Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6461/html/egyezseg-a-mav-val-a.html

Egyezség a MÁV-val a 2017. évi VBKJ-ról!


Bár a bérfejlesztésről a tulajdonos még mindig nem nyilatkozott, a tárgyalás mégsem volt hiábavaló.

December 20-án a késő délutáni órákban került sor a VÉT-tárgyalásra. A bérekről a tulajdonos még mindig nem volt hajlandó nyilatkozni - reméltük, hogy karácsony előtt jó hírt közöl. Ugyanakkor nem volt hiábavaló a mai egyeztetés, szóba hoztuk a vasútőrök kiszervezésének és a váltókezelők garantált bérminimumát kérdését, ld. a videóban.

A 2017. évi VBKJ esetében a MÁV Zrt-vel egyezségre jutottunk (ld. mellékelt táblázat). Álláspontunk szerint tagjaink méltányos érdekeit jól szolgálja ez az egyezség, ami aztán nyilván a Kollektív Szerződés részévé válik a módosítások aláírásakor, de addig még jó pár tárgyalási forduló hátravan - jelezte videónkban Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Ez a része mindenesetre rendezve van, a felhasználható keretösszeg megegyezik a 2016. évivel, a törvényi szabályozás szerint a bruttó 272 ezer forint fölötti részt kizárólag alanyi jogú Szép-kártya vendéglátás szolgáltatásként lehet igénybevenni - ahogy az idén is történt.

1260-DSC_0002_b.JPG

Ezen kívül a MÁV Zrt. átadta a középtávú megállapodás általa javasolt munkaanyagát. Persze, informálisan korábban ezekről a kérdésekről előzetesen szót váltottunk, ez meg is jelent a munkaanyagban: december 20-án a munkáltatóval megegyeztünk, hogy január 6-ig elküldjük észrevételeinket a MÁV Zrt. részére. 

Az addig hátralevő idő elegendő lesz arra, hogy alaposan tanulmányozzuk az átadott anyagot, és összevessük azokkal az elképzeléseinkkel, amit szeretnénk viszontlátni a legalább háromévre szóló megállapodásban.

A munkaanyagban jelentős áttörést is tartalmaz: a kor és a VDSzSz Szolidaritás szavát meghallva, a munkáltató jelentős fejezetet szentel a munkaerő-megtartás lehetőségének. A MÁV felismerte, hogy a  munkatársakról gondoskodni kell annak érdekében, hogy lojális legyen, kiszámíthatóan végezze munkáját, és életpályáját a MÁV Zrt-hez kösse.

A VÉT-ülésen szóba hoztuk a vasútőrök kiszervezését is. Mint arról korábban beszámoltunk, erről korábban már döntés született: január elsejétől mintegy 150 vasútőr kerül különböző cégekhez, amelyek a MÁV őrző-védő tevékenységét részben már eddig is ellátták. Az üggyel kapcsolatban korábbi álláspontunkat fenntartva leszögeztük, hogy nem értünk egyet a döntéssel, bár - ahogy Bárány Balázs hozzátette - nem a MÁV Zrt., hanem a tulajdonos döntött így.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke kijelentette: nem látjuk ugyanis értelmét annak, hogy olyan cégek végezzék ezt a tevékenységet, akik csak gazdaságilag kapcsolódnak a MÁV Zrt-hez: emiatt nagyon nehéz lesz az ellenőrzés, a számonkérés, és folytatódik az a folyamat, ami mellett már eddig sem tudtunk szó nélkül elmenni: a fekete foglalkoztatástól kezdve a munkajogi szabályok sárba tiprásáig minden elképzelhetőt megtapasztaltunk az alvállalkozók részéről. Most ebbe a farkasverembe esik plusz 150 ember, ami egyértelműen nagyon rossz dolog.

A december 20-i VÉT-ülésen Bárány Balázs felelevenítette az egy nappal korábbi konzultáción történteket, ahol a megjelent vállalkozó cégek nem is válaszoltak kérdéseinkre, így többek között arra, hogy

  • garantálják-e, hogy a továbbiakban felszámolják a jogellenes foglalkoztatást. (A jogellenességen kívül nem lehet cél, hogy fáradt, meggyötört, megkínzott emberek lássák el a MÁV személy- és vagyonvédelmét.)
  • hajlandóak-e a kollektív szerződés törvényben minimálisan megszabott egy éves időtartamát további évekre kiterjeszteni,
  • átvállalják-e a nyugdíjpénztári tagságot,
  • milyen módon kívánják kompenzálni a menetkedvezményt, hiszen a továbbiakban erre nem jogosultak az érintettek, hiszen nem vasúttársasági alkalmazottak. 

Ezekre a kérdésekre természetesen semmilyen választ nem kaptunk. A legdühítőbb mégis az volt - idézte fel Bárány Balázs -, hogy a MÁV Biztonsági Igazgatóságának jelenlévő munkatársa mindent megtett annak érdekében, hogy mellébeszéléssel az érdemi konzultációnak elejét vegye. Holott a konzultációt szervezető Biztonsági Igazgatóság képviseletében kötelessége lett volna elősegíteni, hogy érdemi válaszokat kapjunk. Pont az ellenkezőjét tette: szégyellje magát! - jelentte ki a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Természetesen, megvédjük, tanácsokkal látjuk el azon tagjainkat, akik ez ügyben segítségért fordulnak hozzánk, illetve abban is igyekszünk eljárni, hogy segítsünk munkahelyet biztosítani azok számára, akik a MÁV Zrt-nél képzelnék el jövőjüket - utóbbiban történtek kedvező előrelépések.

Tudvalevő, hogy a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére az érettségivel rendelkező váltókezelők esetében a szakmunkás minimálbért garantálta a MÁV Zrt. Ezen túlmenően azonban az érettségivel nem rendelkező váltókezelők joggal tartanak igényt a szakmunkás minimálbérre, hiszen szakmának minősülő tevékenységet látnak el, a vonatkozó szabályok szerint középfokú végzettség az előírás a szakma betöltéséhez. Ezért - mint Bárány Balázs leszögezte - részükre is járnia kell a szakmunkás bérminimumnak.

Mint ismeretes, Tokod állomáson történtekkel kapcsolatban több alkalommal is szót emeltünk, nem egy alkalommal a közlekedési hatósághoz is fordultunk a tapasztaltak miatt. Bárány Balázs örvendetes fejleményről is beszámolt: a munkáltató a Tokodon szolgálatot teljesítők részére havi 20 ezer forint többletkifizetést eszközöl arra az időre, amíg a folyamatos munkavégzés fennáll (az osztott munkaidőt elhagyták). 

Hozzászólások