Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/4980/html/letesitmeny-uzemelte.html

Létesítmény-üzemeltetés: Hírösszefoglaló


Megtartotta első ülését a Létesítményüzemeltető Társaságnál kezdeményezett Egyeztető Bizottság, a tulajdonos MÁV Zrt. azonban érdemben nem kívánt részt venni a munkában. Ebben a cikkben sok rémhírt eloszlatunk.

A Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. létrehozását figyelemmel kísérők olvashatták honlapunkon a megküldött anyaggal kapcsolatos véleményezést. Ebben többek között javasoltuk az anyagban felvetett javaslataink megvalósítása érdekében az Egyeztető Bizottság létrehozását. Erre vonatkozóan július 10-én levélben kerestük meg a MÁV humánerőforrás vezérigazgató-helyettesét, aki felvetésünkre pozitívan reagált és kijelölte a MÁV tárgyaló delegációját.

Az Egyeztető Bizottságban a MÁV-ot Bihari Lajos, a MÁV-START Zrt. gazdasági igazgatója és Tóth László, a MÁV Vagyonkezelő Zrt. gazdasági vezetője képviseli. A kijelölt kollégák a Létesítményüzemeltető társaság előkészítésével megbízott projekt munkatársai.

Az érdekképviseletek részéről az új társaság létrehozásában érintett cégeknél képviselettel rendelkező szakszervezetek vettek részt.

A Bizottság első ülésére 2014. július 23-án került sor. Az ülésen hamar kiderült, hogy a MÁV Zrt. tulajdonosként nem kíván érdemben részt venni a bizottság munkájában. A megjelent képviselő nem rendelkezik felhatalmazással sem foglalkoztatási kérdésekben, sem pénzügyi   hatású, a juttatásokat érintő ügyekben. E helyzet más vezetői szinten feltétlen tisztázást igényel.

Az ülésen Bihari Lajos – másirányú, fontos elfoglaltsága miatt – nem tudott részt venni, így a képviseletet Tóth László látta el.

A szakszervezetek részéről felvetett kérdéseket az alábbiakban foglaljuk össze:

Foglalkoztatási megállapodásban kívánjuk rögzíteni:

  • A MÁV Zrt. garantálja az érintett társaságokban fizikai tevékenységet végzők továbbfoglalkoztatását, illetve hogy egyes speciális munkakörökben dolgozókat a Szolgáltató Központban foglalkoztatnak majd. Létszámintézkedés csak a vezetői, irányítói szinten foglalkoztatottakat érinti.
  • Javasoljuk a fizikai és beosztott szellemi munkakörökben foglalkoztatottak számára egyéves munkáltatási garancia biztosítását.
  • A jogutódlás során a munkaszerződések változatlan tartalommal, nyilván a foglalkoztató változását kivéve, érvényesek maradjanak.

Jövedelmet illetően:

  • Az alapbérek és a hozzájuk tartozó bérpótlékok változatlanok maradjanak.
  • Az új társaságban egységes VBKJ rendszer működtetését javasoljuk a MÁV Zrt-nél alkalmazott értékben.
  • Javasoljuk, hogy az új társaság 2015-re vonatkozóan kapjon felmentést a MÁV társaságokra vonatkozó un. „tervezési premisszák” alkalmazása alól, annak érdekében, hogy a társaság megalakulásával párhuzamosan az egyes társaságokon belüli, illetve a társaságok közötti bérfeszültség enyhíthető egyen. Erre a tulajdonosnak forrást kell találni.

A felvetett témákban munkáltató részéről elutasító hozzáállást érzékeltünk, érdemben a felvetett kérdésekre választ nem kaptunk. Azt érzékeltük, hogy ezekben a kérdésekben a partner nem rendelkezik döntési kompetenciával.

