Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6424/html/orvendetes-hogy-csep.html

Örvendetes, hogy Csépke András időközben letett arról, hogy visszafizettesse az utólagosan átutalt túlórapótlékokat!


Mindenesetre itt a bizonyíték, hogy az általa megbízott ügyvédi iroda ellenkérelmében ennek ellenére vitatja a kifizetések jogalapját a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében.

A MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére írt levelében Bárány Balázs jelezte: Csépke András 2016. november 15-i, 7270-12/2016/START. számú levelében utalt arra, hogy honlapunkon téves tájékoztatás jelent meg.

A "Félő, hogy a MÁV-Start vissza akarja fizettetni a munkavállalókkal az átutalt túlóra-pótlékokat!" című cikkünkben arról számoltunk be, hogy a MÁV-Start vezérigazgatója az általa megbízott ügyvédi irodán keresztül nem kevesebbet kért, mint azt, hogy a bíróság állapítsa meg: a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak részére történt eddigi kifizetéseknek nem volt jogalapja. Így a jogerős bírósági ítéletre hivatkozva utólagosan visszakövetelné a MÁV-Start munkatársai részére az Mt. - időközben hatályát vesztett - rendelkezése alapján a kifizetett bérpótlék különbözeteket.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke levelében leszögezte: tájékoztatásunk nem volt téves, ugyanis a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz a Csépke András által megbízott ügyvédi iroda érdemi ellenkérelmében valóban vitatja a kifizetések jogalapját, és ennél fogva kéri a bíróságot, hogy ítéletében ezt állapítsa meg. Ezt az állításunkat az 5.M.353/2016. számú perhez benyújtott ellenkérelemben foglaltak támasztják alá. Tételesen:

- 3. oldal: a kérésünk jogalapja és az összegszerűség is teljes mértékben megalapozatlan
- 4. oldal: tagadja a jogalapot
- 9. oldal: a 78.472 Ft-ot is tartozatlanul fizette ki
- 11. oldal: további tartozása nem áll fenn (= 78.472 Ft járt a felperes részére, több nem)

Ha az ellenkérelemben foglaltaknak helyt adna a bíróság, a munkáltató dönthet úgy, hogy 60 napon túl is visszakövetelheti az ez esetben tévesen kifizetettnek minősülő munkabért (mint jogalap nélküli kifizetést), amennyiben a munkavállalói kifizetés alaptalanságát felismerte (Mt. 164.§). Bárány Balázs úgy véli: ismerve Csépke András munkatársaihoz való barátságos viszonyát, alappal tételezhető fel, hogy a lehetőséggel élve a MÁV-START Zrt. intézkedne a már korábban kifizetett bérpótlék visszafizettetéséről.

Csépke András hivatkozott leveléből azonban az az örvendetes fejlemény olvasható ki, hogy a MÁV-Start vezérigazgatója letett erről a szándékáról.

Ez így helyes, az viszont már kevésbé, hogy a már korábban teljesített rendkívüli munkavégzéseket a MÁV-START Zrt. - egy meg nem nevezett orákulumra hivatkozva - a kifizetett bérpótlék-különbözet összegéből levonta.

 

Emiatt - az álláspontunk szerint etikátlan és jogszerűtlen cselekedet miatt - kényszerülünk a jelenleg is folyamatban lévő, és fentiekben hivatkozott peres eljárásra. Ismeretes: november 8-án elkezdődött a VDSzSz Szolidaritás által az újraszámfejtés hiányosságai miatt kezdeményezett újabb per a Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon.

Letölthető dokumentumok:
MAV_Start_ellenkerelem_keszenleti.pdf (4861 kb)

Hozzászólások