Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6607/html/konferencia-a-munkai.html

Konferencia a munkaidőről és beosztásáról!


A munkaidő és annak beosztása volt a témája annak a konferenciának, melyet a közszolgáltatásban érintett szociális partnerek részére szervezett a VDSzSz Szolidaritás a közelmúltban Pécsett.

A konferencia megtartásának – a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat mint megújított (jog)intézmény bemutatásán túl – az adott aktualitást, hogy a közelmúltban nagy visszhangot váltott ki egy önálló képviselői indítvány (T/15035) az Mt. módosítására (ez a médiában már a „rabszolgatörvény” minősítéssel jelent meg).
A javaslat indoklása szerint az eddiginél rugalmasabb megoldásokra van szükség a munkaidő és a pihenőidő beosztása terén.

A konferencia ennek tükrében próbálta meg a hatályos munkajogi szabályozás kereteit, lehetőségeit, továbbá nem utolsósorban ellentmondásait számba venni.
Ennek megfelelően választ kívánt adni arra a kérdésre, hogy mennyire rugalmas a hatályos munkajogi szabályozás, illetve mennyiben felel ez meg az uniós irányelvnek (93/104/EK irányelv a munkaidő megszervezésének egyes szempontjairól).

Az előadások letölthetőek a lap alján. Előadók:

Berke Gyula: A munkaidő és pihenőidő szabályozása (az európai munkajogra figyelemmel)

dr. Nemeskéri-Kutlán Endre: A jogszerű és hatékony foglalkoztatás lehetősége kollektív szerződésben

dr. Takács Gábor: A munkaidő beosztása a 2003/88/EK irányelv tükrében