Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6573/html/a-vasutas-onkentes-n.html

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár tájékoztatója


A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 2017. április 27-én megtartotta Küldöttközgyűlését, ahol a küldöttek egyhangúlag elfogadták a 2016. évi éves beszámolót, az Ellenőrző Bizottság 2016. évi ellenőrző tevékenységéről szóló beszámolót és a hároméves pénzügyi tervet.

Elmondható, hogy a Nyugdíjpénztár a pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő jogszabályok, az Alapszabály, a Számviteli Politika és az egyéb Szabályzatokban foglaltak szerint végezte. A testületi szervek működése jogszabályszerű volt. A Küldöttközgyűlés és az Igazgatótanács által hozott határozatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént. A Nyugdíjpénztár működésének folyamatos ellenőrzése az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló és az aktuárius által biztosítva volt.
A Nyugdíjpénztár a döntések meghozatalánál és a végrehajtott intézkedéseknél mindenkor a pénztártagok érdekeit szem előtt tartva járt el.

A 2016. évi gazdálkodási tevékenységet értékelve kedvező, hogy a VBKJ (Cafeteria) kereten felül a MÁV csoport, a GYSEV csoport és a Rail Cargo Hungaria Zrt. által nyújtott tagdíj-kiegészítés eredményeként jelentősen növekedett a Nyugdíjpénztárba belépő pénztártagok száma és ennek eredményeként a tagdíjbevétel is.

A vagyonkezelési tevékenység eredményét reprezentálja az év folyamán elért hozam. A beszámolási időszakban a fedezeti tartalékra vonatkozó bruttó hozamráta értéke az 1,8 %-os infláció mellett 5,2 %, a költségekkel csökkentett nettó hozamráta értéke 4,89 % volt. A pénztártagok egyéni számláján felosztott hozam 1,3 milliárd Ft volt.

A fedezeti tartalékra vonatkozó 10 éves, átlagos nettó - költségekkel csökkentett hozamráta 5,83 % volt, amely hozam az elmúlt tíz évben átlagosan 2,61 %-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó inflációt. A 15 éves időszakra vonatkozó átlagos nettó hozamráta 7,36 % volt, amely hozamráta az elmúlt tizenöt évben átlagosan 3,5 %-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó inflációt.

A nyugdíjpénztári tagok vagyona az év végén 29,6 milliárd Ft volt.

Az előremutató, pozitív irányú változások, a rendelkezésre álló működési és likviditási tartalék hosszú távon biztosítja a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár stabil és biztonságos működését.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár