Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/3517/html/tisztelt-tagtarsak.html

Tisztelt Tagtársak!


Úgy tűnik, hogy a sztrájk a még elégséges szolgáltatás ún. vasúti törvényben szereplő, január elsejétől hatályos meghatározása szerint immár hivatalosan is a komikum kategóriájába tartozik. Jó adag cinizmussal ötvözve.
Ha ugyanis a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény január elsejétől hatályban lévő alábbi módosítását elolvassátok, egyértelmű lesz számotokra, hogy ez még a munkáltató által a még elégséges szolgáltatáshoz oly sokszor felajánlott "téli menetrend szerinti vonatközlekedéshez" képest is jóval több vonatot jelent.

Még szerencse, hogy a teherfuvarozásban ilyen korlátozás nem áll fenn. (Bár – ismerve a jogalkotók és jogalkalmazók fantáziáját, és nem ritkán gátlástalanságát – előbb-utóbb erre is kitalálnak majd valamit.)

"MÉG ELÉGSÉGES SZOLGÁLTATÁS A VASÚTI KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSBEN

68/I. § (1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott, még elégséges szolgáltatás mértéke a munkabeszüntetésben érintett időszakra vetítve vonalanként
a) a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás és az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 66%-a,
b) az országos vasúti személyszállítási közszolgáltatás és a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 50%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott arányokat vonalankénti bontásban, járatonként számolva, tört szám esetén felfelé kerekítve kell meghatározni. A még elégséges szolgáltatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget a munkabeszüntetés szervezői és a munkáltató közös megállapodásával meghaladhatja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékek teljesülése a munkabeszüntetés első 24 órája során óránként, ezt követően napi bontásban érvényesítendő oly módon, hogy ha a munkabeszüntetés munkanapon 6:00-9:00 és 15:00-18:00 közötti időszakot is érint, az (1) bekezdésben meghatározott mértékeknek ezen időszakokra vetítve önállóan, óránkénti bontásban is teljesülniük kell.
(4) A sztrájkkal érintett személyszállítást végző vállalkozó vasúti társaság szolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő és eleget tevő menetrend-tervezetet dolgoz ki és azt legkésőbb sztrájk megkezdésének időpontját két nappal megelőzően a lakosság egyidejű tájékoztatásával hirdeti meg.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű szolgáltatás nyújtása csak abban az esetben tekinthető a még elégséges szolgáltatás teljesítésének, ha az a menetrendben előre meghirdetett útvonalon és időpontban megvalósul.
(6) Ha a munkabeszüntetésben résztvevők a (1)-(3) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy ellehetetlenítik, a vasúti társaság a munkabeszüntetés szervezőivel és résztvevőivel szemben kártérítési igénnyel élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani."

Üdvözlettel:

Bárány Balázs
érdekvédelmi alelnök

Hozzászólások