Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6440/html/meg-a-port-is-elveri.html

Még a port is elverik azon, aki a szabadidejét is feláldozta azért, hogy rendkívüli munkaidőben szolgálja a MÁV-Startot!


A várakozással ellentétben nem tudott dönteni december 1-jén a Szegedi Munkaügyi Bíróság: a MÁV-Start Zrt. által felbérelt ügyvédi iroda ugyanis ismét késve küldte meg előkészítő iratait.

Emiatt sem mi, sem pedig a bíróság nem volt abban a helyzetben, hogy érdemben nyilatkozzon annak tartalmáról. Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke videónkban reményét fejezte ki, hogy a következő tárgyalási fordulón, december 15-én elsőfokon pont kerül az ügy végére.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke meglehetősen nemtelennek nevezte a MÁV-Start Zrt. eljárását. Bárány Balázs szerint nem igazán érthető, hogy erre mi szükség van - mégha jogilag esetleg védhető is a MÁV-Start álláspontja, etikailag semmiképp sem tartható. Hiszen a munkáltató az általa korábban elrendelt és a munkavállalók által teljesített rendkívüli munkaidőket nem tekinti a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak érdekében indított perben rendkívüli munkaidőnek. Mint mondta: 

Ez szerintem az erővel való visszaélés. Leegyszerűsítve: aki sokat dolgozott, az pórul járt. Aki feláldozta a szabadidejét azért, hogy rendkívüli munkaidőben is szolgálja a MÁV-Start Zrt-t, azon most elverik a port. Ez ilyen egyszerű.

 

Hozzátette, lehet csűrni-csavarni a dolgot, lehet nagyokat jogászkodni, de az elfogadhatatlan, hogy a MÁV-Start vezérigazgatójának, Csépke Andrásnak ez a tarthatatlan gyakorlat nem jut el a tudatáig.

Bárány Balázs kijelentette:

Egyébiránt megvallom, azt reméltem, hogy december 1-jén a MÁV-Startot képviselő ügyvéd bejelenti, hogy elfogadja a követelésünket, eláll a pertől, hiszen a MÁV-Start adós.
Nem kevéssel adós: (...) ha ebben a hónapban legalább azt az összeget nem fizeti meg a munkavállalóinak, amit tavaly (...)  decemberben megfizetett, akkor a vasutasokat jelentős reálkereset-csökkenés [éri].

Úgy vélem, hogy erre kellene az erőket koncentrálni, hogy ezek a kifizetések még ebben a hónapban megtörténjenek,

Ehhez kellene a forrásokat megtalálni, Bárány Balázs lehetőségként említette a BKK-tól az elmaradt évi 2,5 milliárd forint visszamenőleges beszedését, aminek teljes összege már 12,5 milliárdra rúg: ez bőven nyújtana fedezetet az előbb említettek megfizetésére.

Persze, ha a MÁV-Start vezetése a BKK-val szemben is úgy járna el, ahogy egyébként saját munkavállalóival szemben teszi - azaz nagyon szigorúan, következetesen, ügyvédeket is felbérelve - akkor az előbb említett összegből bőven jutna nem csak a MÁV-Start, hanem a MÁV Zrt. munkavállalói számára is, és nem lenne kérdéses, hogy idén decemberben a tavalyi kifizetésre ismét sor kerülhet-e. Ahogy a mértéke sem lehet kétséges - szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Mint ismeretes, a készenléti jellegű munkakörökkel kapcsolatban a Szegedi Törvényszék az év elején jogerős ítéletet hirdetett. Ennek nyomán hosszas küszködések eredményeként az érintettek számára a MÁV vállalatcsoport elszámolta és kifizette az elmaradt jövedelmeket. Ahogy arról beszámoltunk, az elszámolással kapcsolatban támadtak aggályaink, ezt a munkáltatók felé több alkalommal is jeleztük szóban és írásban egyaránt, remélve, hogy megnyugtató módon, végleg le tudjuk zárni ezt az ügyet - idézte fel Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke korábbi videónkban.

Nem így történt, épp ezért vezető jegyvizsgáló tagtársunk a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére keresettel fordult a Szegedi Munkaügyi Bírósághoz, ahol szakszervezetünk képviseli az újraszámfejtés hiányosságai miatt indított perben. Mint sokak számára ismert, a pernek az a lényege, hogy

a munkáltató a korábbi elszámolásból kivette a munkavállaló által rendkívüli munkavégzéssel töltött időt, mondván, hogy az órakereten felül történt, ezért kétszeres kifizetésként jelenne meg, ha azt rendkívüli munkavégzésként ismét elszámolná.

 

Álláspontunk szerint a munkáltató ezekben az esetekben mindenkivel szemben rendkívül rosszhiszeműen és méltánytalanul jár el, ha ezt az időtartamot nem számolná el a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében rendkívüli munkavégzésként.

Ez a per a MÁV Zrt-nél keveseket érint - a MÁV Zrt. becslése szerint mintegy harminc munkavállalót -, közülük nagyjából tízen-tizenöten a VDSzSz Szolidaritás tagjai.
A MÁV-Start Zrt esetében azonban ezres nagyságrendű a kisebb-nagyobb mértékben érintettek száma. Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnökének számításai szerint részükre összesen több százmilliót kell pótlólagos kifizetnie a munkáltatónak.


A VDSzSz Szolidaritás 2016. február 25-én jogerősen pert nyert a Szegedi Törvényszéken, majd a szakszervezetünkkel folytatott egy hónapos huzavona után a munkáltatók vállalták, hogy részletes elszámolás alapján 3 évre visszamenőlegesen kifizetik a több milliárdos nagyságrendű elmaradt túlórapótlékot a mintegy tízezer érintett vasutas számára.

A VDSzSz Szolidaritás megragad minden alkalmat, hogy megtámadja a munkáltató inkorrekt, jogellenes magatartását! Mindezt több okból is tesszük. Egyrészt azért, mert a jogszabályok betartása mindenki számára kötelező, nem lehet csak azért kibújni alóluk, mert ez anyagi terhet jelent a munkáltatók számára. Másrészt a nagyon alacsony vasutas jövedelmeket próbáljuk így korrigálni, emelni: megragadunk minden alkalmat, hogy jogi úton megtámadjuk a munkáltató - álláspontunk szerint - inkorrekt, jogellenes magatartását, ami miatt az alacsony jövedelmek még tovább csökkennek!

Hozzászólások