/html/csaladtagi-utazasi-k.html

Családtagi utazási kedvezmény: levelet írtunk Navracsics Tibornak


Tûzviharként terjed el a hír: a kormánynak az a szándéka, hogy egyéni képviselõi indítványon keresztül a vasútról szóló törvényt módosítani kívánja mégpedig oly módon, hogy a családtagokat a jövõben vasúti utazási kedvezmény ne illesse meg. Levelet írtunk Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettesnek, akitől a megnyugtató válaszon kívül a többi között azt is kértük, hogy a Vasúti Egyeztető Bizottság keretei között tárgyaljuk meg ezt a kérdést.

"Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

A mai napon tûzviharként terjed el a hír, a kormánynak az a szándéka, hogy egyéni képviselõi indítványon keresztül a vasútról szóló törvényt módosítani kívánja mégpedig oly módon, hogy a családtagokat a jövõben vasúti utazási kedvezmény ne illesse meg.

Az Ön Titkárságán érdeklõdve erre a kérdésemre kedves munkatársai válaszolni nem tudtak, ellenben indítványozták, hogy Önhöz forduljak email formájában és napokon belül választ kapok, remélem pozitívat.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes úr!

A vasúti menetkedvezmény tradicionálisan évtizedek óta megilleti a vasutasok családtagjait, és bár voltak ezzel kapcsolatosan ennek mérséklésére irányuló viták, a felek mindannyiszor arra a megállapodásra jutottak, hogy sem gazdaságilag, sem politikailag nincs értelme a bevált gyakorlaton változtatni, hiszen egyfelõl, ahogy említettem több évtizedes jogosultságról van szó, mely ha úgy tetszik a vasutas jövedelmek megállapításakor mindannyiszor, ha formálisan nem is, de figyelembe lett véve.

Ezért a kedvezmény bárminemû mérséklése, ne adj Isten megvonása, a vasutas családok ezreinek jelentõs, ráadásul váratlan jövedelemveszteséget okozna. Ugyanis az utóbbi években szóba sem került a kedvezmények változtatása, mi több a legutóbb errõl szóló miniszteri rendelt az érintettek körének bõvítésérõl szól és minden ezzel kapcsolatos hivatalos megbeszélésen is csak megerõsítést nyert, hogy a kormányzat nem óhajtja a kérdést feszegetni.

Nagyon remélem, hogy a híreszteléseknek nincsen alapja, és a vasutas családoknak, tagjainknak az Ön válasza eloszlatja azon kétségeit, amelyek a mai naptól kezdõdõen léteznek.

Kérem mielõbbi megnyugtató válaszát, és amennyiben e kérdéskörrel kapcsolatosan további tájékozódásra lát okot, javaslom, hogy az ún. Vasúti Egyeztető Bizottságon a kérdést tárgyaljuk meg.

Egyébiránt meg kívánom jegyezni, hogy az email megírását szükségessé tevõ híreszteléseket csak a sajtó útján nyerhettem, illetve a Szél Kálmán terv angol nyelvû fordításában olvashattam, ebbõl következõen a magyar nyelvűben, ez az álláspontom szerint helytelen gondolat nem szerepel. Még egyszer várva megtisztelõ válaszát!

Nagyrabecsüléssel:

Bárány Balázs Péter

VDSzSz Szolidaritás

alelnök"

Hozzászólások