Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6773/html/felhivas.html

FELHÍVÁS


Nyomatékosan felhívjuk kocsirendező, tolatásvezető, vonali tolatásvezető tagjaink és munkatársaink figyelmét, hogy az alább felsorolt esetekben semmilyen körülmények között ne végezzenek egyedül munkát!

Az alábbi idézet a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatának 25. számú mellékletéből származik:

Foglalkozási korlátozás alá eső munkahelyek, munkafolyamatok, munkakörök

1.3 Azoknak a jellemzőbb munkahelyeknek, munkafolyamatoknak a jegyzéke, amelyekben a szervezeti egységnél egyedül nem szabad munkát végezni:

 • vágányok között, elsodrási határon belül (kivétel az ellenőrzési és üzemfelügyeleti tevékenység, vonalgondozó), a váltótisztítás távolba látás korlátozottság esetén,
  - vágányok között, elsodrási határon belül hóeltakarítás,
  - nem belátható vágányszakaszon, vágánykapcsolaton keresztül végzett tolatás vagy távolbalátás korlátozottsága esetén, ha a tolatásvezető és a mozdonyvezető között nincs jól működő rádiókapcsolat,
  - rendezés közben a tolatási mozgás a tolatószemélyzet által fedezendő útátjárót érint,
  - a biztosítóberendezést (valamint védelmi berendezéseket) a tolatócsapatnak a tolatási körzettől távolabbi helyről kell kezelnie,
  - sajátcélú pályahálózat, bérelt rakodóterület kiszolgálását végző tolató személyzet,
  - vonali kiszolgálást végző tolató személyzet,
  - állomási tolatótartalék elegyrendezés, vonat összeállítás

 


Mindazok, akik a fenti tilalmakat figyelmen kívül hagyják, számoljanak azzal, hogy egy esetleg bekövetkező balesetet követően - mint az eddigi tapasztaltak is igazolják - a munkáltatótól támogatásra nem számíthatnak. Munkabaleset esetén, ha a munkavállalói közrehatás megállapítható, akár a kártérítés teljes összegétől is eleshetnek.

Tárgyi baleset esetén – annak súlyosságától függően - a részkártérítésen túl SZÁMÍTANI KELL A BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGRE VONÁSRA IS, mert a nyomozóhatóság kizárólag a szabályok betartása alapján dönt.

VDSzSz Szolidaritás