Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/3383/html/tisztelt-tagtarsak.html

Tisztelt Tagtársak!


Szerdán folytatódott a GySEV-hez átkerülő munkavállalók jövőbeni munkáltatási viszonyairól folyó egyeztetés.
Szerdán a megbeszéltek szerint folytatódott a GySEV-hez ez év október 1-ig jogutódlással átkerülő, jelenleg MÁV Zrt. munkavállalók jövőbeni munkáltatási viszonyairól folyó egyeztetés annak reményében, ahogy eddig is, hogy a jogutódlás törvényben nem szabályozott, ill. a megállapodás tárgyát képező kérdéseiben egyezségre jutunk.

A GySEV humánpolitikai apparátusa korábbi kérésünket feledve nem mutatta be, hogy a hozzájuk átkerülő MÁV Zrt-s munkavállalóknál szerintük hogyan változna a személyi alapbérük, ill. havi jövedelmük abban az esetben, ha a keresetek tekintetében a GySEV-nél hatályban lévő KSZ-t alkalmaznák.
E helyett evangéliumot hirdettek, miszerint is a kb. 350 főt érintő munkáltatói jogutódlás során az átlépők mintegy 75%-a juthatna magasabb személyi alapbérhez, mely állításuk szerint több - de előlünk gondosan titkolt - munkavállaló elérheti a 14%-os fejlődést is. A maradó kb. 25% esetében a változás negatív lenne, hiszen a munkaidő növelése miatt kompenzációra nem számíthatnak.
Mindezt azonban írásban nem voltak hajlandóak átadni annak ellenére, hogy a MÁV Zrt-től állítólag személyekre bontva megkapták mindazon adatokat, amelyek a fantasztikus számításokhoz szükségeltetnek. Vélelmezzük, hogy a MÁV a vonatkozó törvényeket sértő módon szolgáltatta ki a személyes adatokat, ezért ezeket a GySEV is ezt jogellenesen használja, hiszen nincs tudomásunk arról, hogy a MÁV Zrt-t bárki is felhatalmazta volna az érintettek közül személyes adataik kiadására harmadik személy felé. Ezen észrevételünket az ülésen is elmondtuk; egyben követeltük a bejelentés alapjául szolgáló számítások személyre bontva történő átadását annak érdekében is, hogy az igehirdetésben foglaltakat ellenőrizni tudjuk.
A GySEV munkatársai erre nem voltak hajlandóak, és arra sem, hogy részünkről a múlt tárgyaláson is elvárt 2 éves foglalkoztatási garanciát a jogutódlásban érintettek számára biztosítsák.
Váltig hangoztatták, hogy az általuk és a MÁV által közösen összeállított megállapodás-tervezet nagyobb csoda, mint a Szentírás. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint hogy azt sürgősen aláírjuk. Kiváltképp akkor, amikor mérhetetlen kegyet gyakorolva egyéves foglalkoztatási garanciát is biztosítanának.
Szakszervezetünk álláspontja a korábbiakhoz képest alapjaiban nem változott. Elmondtuk, hogy a munkaidő emelését - különös figyelemmel arra, hogy ágazati kollektív szerződést is szeretnénk kötni – nem tartjuk elfogadhatónak, nem látjuk a megállapodásban, hogy annak esetleges aláírásával azon munkavállalók, akiknél automatikus keresetnövekedés nem áll fenn, a megnövekedett munkaidőt miképp kívánja a GySEV ellentételezni, és továbbra is tartjuk a 2 éves foglalkoztatási garancia kikötését.
Amennyiben a GySEV olyan korrektül állna a kérdéshez, mint ahogy azt hirdetik, úgy nem látjuk akadályát annak, hogy a munkaidő változatlanul hagyása mellett, azon munkavállalók esetében, akik személyi alapbér növekedésre a GySEV KSZ-e szerint jogosultak és a személyi alapbér fejlesztés a két munkaidő közötti kb. 4%-os különbséget meghaladja, a 4%-on felüli rész mértékével emelnék a személyi alapbért.
Vagy adódik még két lehetőség. Az egyik, hogy a megállapodást oly tartalommal írjuk alá, hogy a munkáltatói jogutódlással átkerülő munkavállalók nyilatkozhatnak arról, hogy a jövőben a MÁV Zrt. KSZ-e avagy a GySEV KSZ-e vonatkozzék rájuk. A másik, hogyha a GySEV a jogutódlással átkerülő MÁV Zrt. munkavállalókkal közös akarat esetén munkaszerződést módosít, amelyben megállapodnak a heti 40 órás munkaidőben, és a munkavállaló számára is elfogadható személyi alapbérben. Természetesen szakszervezetünk mindkét esetben tagjaink számára kérésre képviseletet biztosít és tájékoztatást nyújt.

Október 1-je még nem jött el, de közeledik, és reméljük, hogy a Tamás bátya kunyhóját idéző rabszolgavásári hangulaton a GySEV humánpolitikai vezetése rövid időn belül képes lesz változtatni, és ennek eredményeképp a részünkről hőn áhított megállapodás aláírásra kerülhet.


2011. szeptember 22.

Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter

Hozzászólások