Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6685/html/tovabbi-4-procent-al.html

További 4% alapbéremelés egyes kiemelt jelentőségű munkakörökben a MÁV-nál!


Megállapodtunk a MÁV Zrt. vezetésével, hogy a többek között a kocsimester,  gurításvezető, kocsirendező, sarus, vonali kocsirendező, vágányfék kezelő, sarus csapatvezető, tolatásvezető I., biztosítóberendezési műhelyi mechanikai előkészítő, karbantartó szakmunkás I., tartalékos vonali tolatásvezető, tolatásvezető II., villamoshálózat szerelő I., vonali tolatásvezető, egyéb vasúti járművezető, felsővezeték szerelő-vasúti járművezető munkaköröket betöltő munkavállalók részére további 4%-os alapbéremelés jár július elsejétől visszamenőlegesen!

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke videónkban utalt arra, hogy ezzel szakszervezetünk nem tekinti lezártnak a kérdést, hiszen

a hároméves megállapodásban foglaltak szerint jövő évben még további lehetőség nyílik a 10%-os alanyi jogú bérfejlesztésen túli differenciálásra is, (...) ennek a kerete a megállapodásból fakadóan minimum 2%.

 

Mint mondta, szakszervezetünk úgy véli, akkor is jelentős előrelépés történt, ha nem január elsejétől visszamenőleges hatályú ez a megállapodás, hiszen a (bér)megállapodásokon felül jött létre ez az egyezség, ez gyakorlatilag olyan többlet, amit szakszervezetünk és a munkáltató jó együttműködése révén tudtunk közösen megvalósítani - mondta Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Az alábbiakban mellékeljük a megállapodás szövegét:

MEGÁLLAPODÁS
Az egyes kiemelt jelentőségű munkakörökben megvalósítandó bérrendezésről

Felek – az egyeztetések folytatása mellett – megállapodnak abban, hogy egyes kiemelt jelentőségű munkakörökben további bérrendezés valósul meg, az alábbiak szerint.

I.
Az alábbi munkakörökben, amennyiben a munkavállaló 2017. június 30. napján érvényes alapbére nem haladja meg legalább 14%-kal a 2016. december 31. napján érvényes alapbérét, akkor 2017. június 30. napján érvényes alapbére a 14%-kal növelt mértékre, de legalább 180.000 Ft-ra egészül ki, 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen.

MMK                  Munkakör
10                          Kocsimester
10                          Gurításvezető

 II.
Az alábbi munkakörökben, amennyiben a munkavállaló 2017. június 30. napján érvényes alapbére nem haladja meg legalább 14%-kal a 2016. december 31. napján érvényes alapbérét, akkor 2017. június 30. napján érvényes alapbére a 14%-kal növelt mértékre egészül ki, 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen.

MMK               Munkakör
8                       Kocsirendező
8                       Sarus
8                        Vonali kocsirendező
8                        Vágányfék kezelő
9                        Sarus csapatvezető
9                        Tolatásvezető I.
10                     Biztosítóberendezési műhelyi mechanikai előkészítő
10                     Karbantartó szakmunkás I.
10                     Tartalékos vonali tolatásvezető
10                     Tolatásvezető II.
10                      Villamoshálózat szerelő I.
10                      Vonali tolatásvezető

III.
Az alábbi munkakörök a munkakörök felülvizsgálatának eredményeképpen a 10 MMK-ból a 11 MMK-ba kerülnek át, egyidejűleg minden munkavállaló 2017. június 30. napján érvényes alapbére 7.000 Ft összeggel megemelésre kerül, 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen.

MMK               Munkakör
10                    Egyéb vasúti járművezető
10                    Felsővezeték szerelő-vasúti járművezető

IV.
A pályamunkás betanított munkás, illetve vonalgondozó betanított munkás munkaköröket betöltő munkavállalók, amennyiben az adott munkakört legalább 3 éve folyamatosan betöltik és bármely középfokú végzettséggel rendelkeznek, átsorolásra kerülnek pályamunkás, illetve vonalgondozó (9 MMK) munkakörökbe 2017. január 1. napjától visszamenőlegesen, az ehhez kapcsolódó alapbér-megállapítás mellett, a garantált bérminimum alkalmazásával.

Felek a jelen megállapodás szerinti bérrendezés megvalósítása feltételének tekintik, hogy a munkavállaló munkaviszonya a jelen megállapodás megkötésének napján fennálljon és az I. és II. pontban írt bérrendezés esetében a munkavállaló által betöltött munkakör 2016. december 31. napja óta változatlan legyen.