Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6463/html/januar-elsejetol-ket.html

Január elsejétől két egymást követő pihenőidő átlaga nem lehet 22 óránál kevesebb!


Figyelmeztettük a munkáltatókat, hogy január elsejétől senki nem köteles tudomásul venni a beosztását, amennyiben a munkáltató nem a jogszabálynak megfelelően készíti a vezénylést. Ezt a változást az Országgyűlés 2016. tavaszán fogadta el, a munkáltatóknak kellő idejük volt a felkészülésre. 

Mint ismeretes, 2017. január elsejétől megváltoznak a pihenőidőre vonatkozó szabályok, a változás az osztott, a megszakítás nélküli, a több műszakos, illetve az idénymunkarendben foglalkoztatottak esetében jelent kedvező változásokat. 

A lényege az, hogy két egymást követő pihenőidő átlaga 22 óránál kevesebb nem lehet. Tehát, ha valakinek egyik szolgálata után a pihenőideje 8 óra, akkor az azt követő pihenőidő nem lehet kevesebb 14 óránál.

- foglalta össze Bárány Balázs, a MÁV-Start Zrt. december 20-i VÉT-ülésén. A törvényi változást az Országgyűlés 2016. májusában fogadta el, tehát a munkáltatóknak kellő idő állt rendelkezésre a felkészülésre. Ezt a körülményt jeleztük a MÁV és a MÁV-Start VÉT-ülésén is: már csak azért is, mert a januári vezényléseket december 23-ig át kell adni az érintettek számára. Nyomatékkal hívtuk fel a MÁV-Start vezetésének figyelmét a törvényi elvárás kötelező alkalmazására. Egyúttal jeleztük, ne lepődjenek meg:

  • ha a vezénylés nem felel meg a fentieknek - tehát két egymást követő pihenőidő összességében nem éri el a 22 órát - akkor a munkavállaló élhet azzal a jogával, amit az Mt. 54. § tartalmaz: nem köteles tudomásul venni a beosztást, amíg a munkáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően át nem alakítja azt.


Elfogadhatatlan, ha a munkáltató azzal érvel, hogy

  • a létszámhiány miatt nem tudja teljesíteni a jogalkotó elvárását.
  • a Kollektív Szerződés jogosult a jogszabályban rögzítettektől eltérő módon is szabályozni a pihenőidőt. Az eltérés azért alakult úgy, ahogy a KSZ-ben van, mert a korábbi helyzetre állapodtak meg a felek. Most, hogy a munkavállalók számára jóval kedvezőbb helyzet állt elő, értelemszerűen a munkavállalók jogosultak eldönteni, hogy a korábbi megállapodást avagy az új, számukra kedvező döntést kérik alkalmazni a munkáltatásuk során.

Úgy véljük, hogy érvelésünk jogilag és etikailag egyaránt támadhatatlan.

Miközben a vasútőröket más munkáltatóknál foglalkoztatják tovább, addig a vasút biztonsági helyzete tovább romlik: a jelenlegi helyzet sem szívderítő, és azonnali beavatkozást igényelne, hiszen míg tavaly 60 körül volt a jegyvizsgálókat érő regisztrált erőszakos cselekmények száma, idén ez a szám 90 fölé emelkedett. Ennek a VÉT-ülésen is hangot adtunk.

Úgy véljük, hogy ilyen helyzetben még inkább szükség lenne a megfelelő elrettentő, visszatartó erőre, és védelemre a munkájukat végző tagjaink, a vasutasok testi épségének megóvása érdekében. Bárány Balázs kételkedik abban, hogy ezt az új struktúrájú vasútbiztonsági rendszer képes lenne biztosítani. Hiszen

az intézkedések késlekednek, a testkamera bevezetése sehol nem tart, úgy vélem, hiszen több mint fél éve tájékoztattuk a MÁV-ot arról, hogy erre a megoldásra már több vasúttársaság - például a DB is - igent mondott, és sikerrel alkalmazza,


Úgy tűnik, a Start még nem látja elérkezettnek az időt arra, hogy ezt legalább kísérletképpen bevezessék. Ehelyett

vizsgálódnak, nem tudom, meddig és miért...

 


tette hozzá Bárány Balázs. Egy 2008-ban megkötött megállapodás értelmében ugyanakkor - aminek a VDSzSz Szolidaritás és a MÁV-Start az aláírója - 18 óra után a jegyvizsgáló hölgyek egyedül nem teljesíthetnének szolgálatot. Ez is csak írott malaszt - szögezte le a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Pedig például a BKV járművein legalább ketten vagy inkább többen ellenőrzik a jegyeket.

Nem tudom, hogy a MÁV-Start illetékesei ezeket a körülményeket miért nem hajlandóak tudomásul venni, és ennek megfelelően szervezni a jegyvizsgálók munkáját. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy mások testi épségét kockára tegye, és olyan helyzetbe hozza őket, hogy tűrniük kell a megaláztatást, a megszégyenítést.

- jelentette ki Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. 

Hozzászólások