Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/4868/html/korszerusithetik-szo.html

Korszerűsíthetik Szob állomás két őrhelyét


Egy panasz nyomán egyeztetést kezdeményeztünk többek között a MÁV Vagyonkezelő Zrt. budapesti irodavezetőjével. Megállapodtunk abban, hogy beruházási tervet készítenek Szob állomás két őrhelyének korszerűsítésére.
"Tisztelt Állomásfőnök Asszony!

A közelmúltban szakszervezetünk /VDSZSZ Szolidaritás/ elnökéhez olyan típusú észrevétel jutott el, melyben kifogás fogalmazódott meg a váltókezelői őrhelyeken tapasztalható munkakörülményekkel kapcsolatban.
Jómagam 2014. március 6-án jártam az állomás területén. A két említett szolgálati hely ugyan öreg, és kevés komforttal bír, de tiszta és rendezett benyomást keltett.
Legégetőbb problémának az I. őrhelyen a csapvíz elfolyásának hiánya, a II. őrhelyen a folyóvíz teljes hiánya, továbbá mindkét helyen a vízöblítéses WC-k hiánya tűnik.

A jelen állapotról történő elmozdulás érdekében 2014. március 10-én megbeszélést folytattam a MÁV Vagyonkezelő ZRt. budapesti irodavezetőjével, Békési László úrral. Az iroda részéről jelen volt még Vikár László úr koordinátor is.

Mindketten megértően, támogatólag fogadták kezdeményezésünket, és megállapodtunk abban, hogy a budapesti iroda beruházási tervet készít a két őrhely korszerűsítésére, a munkakörülmény javító intézkedések terhére. Annál is inkább, mert Szob állomást érintő jelentősebb beruházásokról nincsenek ismereteik. Ha a vonalon valamilyen fejlesztésre sor kerül valamikor, az Vác után valószínűleg Rákospalota-Újpest lesz.

A II toronynál vizsgálni kell a külső csaphoz tartozó vezeték mélységét továbbá mindkét helyen - mivel derítőaknákat ma már nem lehet kialakítani - szippantható fém tartályok földbesüllyesztésének lehetőségét. Az I. őrhelyen meg kell tervezni a WC épületen belüli kialakítását is.
Remélem a helyszíni felmérésekre és a tervezésre hamarosan sor kerül, és belátható időn belül a kivitelezés is kezdetét veszi.
Kérem, hogy szakszervezetünk kezdeményező lépéseiről szíveskedjék tájékoztatni a munkatársainkat is.
 
Üdvözlettel:

Oroszi Rudolf
VDSzSz Szolidaritás
munkavédelmi referens"

Hozzászólások