Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6429/html/tajekoztato-a-vasuta.html

Tájékoztató a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár november 28-i Küldöttközgyűléséről


A Pénztár idei harmadik küldöttközgyűlésének legfontosabb napirendi pontja a Pénztár tisztségviselőinek megválasztása volt.

A Küldöttközgyűlésen Dr. Magos György tájékoztatást adott a Pénztár 2016. évi tevékenységéről és a leköszönő Igazgatótanács nevében megköszönte a küldöttek bizalmát. Dr. Tallósy Imre röviden ismertette a 2016. évben elvégzett legfontosabb ellenőrzéseket, és kiemelte a Pénztár tagok érdekeit szolgáló, eredményes működését. 

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése öt évre választotta meg a Pénztár tisztségviselőit. A kilenctagú Igazgatótanácsba négy, a tisztséget a korábbi öt éves ciklusban is ellátó igazgatótanácsi tagot és öt új tagot választottak meg.
Az ötfős Ellenőrző Bizottságba három új tagot választottak a küldöttek, két tisztségviselő megbízatását  pedig megerősítették. A Küldöttközgyűlés által megválasztott tisztségviselők:

Az Igazgatótanács tagjai:
Apavári József,
Bánhidi-Nagy Attila (az Igazgatótanács elnöke),
Bodnár József,
Bors Huba,
Dr. Jármi Hilda,
Horváth Gabriella,
Dr. Pásztélyi Zsolt,
Szepessy Zsuzsanna,
Dr. Vígh Péter

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Bádonfainé Szikszai Erzsébet (az Ellenőrző Bizottság elnöke),
Horváthné Czindery Zsuzsanna,
Dr. Kaliczka Nándor,
Kiss László,
Veréb Olga

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Hozzászólások