Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6592/html/az-rch-vizsgalja-a-k.html

Az RCH vizsgálja a kötelező emelést meghaladó, sávonként eltérő, lépcsőzetes alapbérminimum-emelkedés lehetőségét


A szakszervezeti kezdeményezésre megtartott rendkívüli VÉT-ülésen a két fő napirendi pontja a 2018. évre vonatkozó bértárgyalások előkészítése, továbbá a szakszervezetek által felvetett, a technológiai létszámmal kapcsolatos észrevételek egyeztetése volt.

Az egyeztetés első részében dr. Vincze Teodóra, vállalatunk humánerőforrásigazgatója a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelésének besorolási rendszerre gyakorolt hatását ismertette. A minimálbér 2018. január 1-től a jelenlegi 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig a jelenlegi 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra emelkedik majd.

Az emelés bevezetése az RCH-nál a jelenleg hatályos bértábla 8-12-es munkaköri kategóriáihoz tartozó alapbér minimumok összecsúszását eredményezné. Ennek kiküszöbölésére a munkáltató a kötelező emelést meghaladó, sávonként eltérő, lépcsőzetes alapbérminimum-emelkedés lehetőségét vizsgálta, ahol a képzett minimum értékekre történő ráállás 350 munkavállalót érintene. A szakszervezetek részletes tájékoztatást kaptak ennek hatásáról, továbbá a felek megállapodtak, hogy a MÁV csoporttal összehasonlítható munkakörök esetében további elemzéseket végeznek.

A fentieken kívül még két, a HR területét érintő, jelenleg futó feladatról esett szó a május 31-i rendkívüli VÉT-ülésen. Egyrészt a munkaköri struktúrát felülvizsgáló projektről, melynek célja a TÜK szervezeteihez tartozó végrehajtási munkakörök elvárásainak újragondolása, mivel az elmúlt időszakban megvalósított technológiai, műszaki és egyéb változások miatt az általános munkaköri leírásban megfogalmazott fő feladatok sok esetben már nem teljesen fedik le a valódi munkaköri feladatokat. A projektben a Humánerőforrás munkatársain kívül az Üzemeltetés valamint a Vasútbiztonság és védelem szervezet munkatársai vesznek részt, bevonva a KÜT és az érdekképviseletek tagjait.

Első körben kiemelten az állomási operatív koordinátor munkakör feladatai kerültek átgondolásra. Vannak olyan szolgálati helyek, ahol az ebben a munkakörben dolgozó munkavállalók nem végeznek vágányok közötti tevékenységet, tehát a feladatokat és a munkakört ebből a szempontból is külön kell választani. Az árufuvarozási operátor munkakörben meg kell különböztetni a service centerben és a határokon munkát végző operátorokat a vámtevékenységet végző munkatársaktól, amelyet a munkaköri leírásban is megfogalmaztak. A továbbiakban a többi végrehajtási munkakör felülvizsgálata következik majd. A másik aktuális projekt a munkaidő beosztáshoz, nyilvántartáshoz kapcsolódó papíralapú folyamatok digitalizálását tűzte ki célul.

Az RCH 2018. január 1-jével egy olyan új szoftver bevezetését tervezi, amely kiváltja a papír alapú jelenléti és távolléti (szabadság, kiküldetés, stb.) dokumentumokat, továbbá alkalmas egy egységes, de nem központi vezénylési rendszer megvalósítására. Az új programnak kommunikálnia kell a bérszámfejtési (SAP) rendszerrel, ezzel megszűntetve a hó végi manuális „zárást”. Ezek alakulásáról a munkavállalók, illetve az érdekképviseletek folyamatos, részletes tájékoztatást kapnak majd.

Az Üzemeltetés szervezet részéről Czékus József, rendelés- és vonatkezelés vezető fogadta a technológiai létszám kapcsán felmerült szakszervezeti észrevételeket, kérdéseket. Az érintett témák között szerepelt a technológiailag szükséges létszám felülvizsgálatát igénylő szolgálati helyek beazonosítása. A felülvizsgálatra a munkáltató ez év szeptemberében lát lehetőséget, kiemelt figyelmet fordítva a BILK, Győr és Dunaújváros szolgálati helyeire. A szakszervezeti oldal felhívta a figyelmet egyes munkavállalói csoportok, különösen az állomási operatív koordinátorok fokozott leterheltségére.

Kérték továbbá, hogy a munkáltató fordítson nagyobb figyelmet az egyes munkavállalók közötti egyenletesebb feladatmegosztásra, ezzel a leterheltség csökkentésére. Mindezeken felül az egyeztetésen elhangzott a vágányzár okozta nehézségek, továbbá a helyenként alacsony létszám miatti munkavállalói utánpótlás kérdése is. A munkáltató tájékoztatta az érdekképviseleteket, hogy szeptemberben elindul a tervezett kocsivizsgálói tanfolyam.

Operátori utánpótlásra árufuvarozási gyakornok néven új munkakört hoztak létre, melyre mind TÜK-Keleten, mind TÜK-Nyugaton felvették a megfelelő jelentkezőket, akik egyéni kiképzéssel munka mellett fogják megszerezni a szükséges ismereteket, a munkáltató pedig az első tapasztalatok alapján fejleszti tovább ezt az utánpótlási formát. A megkezdett tárgyalások hamarosan folytatódnak.