Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6448/html/rch-megszuletett-a-2.html

RCH: Megszületett a 2017. évi bérmegállapodás!


Folytatódik a bérfelzárkóztatás, januártól új bértábla lép hatályba.

A Rail Cargo Hungaria és a szakszervezetek (VDSzSz Szolidaritás, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) hosszú előkészítő munka és többhetes tárgyalássorozat eredményeként december 8-án aláírták a 2017. évi bérintézkedésekről szóló megállapodást, amelynek főbb pontjait az alábbiakban ismertetjük kollégáinkkal. A felek célja az egyeztetések kezdetétől az volt, hogy a 2016. második félévére kialakult munkaerőpiaci tendencia ellenére közös erővel határozzák meg azokat a munkavállalók számára legelőnyösebb feltételeket, amelyeket az RCH a lehetőségekhez képest biztosítani tud. A kompromisszum megszületését jelentős mértékben segítette, hogy a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adót a kormány 2017. január 1-től 5%-kal csökkenti. Az RCH menedzsmentje az így felszabaduló forrást teljes mértékben a bérfejlesztésre fordította.

1. Januártól új bértábla lép hatályba

A kormány döntésének értelmében január 1-től a kötelező legkisebb munkabér, azaz a minimálbér havi bruttó (a továbbiakban mindenhol így értendő) 127.700, a garantált bérminimum pedig havi 161.400 forintra emelkedik. Az RCH azonban nem csak a bértábla alsó kategóriáit, hanem a teljes bértáblát módosította.

Röviden a főbb változásokról:

 • Az új bértábla szerinti sávminimumra történő átállás (felzárkóztatás) 2016.12.01-től kötelező a szolgálati idő (MÁV idő) figyelembevételével.
 • Pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2017. január 1-től 250.000,- Ft/hó. 

610-RCH_2017_1.jpg

 • A foglalkoztatáspolitikai megállapodásban foglaltak szerint új bértáblát alakítottunk ki a kocsivizsgáló és árukezelő kocsivizsgáló munkakörök esetében. A minimumra történő átállás az adott munkakörökben szintén kötelező.

610-RCH_2017_2.jpg

 • A mozdonyvezetői munkakörben a jelenlegi bértáblát két új sávval bővítettük ki. Vállaljuk továbbá, hogy 2018-ban még egy plusz sávot is bevezetünk, illetve ezen felül még egy plusz sáv bevezetésének lehetőségét is megvizsgáljuk.

2. Folytatódik a bérfelzárkóztatás

 • Újabb munkaköröket vonunk be a programba

A 2016-ban megkezdett program újabb lépéseként az állomási operatív koordinátor I., árufuvarozási operátor, raktárnok, vonat fel- és átvevő, áruátadó, -átvevő munkakörökben foglalkoztatottak alapbérét zárkóztatjuk fel az alábbiak szerint.

 • állomási operatív koordinátor I. 207 300 Ft/hó
 • árufuvarozási operátor 200 000 Ft/hó
 • raktárnok 171 000 Ft/hó
 • vonat fel-, és átvevő 161 400 Ft/hó
 • áruátadó, -átvevő 161 400 Ft/hó

Az alanyi jogú alapbérfejlesztés 4%, azonban azon munkavállalók esetében már nem kerül sor további bérfejlesztésre, akik az előző pontokban meghatározott lépések során elérik a 4%-os emelési mértéket. Azon kollégák esetében pedig az alapbérfejlesztés mértéke 2%, akiknek az alapbére az új bértábla szerinti sávmaximum felett van.

3. Egyéb intézkedések:

 • Restrukturálási bónuszt fizetünk legkésőbb december 16-ig – hóközi kifizetéssel – azon kollégáinknak, akik a 6-17-es munkaköri kategóriákba tartoznak. Az egyszeri juttatás mértéke 50.000 forint.
 • Az RCH 0,5%-kal növeli az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének mértékét, így az január 1-től 2%-ra emelkedik.
 • Vállalatunk Törzsgárda-rendszert vezet be január 1-től, amelynek lényege, hogy a Rail Cargo Hungaria egyszeri, jubileumi jutalmat ad azon kollégáknak, akik az alábbi szolgálati időintervallumokat az RCH, illetve jogelődjének kötelékében már eltöltötték.

610-RCH_2017_3.jpg

4. Az RCH további vállalásai:

 • Eljárásrendet dolgozunk ki azon munkavállalók helyzetének kezelésére, akik egészségügyi állapotuk miatt már nem tudják betölteni jelenlegi munkakörüket.
 • A bérfeszültségek elkerülése érdekében a jövő év első felében kialakítjuk az úgynevezett visszavételi bér intézményének szabályait.
 • Az RCH vállalja, hogy a mobilitási programban meghatározott 50.000 forintról 100.000 forintra növeli a lakásbérleti hozzájárulás összegét.
 • 2017. január 1. és december 31. között az RCH kettő helyett egy havi munkaidőkeretben foglalkoztat minden kollégát.
 • a VBKJ keret összege változatlanul 450 000 Ft/fő/ év lesz

A Rail Cargo Hungaria a szakszervezetekkel közösen 2022-ig a középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodás hatályát meghosszabbította, továbbá a munkáltató vállalta, hogy a Kollektív Szerződést ezen időtartam alatt nem mondja fel.

Hozzászólások