Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6563/html/hatranyos-jogkovetke.html

Hátrányos jogkövetkezményekkel fenyegeti az utazókat a MÁV-Start!


A munkáltató több vasútvonalra érvényes végrehajtási utasításból akarja rövid időn belül levizsgáztatni a jegyvizsgálókat, mivel a létszámhiány miatt a más szolgálati helyekről kirendelt munkavállalókat vissza kellett vezényelni eredeti szolgálati helyükre. 

A "jóságos" munkáltató szerepében előszeretettel tetszelgő MÁV-Start a hétvégén írásban közölte több keletis jegyvizsgáló kollégával, hogy amennyiben záros határidőn belül - birtokon belül - nem vizsgáznak le több vasútvonalra érvényes végrehajtási utasításból, akkor igen hátrányos jogkövetkezményekkel kell számolniuk. Hogy pontosan mivel, azt még egyelőre homály fedi - számolt be Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Mindez azért is érdekes, mert vizsga letételére a munkáltató nem kötelezheti a munkavállalóját: tanfolyamon való részvételre kötelezheti, de arra kevéssé, hogy eredményes vizsgát is tegyen. Arról nem is szólva, hogy azért kellett ilyen sebbel-lobbal ezt a vizsgát letenniük - már aki le tudta, elvégre a felkészülési idő rövidsége miatt nem mindenkitől lehet ezt elvárni - mert a létszámhiány miatt a vonalakra más szolgálati helyekről kirendelt jegyvizsgálókat vissza kellett vezényelni eredeti szolgálati helyükre. És akkor így a megfelelő munkaerő-átcsoportosítással gondolná a munkáltató rendezni a kérdést.

Az esetből is kiviláglik, hogy nem véletlenül nem értettünk egyet azzal a kampányjellegű intézkedéssel, ami a napi munkaidő 8,4 órára való emelésében öltött testet - cserében a nyújtott "béremelésért", ami 

gyakorlatilag - többször hangsúlyoztuk - nem az: hiszen a munkáltató semmi mást nem tett, mint a túlórák pótlékát használta fel a béremelés forrásául.

 

Tehát miközben ez nullszaldós a munkáltató számára, a munkavállalók számára egyáltalán nem az, hiszen vállalták, hogy emelt munkaidőben dolgoznak, ami azért is érdekes, mivel tudnivaló, hogy

a MÁV veszélyes üzem, és úgy véljük - és ebben nem hiszem, hogy változik a véleményünk egyhamar - hogy a veszélyes üzemet működtető munkavállalók esetében az emelt munkaidő nem szolgálja a forgalom biztonságának stabillá tételét.

 

szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Íme,  a munkáltató fenyegető tájékoztatója: 

Tisztelt Kolléga!

A munkáltató 2017. év február hó ... napján vezényelte Önt időszakos oktatásra, amelynek része volt a 2. és 71 ... számú országos közforgalmú vasútvonalra érvényes Végrehajtási Utasítás (VU) oktatása és a vizsga megszerzése. A VU vizsga eredményes letétele érdekében a munkáltató biztosította az Ön részére a szükséges előkészítő oktatáson való részvétel lehetőségét.

Figyelemmel arra, hogy a társaságunk által a fenti vonalon lebonyolított vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység kiszolgálása részben az Önt létszámban tartó telepállomás vezető jegyvizsgálói, illetve jegyvizsgálói állományából történik, így a munkáltató számára alapvető fontosságú, hogy a Keleti telepállomáson foglalkoztatott jegyvizsgálók - így Ön is - a munkáltatói kötelezésben megjelölt vasútvonalra is érvényes VU vizsgával rendelkezzenek.

A fentiekre tekintettel ismételten megerősítem, hogy a munkaszerződésének pontjában foglaltak alapján kötelezem a fenti vasútvonalakra érvényes VU vizsga letételére. Felhívom a szíves figyelmét, hogy amennyiben a 2. és 71. számú vonalra vonatkozó VU tekintetében a követelményeket a 2017. május ... napi ismétlő-/javító-/pótvizsgán sem teljesíti, ezáltal a munkáltatói kötelezésben foglaltaknak nem tesz eleget, azzal a munkaviszonyból folyó lényeges kötelezettségét szegi meg. Kérem, hogy a vizsgára ennek figyelembevételével készüljön fel, és azt határidőben tegye le!