Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/5952/html/osszekotnek-erd-fels.html

Összekötnék Érd-Felsőt és Érd-Alsót


Az érdi önkormányzat 2015. novemberében döntött arról, hogy milyen feltételek mellett támogatja az Érd-Felső és Érd-Alsó vasútvonalak összekötését lehetővé tévő vasút-korszerűsítési programot. Az ügyben Bács István alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője nyilatkozott.

"Tavaly nyáron már megjelent a hír a sajtóban, hogy a NIF Zrt. vasút-korszerűsítési programja Érdet is érinti. Mi tudható, jelenleg hogyan áll ez a beruházás?

Az Érden áthaladó két vasúti fővonalat összekötő vágány építése – a fővonalak zökkenőmentes kapcsolatának biztosítására – már régóta szerepel a vasúti fejlesztési elképzelésekben. Európai uniós forrás igénybevételével a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a közelmúltban befejeződött a 30-as Budapest – Székesfehérvár („Érd-alsó”) vonal rekonstrukciója, és hamarosan megkezdődik a 40-es Budapest – Százhalombatta („Érd-felső”) vonal korszerűsítése is.

A tavalyi évben a NIF Zrt. megkeresésében kérte az önkormányzatot, hogy adjon támogató nyilatkozatot az összekötő vonalszakasz megvalósításával kapcsolatban, melyet kiemelt állami beruházásként kívánnak megvalósítani. Megadta a város ezt a hozzájárulást?

A vonalszakasz terveinek engedélyezéséhez, megvalósításához szükséges a város hatályos szabályozási tervének módosítása, melyet az önkormányzat és a NIF között kötött településrendezési szerződés értelmében az önkormányzat csak a vasútfejlesztéssel kapcsolatos összes, méltányos kisajátítási, és járulékos költség garanciális biztosítása esetén fog elvégezni.

A környezeti hatásvizsgálat – a megvalósítás előkészítéseként – a tavalyi évben zajlott, ennek keretében az eljárást lefolytató Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya lakossági meghallgatást tartott. A maghallgatáson több érintett is tájékozódhatott a tervekről.

Mi lesz a NIF-projekt által érintett környező ingatlanokkal?

A tervezett pályaszakasz több, közel 20 ingatlant érint, a Díjnok, Hírnök, Gyakornok utcákban. Hangsúlyozom azonban, hogy az önkormányzat csak abban az esetben áll a projekt mellé, ha az érintetteket illető kisajátítási keretösszeg maradéktalanul rendelkezésre áll. Az önkormányzat értesítési kötelezettsége a szabályozási terv második bekezdésben említett módosítási folyamatának megindításakor lesz esedékes, amikor a kötelezően előírt értesítési módozatokon – újság, internet, hirdetőfal – kívül az összes kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosát személyesen is meg fogjuk keresni."

Forrás: Érdi Újság, 2016/3. szám, innen letölthető.

Hozzászólások