Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6373/html/hatarozatot-fogadott.html

Határozatot fogadott el a VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozata!


Többek között követelik, hogy a munkáltató korszerű eszközök beszerzésével és alkalmazásával mérsékelje a fedélzeti tevékenységek során használt technikai eszközök számát és méretét. Ezen kívül a VDSzSz Szolidaritás vezetésének haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeményeznie, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek menesztési kötelezettségük alól. A Tagozat elítéli az "operatív" munkaidő-beosztás gyakorlatát.

HATÁROZAT

A VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozata 2016. október 17-én tartott ülésen szereplő napirendi pontok közül mindenre kiterjedő megbeszélést követően az alábbi, egyhangúlag elfogadott határozatot hozta:

1.) Elfogadhatatlan, hogy a MÁV-Start Zrt. vezetése évek óta képtelen megoldani, hogy a jegyvizsgálók szolgálatban tartott felszerelése a kor elvárásaihoz igazodjék.

Azonnali intézkedésként követeljük, hogy a technikai lehetőségek kihasználásával optimalizálják a fedélzeti tevékenységek adminisztrációját, nyilvántartását. Az ehhez szükséges technikai eszközök számát és méretét mérsékeljék a piacon beszerezhető korszerű eszközök beszerzésével és alkalmazásával.

Csak úgy, mint a társvasutak esetében, olyan jegykiadó készülékek használata a cél, amely a menetjegy kiadásán (nyomtatás), kezelésén kívül az EVTK és a Ticket Checker funkciókkal is rendelkezik, valamint bankkártyák olvasására is alkalmas.

A készülékkel kapcsolatos további elvárás, hogy a jegykiadás során a jelenleginél jóval rövidebb idő alatt legyen képes jegy nyomtatására, amely értelemszerűen azt is jelenti, hogy a kiadott menetjegyek hosszát jelentős mértékben csökkenteni kell.

(Természetesen a rendelkezésünkre bocsátott „okostelefonokat” továbbra is szükséges kelléknek tartjuk.
A fejlesztéssel a jegyvizsgálói táska méretét is jelentős mértékben lehet csökkenteni, akár annak elhagyása is elképzelhető egyéb más, a legszükségesebb iratok tárolására alkalmas hordozható mappa vagy kézitáska bevezetésével. Különös tekintettel arra, hogy az e hónapban a MÁV-Starttal létrejött megállapodásunknak megfelelően a nagyobb méretű és mennyiségű iratok kéznél tartása nem kötelező, azok helyét a mozdony, illetve motorvonat vezetőállásán jelölte ki a munkáltató. Egyébként rendkívül sajnálatosnak és érthetetlennek tartjuk, hogy a korábbi termékbemutatókon a határozatban megjelölt készülékektől eltért a MÁV-Start vezetése: helyettük egy rendkívül körülményesen kezelhető, négy darabból álló, különböző funkciókat ellátó eszközt szerzett be, amit azóta is alkalmaz.)

2.) A Tagozat felhívja a VDSzSz Szolidaritás vezetőségét, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat annak érdekében, hogy a vezető jegyvizsgálók tevékenységi körébe jelenleg tartozó menesztési kötelezettség alól mentesüljenek.

3.) A Tagozat elítéli a MÁV-Start vezetésének azt a pár hónapos gyakorlatát, amely az elmúlt évtizedekben megszokott, és a KSz-ben körülhatárolt munkaidő-beosztási gyakorlatot megváltoztatva a fordától eltérő, ún. operatívnak nevezett munkaidő-beosztást alkalmaz.

Felszólítja a MÁV-Start Zrt. vezetését a jóhiszeműség, tisztesség törvényi előírásainak megfelelő magatartásra, és a Kollektív Szerződésben foglaltak betartására.


Budapest, 2016. október 17.

 
Papp Károly Attila
tagozatvezető
Személyszállítási Utazó Tagozat


Csak így lehet változást elérni: Mondjatok minél többen NEMET...
...a változó munkahelyre!
...a 16 óra napi beosztható munkaidőre és a napi rendes munkaidő 8,4 órára emelésére (utazók)!
...valamint a 200 óra feletti rendkívüli munkavégzésre (utazók és személypénztárosok)!
Csak így van ugyanis lehetőség az alapbérek elfogadható emelésére, a létszámnorma betartására, összességében arra, hogy a munkáltató tisztességesebben bánjon a vasutasokkal! Az egyéni alkukkal nagyon kevesen - és ők is csak a többiek kárára - járnak jól. További részleteket, a nyilatkozatokat itt találod!

Hozzászólások