Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6653/html/meg-soha-sem-volt-en.html

Még soha sem volt ennyire munkavállaló-ellenes a MÁV-Start és az Utasellátó Központ vezetője!


"Ezért javasoljuk mindenkinek a követeléseink megvalósulása céljából kezdeményezett TELJES és AZONNALI sztrájkban való részvételt, ha a tárgyalások eredménytelenségbe fulladnak!!!" Csatay Krisztián, a VDSzSz Szolidaritás Utasellátó Alapszervezet vezető ügyvivőjének tagtársakhoz, kollégákhoz, vezetőséghez írt levele.

Tisztelt Tagtársak, kollégák! Kedves Vezetőség!

Elkezdhetnénk egy nyilatkozatháborút a kékbe borult, Csépke András által írt hírlevél kapcsán, de véleményünk szerint nem ez a fontos, hanem a munkatársak egzisztenciájának stabillá tétele, és persze a munkahelyünk, a MÁV-START Zrt. Utasellátó Központ megóvása az egyre nyilvánvalóbb, "már a vak is látja"-sorvasztástól. Hiszen a tények - mert azok makacs dolgok - sajnos erre utalnak.

Ezért a Vezérigazgató eufémisztikus nyilatkozatához csak annyit fűznénk hozzá, hogy többször is kértünk tőle segítséget, és rendkívül elkeserítő, hogy mindössze egy hírlevélre tellett tőle. Lássuk a tényeket időrendben:

2016 nyarától Janicsák József központvezető több olyan fegyelmi eljárást indíttatott a kollégák ellen, amelyeknek sem értelme, sem eredménye nem volt, mert nem is lehetett. Ennek ellenére ösztönösen vagy nagyon is tudatosan a „helyzet fokozódása" érdekében folytatta az inkvizíciós gyakorlatot, és a kezdeti tárgyalóképes hangnemről egy elviselhetetlen, a munkatársait alázó, lekezelő hangnemre váltott. Részrehajló döntések sorozatban születtek, melynek folyományaként - már a nyár derekán - a HÉT-ülések is elmaradoztak. Erről már szólni kellett, amelyet Janicsák József és vazallusai kelletlenül vettek tudomásul.

A bevezetett új és/vagy unortodox intézkedések közül (készlet, takarók, leltár, szav. idők, beszerezendő áruk minősége, mennyisége, stb. vonatkozásában) kéréseinket figyelmen kívül hagyva egyetlen egyszer sem egyeztetett a szakszervezetekkel, de még szakmai tapasztalattal rendelkezőkkel sem, annak ellenére hogy a rendre elhibázott döntéseinek, már kihatása volt a gazdasági eredményekre. Időközben ráébredt, milyen helytelenül cselekedett, és legtöbb intézkedését azóta visszavonta, megváltoztatta. Sajnos, az okozott károkat visszamenőleg viszont már nem lehet annulálni.

2017. év elején már erőteljesen látszott, hogy olyan irányba tart az Utasellátó Központ, ami a megszüntetés rémét vetítette előre. Ekkor már teljesen elzárkózott a vezetés a tárgyalásoktól - mind a megváltozott Mt., mind a módosult technológiák, mind a készletek, hiányok, stb. terén.

Erről előbb a Központvezetővel (2017. januári HÉT), majd ennek teljes eredménytelensége után a MÁV-Start felsőbb vezetésével (2017. februári VÉT) is tárgyaltunk. A teljes vonatkozó anyagot átadtuk. Semmi nem történt. Ezután egyeztetés is kértünk 2017. júniusában a MÁV-START Vezérigazgatójától, hasztalan: nem ért rá, kezdődött a nyár.
Közben a munkáltató tiltakozásainkra fittyet hányva rendre megszegte a KSZ, a KSZ Helyi Függelék, és az MT több előírását. A Központvezető pedig szóban közölte, hogy őt a szakszervezetek nem érdeklik, mindenkivel egyedi megállapodásokat fog kötni. Na, mi EKKOR mondtuk fel a HF-et (értelme ekkor már nem volt, hiszen azt a munkáltató már nem tartotta magára nézve kötelezőnek).

2017. júliusában is megpróbáltunk egyeztetni, ott is simán be lettünk csapva: sunyi módon elhallgattak olyan kardinális dolgokat, mint amilyen a Corona étkező- és hálószolgáltatás megszüntetése. 2017 augusztus elején még írtunk egy kérelmet a Vezérigazgatónak, falra hányt borsó. Na, mi EKKOR kezdeményeztük a kollektív munkaügyi vitát.
A munkáltató sorozatos gazdaságilag, (munka)morálisan romboló magatartása és a munkahelyek szándékosnak tűnő megszüntetésének terve vezetett ide.

Még soha sem volt ennyire munkavállaló-ellenes a MÁV-Start valamint az Utasellátó Központ vezetője. Ezért javasoljuk mindenkinek a követeléseink megvalósulása céljából kezdeményezett TELJES és AZONNALI sztrájkban való részvételt, ha a tárgyalások eredménytelenségbe fulladnak!!!
Nincs mit veszítenünk, ha a megélhetésünket készülnek elvenni! Ideje, hogy mindenki megtudja, milyen a munkáltatás és a jövőkép a MÁV-Start Utasellátó Központnál!


Bp., 2017. augusztus 17.


Üdvözlettel :


Csatay Krisztián
vezető ügyvivő