Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6762/html/nem-adjuk-fel-ismet-.html

Nem adjuk fel: Ismét kezdeményeztük adott munkakörökben a napi rendes munkaidő csökkentését!


Hiszen adott munkaterületeken, munkarendekben és munkaidő-beosztásban foglalkoztatott vasutasok jelentős mentális és fizikai túlterhelésnek vannak kitéve.

2015. augusztus 31-én megállapodást kötöttünk - többek között - a Kollektív Szerződés (KSz) rendkívüli munkavégzést szabályozó 35. és 36. §-ainak, valamint a nagy forgalmi leterheltségű állomásokon foglalkoztatott munkavállalók kiemelt műszakpótlékáról. A munkáltató jelezte: a hatályba léptető rendelkezések szerint a fenti módosítások 2016. december 31-ig hatályosak, a MÁV Zrt. azonban 2016. november 30-ig (és ezt követően minden naptári év november 30. napjáig) jogosult a kollektív szerződést megkötő szakszervezeteknek címzett, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával ezen pontok időbeli hatályát egységesen újabb egy naptári évvel meghosszabbítani. Ennek megfelelően a munkáltató most arról tájékoztatott szakszervezetünket, hogy

a MÁV Zrt. élve az ismertetett egyoldalú jogosultságával a hivatkozott rendelkezéseket a 2018. évben is változatlanul alkalmazni kívánja, ezáltal azok időbeli hatálya 2018. december 31. napjáig meghosszabbodik.

 

Ezt tudomásul vettük. Viszont mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke válaszában írta, továbbra sem tudunk eltekinteni attól az elvárásunktól, amely évek óta nyomasztja a vasutasokat is: a rendes munkaidejüket ellentételezés nélkül, akaratuk ellenére jelentős mértékben nőtt meg.

Bárány Balázs felidézte, hogy a legutóbbi visegrádi munkaügyi konferencián Dr. Berke Gyulával való beszélgetés során örömmel hallotta, hogy

a jogalkotó a vasutasokra is figyelemmel emelte pótlólag a Munka törvénykönyvében, hogy adott esetekben a köztulajdonban lévő gazdasági társaságoknál is van lehetőség a napi rendes munkaidő csökkentésére.

Épp ezért újfent napirendre kell tűzzük, hogy adott munkakörökben a napi rendes munkaidőt, viszonylag rövid tárgyalásokat követően csökkenteni tudjuk. Hiszen köztünk abban nincsen vita, hogy adott munkaterületeken, munkarendekben és munkaidő-beosztásban foglalkoztatottak jelentős mentális és fizikai túlterhelésnek vannak kitéve, amely úgy pszichésen, mint szomatikusan is igénybe veszi őket.

 


Szakszervezetünk célja, hogy tagjaink - és természetesen az összes vasutas munkavállaló - egészségüket megőrizzék, és nyugdíjba vonulásukat követően is jó életminőségben élvezzék a megérdemelt munkát követő pihenés örömeit.

Letölthető dokumentumok:
Dorozsmai_va_ikt234.pdf (34 kb)