Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6752/html/zsarolas-erte-az-rch.html

Zsarolás érte az RCH elnök-vezérigazgatóját és szakszervezetünk alelnökét is a MÁV-Start részéről!


"Elém tett egy (...) ultimátumot. Kérte, olvassam el, majd közölte: amennyiben az abban foglaltak teljesítésére ígéretet teszek, úgy eltekintenek Tamás munkaviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetésétől. (...) Megvallom, módfelett megdöbbentem a lófejjel való ébredéshez hasonló ocsúdást követően. Hiszen effajta élményt ezidáig a MÁV-nál és még másutt sem kellett elszenvednem."

Az épületes történet kronológiája:

Idén május végén szakszervezetünk elnöke felkereste a MÁV-Start Zrt. humán igazgatóját, és többek között megbeszélték, hogy dr. Gönczi Tamást, a MÁV-Start jogtanácsosát a Start mentesíti a VDSzSz Szolidaritást megillető munkaidő-kedvezmény terhére a társaságnál fennálló munkavégzési kötelezettsége alól. Így méltán elismert szakmai ismereteit és a munka világában szerzett tapasztalatait a szakszervezetünk javára kamatoztathatja. Az igazgató határozott kérésére Tamás csak 2017. július 1-től mentesült volna munkavégzési kötelezettsége alól.

Június 9-án Milovecz Márk, a MÁV-Start Zrt. vezető munkajogásza telefon időpontot egyeztetett Bárány Balázzsal a humán igazgatóval való találkozóra:

A kérésnek örömmel eleget téve igazgató asszonyt június 13-án délelőtt felkerestem, és az elintézésre váró aktuáis ügyekről váltottunk szót. A beszélgetés utolsó - mindkettőnk számára roppant kellemetlen - felvonásaként elém tett egy, a levelemhez csatolt, négy követelést tartalmazó listát, vagy inkább ultimátumot. Kérte, olvassam el, majd közölte: amennyiben az abban foglaltak teljesítésére ígéretet teszek, úgy eltekintenek Tamás munkaviszonyának azonnal hatállyal történő megszüntetésétől. Megvallom, módfelett megdöbbentem a lófejjel ébredéshez hasonló ocsúdást követően. Hiszen effajta élményt ezidáig MÁV-nál és még másutt sem kényszerültem elszenvedni. Verbális képességeimet visszanyerve közöltem: az eljárást zarolásnak tekintem. Válaszában utalt arra, hogy tulajdonképpen csak a közvetítői szerepet osztották rá, mit tehetne mást. Az ötletgazda nem ő, ám a nemes lélekkel megáldott kifundáló személyére konkrét megnevezést nem tett.
Közöltem, az eljárás annyira méltatlan, hogy a sommás válaszom: "nem". (...) Megvallom, bíztam abban, hogy mint a rossz álmot, az előbb ecsetelt beszéltgetést is el lehet feledni, de nem.

 

Gönczi Tamás munkaviszonyát a MÁV-Start Zrt. június 29-én megszüntette. Ennyivel azonban nem érte be Csépke András, aki

tovább nehezítette az utcára hajított, a vasutat mindig hűen szolgáló Tamás helyzetét.

 

Több más mellett a Start vezérigazgatója a régi "szép" idők gyakorlatát felelevenítve Tamás után nyúlt, és megakadályozta, hogy az RCH munkaviszonyt létesítsen vele:

hátrányos piaci magatartás folytatásának kilátásba helyezésével fenyegette meg a köpni-nyelni sem tudó elnök-vezérigazgatót, amennyiben a Rail Cargo Hungária Zrt. dr. Gönczi Tamás úrral munkaviszonyt létesítene.

 

Kovács Imrére ez szemlátomást hatott is, és Csépke András - kellően nyomatékosított -elvárásának megfelelően elállt a munkaszerződés megkötésétől.

Bárány Balázs július 7-én a Füstiben tartott vasutasnapi rendezvényen kérdőre vonta Csépke Andrást:

a diskurzus során a levelemben leírt történést nem tagadta, és kifejezett kérésem ellenére sem mutatkozott hajlandónak változtatni elkeserítően csüggesztő álláspontján.

 

Bárány Balázs ezt követően döntött úgy, hogy a MÁV vállalatcsoport munkavállalóit érintően hatáskörrel és illetékességgel bíró Megfelelőségi Bizottsághoz fordul, egyúttal indítványozta az érintettek meghallgatását.

A Megfelelőségi Bizottság október 17-én kelt levelében azonban tájékoztatta Bárány Balázst: mivel Tamás keresetet nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra munkaviszonyának jogellenes megszüntetése miatt, így a Bizottság gyorsan mossa kezeit, fellélegez, immár van megnyugtató ürügy a vizsgálat szem- és gyomorforgató módon való lezárására. No és mint az a válaszukból kitűnik, erre a legnyomósabb indok az volt, hogy az igazmondó Csépke András sem vallotta meg nemtelen tettét a nagytekintélyű bizottság előtt. (Természetesen Tamást a VDSzSz Szolidaritás képviseli a bírósági eljárás során.)

Erre reagált szakszervezetünk alelnöke. Mint írta, az indokolatlanul hosszú idő elteltével megkapott levélben foglaltak

- a legfinomabb megfogalmazásom szerint is - nekem mélységes csalódást és kiábrándulását okoztak.
Gondolom, a válaszok ismeretében szükségtelen, és talán bántó is lenne taglalnom a fenti véleményem miértjeit.
A tájékoztató levelek elolvasását követően viszont úgy vélem, a Megfelelőségi Bizottság tagjai igen nagy szolgálatot tennének a MÁV Zrt-nek, ha bizottsági tisztükről rögvest lemondanának.
Természetesen - függetlenül a fenti véleményemben foglalt javaslatom megvalósulásától - szükségesnek ítélem, úgyis mint bejelentő a bizottságnál lévő iratok, dokumentumok részletes megismerését, tanulmányozását, mivel magam egyáltalán nem tartom az elvárható etikus magatartást is súlyosan és megengedhetetlenül sértő ügyeket ilyen kurtán-furcsán lezárhatónak.