Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6446/html/uj-eselyegyenlosegi-.html

Új Esélyegyenlőségi terv lép életbe a MÁV-csoportnál


A MÁV-csoport és a szakszervezetek új Esélyegyenlőségi tervet fogadtak el a 2017-2020 közötti időszakra.

A 2016. december 7-én aláírt dokumentum az egyenlő bánásmód, illetve az esélyegyenlőség megvalósulását segítő legfőbb alapelveket és vállalásokat rögzíti.

A rendezvényről kiadott munkáltató kommunikáció szerint a MÁV-csoport minden eszközzel törekszik arra, hogy megelőzze és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Vállalja, hogy nem hoz az egyenlő bánásmódot sértő munkáltatói intézkedéseket, tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét, és olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetűek pozícióinak javítását.

A 2017-2020 közötti időszakra vonatkozó dokumentum azzal a céllal készült, hogy ráirányítsa a munkáltatók, a munkavállalók és érdekképviseleteik figyelmét a munkahelyi esélyegyenlőség fontosságára, az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartására.

Az Esélyegyenlőségi terv azokra a munkavállalókra összpontosít elsődlegesen, akik a munkáltatói intézkedések miatt adott esetben hátrányos helyzetbe kerülhetnek, vagy hátrányos megkülönböztetésnek lehetnek kitéve. Így például:

  • az öregségi nyugdíj előtt állókra,
  • a családos, legalább egy gyermeket nevelő munkavállalókra,
  • a nőkre,
  • a megváltozott munkaképességűekre,
  • a gyermekgondozás miatt távollévő munkavállalókra,
  • a tartósan, 90 napon túl keresőképtelen dolgozókra.

Mire vállal kötelezettséget a vasúttársaság? Egyebek között arra, hogy:

  • a munkavállalók foglalkoztatatása során megelőzi és megakadályozza a dolgozók bárminemű – különösen a koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti – hátrányos megkülönböztetését,
  • az álláshirdetésekben, illetve a megfelelő munkaerő felvételének szempontrendszerében nem szerepel a nem, a nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozás, az egészségügyi vagy a családi állapot,
  • kiemelten törekszik elősegíteni a nők szakmai előmenetelét, vezető pozícióba kerülését,
  • a szakmai gyakorlati idő számításánál nem érheti hátrány az adott munkavállalót gyerekszülés, gyerekgondozás, illetve képzés miatti távollét következtében.

Az Esélyegyenlőségi tervet aláíró felek hangsúlyozzák, hogy elítélik a zaklatás és az erőszak minden formáját (zéró tolerancia), s a munkáltatónak kötelessége megvédeni ezektől a veszélyektől a munkavállalóit.
Az Esélyegyenlőségi Konferencián részt vevők megállapodtak abban, hogy közös akciótervet dolgoznak ki az Esélyegyenlőségi terv megvalósítása érdekében.

A konferencia délutáni programjában kaptak szót a MÁV-csoportnál képviselettel rendelkező szakszervezetek. A VDSzSz Szolidaritás részéről Dr. Szabó Imre tartott előadást, melyben elsősorban a korábbi Esélyegyenlőségi tervvel vetette össze a december 7-én aláírt új dokumentumot.

610-dr_Szabo_Imre.jpgKihangsúlyozta, hogy a mostani esélyegyenlőségi program – a hangzatos kinyilatkoztatások helyett – elsősorban az előnybe részesítendő munkavállalói csoportokra, illetve a rájuk kidolgozandó akciótervekre helyezi a hangsúlyt. Annál is inkább, mivel a megváltozott foglalkoztatási környezetben a humánerőforrás-gazdálkodásnak is meg kell újulni.

Ennek keretében elkerülhetetlen a szemléletváltás mind a munkáltatásban, mind a humánirányításban.

Azontúl hogy továbbra is tilos a hátrányos megkülönböztetés, egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon az esélyteremtés, az előnyben részesítés és nem utolsósorban a méltányosság. Tekintettel a külső humánerőforrások beszűkülésére, a meglévő munkavállalók sokkal nagyobb megbecsülésére, a vállalati gondoskodás újraértékelése van szükség.
Végezetül azt emelte ki, hogy az esélyegyenlőség mint eszköz arra is szolgál, hogy foglalkoztatási és a foglalkoztathatósági lehetőségek javuljanak.

Hozzászólások