A tárgyalás során további kérdések is szóba kerültek. Ezekről röviden:

  • Információt kértünk, hogy mit értenek konkrétan a megküldött anyagban is szereplő „a párhuzamos tevékenységek leépítésén”, mert ez hatással lehet a munkáltatásra. Ezzel kapcsolatban a válasz a vezető és irányító tevékenységek megemlítésére korlátozódott. Ezzel kapcsolatban aggodalmak vannak, hogy az új társaság megalakulása után, munkakörök összevonására kerülhet sor. 
  • A területi szintű szervezeti felépítéssel kapcsolatban részletesebb információt kértünk tekintettel arra, hogy a megküldött anyag erre nem tér ki. Ezzel kapcsolatban a válasz az, hogy az előkészítés során hét szervezeti egység létrehozása merült fel, hat az igazgatóságok központjaiban, egy pedig a központi irányítási egységben. Az igazgatósági szinteken valamennyi szakma, vezetővel bír majd azzal, hogy „a kert” tevékenysége az ingatlankezelésbe beolvad. Ehhez kapcsolódóan további kérdést tettünk fel, hogy a munkáltatás rendje kapcsolódik-e a szervezeti felépítéshez, ami az ÜT és munkavédelmi képviselő választások szempontjából mértékadó. Ezzel kapcsolatosban a válasz igen volt, vagyis megelőzhető lesz a Szolgáltató Központnál kialakult patthelyzet.

Általánosságban vetettük fel az érdekképviseleti oldalon, hogy az új társaság megalakításával kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésre. A rövid idő ellenére a munkavállalók között, a területeken alig jelenik meg hivatalos információ, mindenféle álhírek, rémhírek, találgatások kaptak szárnyra, ami a sikeres változásmenedzselés szempontjából rendkívül káros, bizonytalanságot okoz. Ezt jelzi, hogy egyes társaságoktól kilépések indultak meg, és sajnálatosan azon dolgozók elvándorlása kezdődött meg, akikre a tapasztalatuk miatt továbbra is komoly szükség lenne.
Ígéretet kaptunk, hogy a tárgyban információs, kommunikációs tevékenységet javítani fogják. Remélhetően jelen közleményünk is növeli a tisztánlátást.

A munkáltatói delegáció vezetője jelezte, hogy az összevonással kapcsolatba működő SAP-projekt jelzett bizonyos eltérések a különböző cégek kollektív szerződésben, amelyeknek módosítását javasolják. Ezekről kérte a szakszervezetek előzetes véleményét.

A tárgyban két pont érdemel említést:

  • Felmerült, hogy a MÁV-Vasútőr Kft-nél az órabérek elszámolást havibéresre változtassák. Ennek akadálya a VDSzSz részéről nincs.
  • A MÁV Vagyonkezelő Zrt. Kollektív Szerződése a havi fizetés határidejét az adott hónap ötödikében határozza meg, ezt javasolják az egységesség érdekében minden hónap tizedikére módosítani. Ennek nem látjuk akadályát, de véleményünk szerint ez nincs összefüggésben az SAP rendszerrel, hiszen az 5-i határidőt az SAP jelenleg is tudja biztosítani.

A VDSzSz részéről úgy látjuk, hogy az ősz folyamán szükség lesz arra, hogy a szakszervezetek önálló KSz javaslattal álljanak elő. Ennek általános kötelmi része a MÁV Zrt. KSz-ben foglalt logikáját kell kövesse, a munkáltatási és jövedelmi szabályok tekintetében a jelenlegi társasági KSz-ben foglaltakat célszerű megjeleníteni, figyelemmel a MÁV KSz szabályozási megoldásaira.

Pozitívan értékeljük az Egyeztető Bizottság létrejöttét. Úgy látjuk, fontos szerepe lehet az új társaságban az „átmeneti időszak” működésének zavartalanabbá tételében a zökkenőmentes változásmenedzselésben, az új KSZ az új ÜT és munkavédelmi szervezet létrejöttéig.

Sajnálatosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a MÁV Zrt. tulajdonosként nem kapcsolódott be közvetlenül az Egyeztető Bizottság tevékenységébe, így jó néhány sarkalatos kérdésben más fórumokon kell majd megállapodnunk.

Az ülésről hivatalos jegyzőkönyv készül, amit az érintett cégek tisztségviselői számára meg fogok küldeni.


Budapest, 2014. július 25.


Rakóczki Lajos
társasági vezető ügyvivő

Hozzászólások