Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6443/html/ksz-modosito-javasla.html

KSZ-módosító javaslatokkal folytatódott a bértárgyalás


A három szakszervezet - MOSZ, VDSzSz Szolidaritás, VSZ - által korábban benyújtott bérkövetelésről érdemi tárgyalásra nem került sor, mivel tudomásunk szerint a tulajdonos a MÁV Zrt. felé eddig még nem adott iránymutatást...

A december 6-i megbeszélésen a VDSzSz Szolidaritás ismét kijelentette: elvárja, hogy MÁV-csoport alkalmazza a napi pihenőidőre vonatkozó, 2017. január elsejétől hatályba lépő új rendelkezést [Mt. 104.§ új (4) bekezdése], mivel az a munkavállalók javát szolgálja. Eszerint amennyiben munkaviszonyra vonatkozó szabály lehetővé teszi, a munkavállaló részére ún. kompenzációs pihenőidőt kell biztosítani abban az esetben, ha a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között nincs legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidő. Ezt a többlet-pihenőidőt már a következő szolgálat után biztosítani kell a munkavállaló részére.

Mt.104. § (1) A napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (a továbbiakban: napi pihenőidő) kell biztosítani.
(2) A napi pihenőidő időtartama legalább nyolc óra
a) az osztott munkaidőben,
b) a megszakítás nélküli,
c) a több műszakos vagy
d) az idényjellegű tevékenység keretében
foglalkoztatott munkavállaló esetében.
(3) A napi pihenőidő, ha az a nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább tíz, a (2) bekezdés alkalmazásakor legalább hét óra.
(4) A (2) vagy a (3) bekezdés alkalmazása esetén a két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább huszonkét óra.
(5) A készenlétet követően nem kell pihenőidőt beosztani, ha a munkavállaló munkát nem végzett.

 

Mint ismert, a hatályos Kollektív Szerződés értelmében a helyi függelékek ettől eltérően is rendelkezhetnek: azaz a KSz a főszabálytól eltérően (nettó) 12 óránál kevesebb napi pihenőidőt is megenged az alábbiak szerint:

A megszakítás nélküli (fordulós) munkarendűek napi pihenőideje 

41.§ 1. A megszakítás nélküli (fordulós) munkarendűek napi pihenőideje 12 óra, amelyet a lakásra (állandó, vagy ideiglenes tartózkodási helyre) való érkezéstől az onnan való munkába indulásig kell figyelembe venni. Helyi függelék ettől a mértéktől az Mt. 104.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben eltérhet, de a napi pihenőidő 8 óránál (az Mt. 104.§ (3) bekezdésében rögzített esetben 7 óránál) kevesebb nem lehet.

 

Szakszervezetünk ragaszkodik ahhoz, hogy a KSZ fenti rendelkezése tükrözze a Munka törvénykönyve pihenőidőre vonatkozó kedvező változását. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a dicséretes jogalkotói szándékot az ország egyik legnagyobb közfoglalkoztatója bármilyen jogi csűrés-csavarással kijátszhassa. Mindezt csak azért, mert az évek óta ismert munkaerő-problémákkal bajlódik...

Ezen kívül még két változtatási igényt jeleztünk a munkáltatónak. Egyrészt amennyiben a bíróság jogerősen megállapítja a munkáltatói felmondás jogellenességét, úgy a MÁV az érintett munkavállalót kérésére helyezze vissza eredeti munkakörébe.

Másrészt, az éjszakai munkavégzés vitathatatlan terhei miatti KSZ-rendelkezés pontosítására is igényt tartunk. Ennek lényege, hogy a munkáltató az egymást követő két éjszakai beosztást követően rendkívüli munkavégzésre hivatkozva se tudjon további éjszakai munkavégzést elrendelni.

Hozzászólások