Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6447/html/mintha-az-nkh-asszis.html

Mintha az NKH asszisztálna a MÁV-csoport utasításellenes munkáltatásához


Válaszolt a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) a VDSzSz Szolidaritás októberi közérdekű bejelentésére, nem hagyhattuk szó nélkül: Bárány Balázs, szakszervezetünk alelnöke levélben fordult Bíró Józsefhez, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnök-helyetteséhez. Még mindig Tokod...

Mint Bárány Balázs levelében írta, sajnálatos módon a tolatási technológiát és annak minimális létszámát – Tokodon – is érintő szabályozások a MÁV ZRt-nél nem állnak összhangban.

Az a gondolatmenet, melyet az NKH a Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzatától az ÁVU-ig levezetett – nem lelve szabálytalanságra az egy fő által végzett tolatásban - még akár helytálló is lehetne. Azonban az általuk hivatkozott AVU 2.35.3 pontban foglaltak aligha nevezhetők részletes szabályozásnak. Az abban foglaltak szerint a tolatásvezetők maguk határozzák meg a biztonságosan mozgatható kocsik számát. Arról azonban nem szól semmi, hogy ennek mi a feltétele, mi a módszere. Nyilván az iparvágányok kiszolgálására vonatkozóan sincsenek részletes előírások, pusztán tiltás nincs az egy fős kiszolgálásra.

Bárány Balázs felhívta a figyelmet ara, hogy az 1993. évi XCIII. törvény – ismertebb nevén a Munkavédelmi Törvény – végrehajtásának helyi szabályait a MÁV ZRt. Munkavédelmi Szabályzatban rögzítette. A szabályzat célját az 1.1 pont a következőképpen fogalmazza meg:

(…) munkavédelemre vonatkozó olyan szabályozásnak minősül, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és szabványok keretein belül – határozza meg, egységes végrehajtását biztosítja.

 

Az MvT 50/A. §, illetve 51.§ paragrafusával összhangban az MvSZ 25. számú mellékletében meghatározásra került a „Foglalkozási korlátozás alá eső munkahelyek, munkafolyamatok köre.” E melléklet 1.4 pontja tartalmazza azoknak a jellemzőbb munkahelyeknek, munkafolyamatoknak a jegyzékét, amelyekben a szervezeti egységnél nem szabad egyedül munkát végezni. A felsorolás 9–14. bekezdései tartalmazzák az egyedül nem végezhető tolatási munkák felsorolását (1. sz. melléklet).

A 13., 14. bekezdés egyértelműen tiltja a „vonali tolatást végző tolatószemélyzet”, továbbá az „állomási tolatótartalék, elegyrendezés, vonat összeállítás” esetében az egyfős munkavégzést.
A VDSzSz Szolidaritás alelnöke levelében megjegyezte, hogy a munkáltató saját döntési körében, a Központi Munkavédelmi Bizottsággal egyetértésben hozott szigorító szabályozását nyilván megelőzte a munkakörök kockázatértékelése, hozzátéve: ezen szigorítás alól egyetlen ÁVU-ban sem lehet eltérni, egyetlen helyi munkavédelmi előadó sem adhat ez alól felmentést.

Tokod állomáson a tolatási technológia – és ennek megfelelően a gyakorlat – napjainkra már eleve egy fő vezénylésén alapul. Ezt nehéz normál üzemtől eltérő helyzetként aposztrofálni.

 

- szögezte le Bárány Balázs, aki egyúttal kérte, hogy hatóság ismét vizsgálja meg Tokod állomáson a tolatási technológiával összefüggésben tapasztaltak szabályszerűségét, illetve az általuk említett szabályozások és a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatának viszonyrendszerét.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke sajnálatosnak nevezte, hogy az NKH válaszlevelében nem tért ki a komáromi mozdonyvezető állomásismeret nélküli tolatószolgálatával kapcsolatos felvetésünkre.
Az F.2. utasítás 12.5.1. egyértelműen előírja, hogy állomásismeret hiányában a mozdonyvezető mellé pilótát kell vezényelni. Ezen utasítás 1.2.80. pontja azt is definiálja, hogy ki, lehet pilóta (2. sz. melléklet).

A vonali tolatásvezető semmilyen körülmények között nem pótolja a pilótát.

 

szögezte le Bárány Balázs. Ez a probléma is további vizsgálatot igényel, hiszen a tapasztalt és leírt állapotok nyilvánvalóan a közlekedés biztonságát érintő szabályokat sértenek.

Kérte, hogy a VDSzSz Szolidaritás közérdekű bejelentésében és a levelünkben foglaltakat szíveskedjen a hatóság ismét és kellő alapossággal kivizsgálni, hozzátéve:

A felvetett – másképp fogalmazva: bejelentett – problémáknál a vonatkozó szabályok egy részének figyelmen kívül hagyása (a MÁV ZRt. Munkavédelmi Szabályzata), illetve a kényes kérdések megválaszolásának mellőzése azt a sajnálatos benyomást kelti, mintha a Nemzeti Közlekedési Hatóság szemet hunyna, illetve asszisztálna a MÁV-csoport utasításellenes munkavégzéséhez: azon szabályok áthágásához, melyeket az NKH jóváhagyásával vezettek be.

 

- jelentette ki levele végén Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke, jelezve: érdemi választ várunk az NKH részéről!

Hozzászólások