Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6462/html/szobeli-megallapodas.html

Szóbeli megállapodás: minden jegyvizsgáló kapna egy hátitáskát!


Amit később a pontkeret terhére lehetne lecserélni. A 2014 előtt ruhaelmaradás pénzbeni megváltásának gondolatától nem zárkózott el a MÁV-Start tárgyalódelegációja a legutóbbi VÉT-ülésen. Jön a bérruha-utasítás!

December 20-án a MÁV-Start VÉT-ülésén az egyik napirendi pont a KSZ 4. sz., azaz ruházati mellékletének áttekintése volt - számolt be a fejleményekről Oroszi Rudolf, a VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi szakértője. A módosító javaslat lényege, hogy  a MÁV-Start összhangba kívánja hozni ezt a MÁV hasonló szabályozásával, mert az arculat és a ruházati ellátás is csoportszintű: ilyen téren a két kollektív szerződésnek harmonizálnia kell egymással. Több pontban megfogalmaztuk véleményünket, megtettük módosító javaslatainkat is: ezek nagy részét el is fogadta a MÁV-Start.

  • elfogadtuk azt a munkáltatói javaslatot, hogy a ruházati szabályozás a jövőben kerüljön ki a  helyi függelékekből: maradnak a központi előírások, amik révén kezelhető a helyzet ebben az esetben 
  • kértük a pontérték-képlet közzétételét,  ez alapján határozható meg a ruhadarabok pontértéke. A cél, hogy mindenki lássa, mi alapján áll össze a ruhák egyedi értéke. Erre azt a választ kaptuk, hogy a pontértékeket a MÁV-Start a MÁV Zrt-től kapja, és nem kívánja a Kollektív Szerződés részévé tenni. Arról azonban megállapodtunk, hogyha a KSZ-ben nem is, de a ruházati utasításban a jövőben megjelenik a képlet. Igazából majdnem mindegy, hol teszik közzé,  a lényeg, hogy nyilvánossá és megismerhetővé váljon azok számára, akiket érdekel.

Nem újkeletű probléma, hogy mi legyen a 2014. előtti, ki nem adott ruházati elemekkel. A VDSzSz Szolidaritásnak mindig az volt az álláspontja, hogy a MÁV-csoport  - beleértve a Startot is - az elmaradást pénzben váltsa meg a munkavállalók számára: hiszen senki nem jár jól azzal, ha a valamikori rongyos cipője helyett hirtelen kap öt pár cipőt, hat inget, stb. Ettől nem zárkózott el a Start tárgyalódelegációja: a jogászok megvizsgálják, hogy a pénzbeli megváltás anyagi terheit miként lehetne a BLÜ-vel, a Beszerzéssel megosztani. Ez egy kötbér-jellegű kifizetés lenne - és bár a kérdés még nyitott, de napirenden van, később várható részletesebb tájékoztatás.

Össze kell hangolni a Munkavédelmi Szabályzatot és a Kollektív Szerződést: annak idején, a Munkavédelmi Szabályzat készítésekor rengeteg munkakört bolygattak meg a MÁV-nál és a Startnál egyaránt. Az élet igazolta, hogy akadnak szabályozatlanságok: van, ami egyikben sem szerepel, más mindkét helyen előfordul - ezeket kell valahogy szinkronba hozni. A MÁV-nál ez a folyamat már megindult, a MÁV-Startnál pedig ígéretet kaptunk arra, hogy az újév elején sor kerül erre.

Az Utasellátónál nemzetközi forgalomban a hálókocsikalauzoknak például nem volt semmiféle védőfelszerelés-ellátása, ugyanakkor nekik kell a mosdót, a vizesblokkokat takarítani, tisztába rakni: ők legalább a KSZ alapján egy munkaköpenyt kapnak, ezen kívül persze, egyéb is jár részükre: szükség esetén kesztyű, kéztisztító szerek, stb - ezeket aztán a munkavédelmi szabályzatban kell rögzíteni.

Jelentős előrelépésként értékelte Oroszi Rudolf a jegyvizsgálók hátitáskájáról szóló szóbeli megállapodást: ennek értelmében az összes jegyvizsgáló - beleértve az újfelvételeseket is -  az alapellátás részeként egy hátitáskát kapna. (Ezt tehát a régi "motorosok" és az újonnan érkező munkavállalók egyaránt megkapnák.)
Ezzel azonban nem emelkedne a munkaköri pontszám: később a pontkeret terhére, abból gazdálkodva lehetne újat igényelni, kinek-kinek belátása szerint. Ettől eddig mereven elzárkózott a cég, de most úgy tűnik, hogy sikerült áttörést elérni, Oroszi Rudolf szerint ez nagy eredmény. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy jegyvizsgálók különböző használati - és szolgálatban maguknál tartandó - tárgyaikat a mai napig nem tudják kultúráltan elhelyezni. Így viszont ez a dilemma megoldódik: a táskában felkerülhetnek a mozdonyra azok az elemek, amiket maguknál kell tartani, de a munkavégzéséhez nem feltétlen szükségesek (víz, egyéb nyomtatványok, stb.), hogy csak az legyen nála munka közben, ami a jegyvizsgálathoz feltétlen szükséges.

Nagyon fontos változás az elkövetkező időszakban a bérruha-rendszer bevezetése, ami elsősorban a járműjavítási területen dolgozókat érinti. A VDSzSz Szolidaritás támogatja ezt a koncepciót, hiszen információink szerint a Szolnoki Járműjavítóban hosszú ideje a munkavállalók megelégedettségére működik ez a rendszer. Azokon a szolgálati helyeken, ahol csak mostanában vezetik be, felmerülhetnek kérdések, aggodalmak, aggályok, észrevételek, ezért abban állapodtunk meg, hogy január elején sor kerülne egy tájékoztató fórumra, ahol az érdekképviseleteken kívül minden JBI-től jelen lenne egy-egy kollega, és feltehetik kérdéseiket ezzel az ellátással kapcsolatban. 

Oroszi Rudolf leszögezte: jelentős változás ez, mivel a bérruha nem megy át sohasem a munkavállaló tulajdonába, emiatt egy sajátos megoldás honosodott meg: a pályázat nyertese az összes érintett munkavállaló részére hoz egy-egy öltözőszekrényt, ezekben helyezi el a munkaruhát: három darabot kap mindenki. A ruhát a vállalkozó hetente viszi tisztítani ebből a szekrényből, de ide is teszi visssza. (Ez nem keverendő össze azzal a szekrénnyel, amivel egyébként az öltözőben rendelkeznek a kollégák.)

Kisebb javításokat, szakadásokat, gombfelvarrásokat a vállalkozó megcsinálja, de mindenki a korábban használt ruháját kapja vissza a tisztítás után is, az egyes darabok nem keverednek. Ez így megy a ruha elhasználódásáig, amikor aztán lecserélik.
A VDSzSz Szolidaritás álláspontja megerősítést nyert a kollektív szerződés-módosító tervezetben. Ez természetesen még nincs aláírva. hiszen vannak még nyitott kérdések, amiket a munkáltató még megvizsgál (ilyen például az említett ruhamegváltás kérdése is). Januárban pont kerülhet az ügy végére: sor kerülhet a KSZ aláírására és a bérruha-utasítás elfogadására is.

Hozzászólások