Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6774/html/tobb-helyen-is-modos.html

Több helyen is módosult a MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződése


tobb-helyen-is-modos

December 1-jén lép hatályba a MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződés 47. paragrafusának módosítása is. A KSZ 47. § 1. pontja így módosul:

A forduló- illetőleg az utazószolgálatot ellátók heti kettő pihenőnapját oly módon kell kijelölni és kiadni, hogy két szolgálat között legalább 48 óra, megszakítás nélküli pihenőidő legyen. Havonta legalább egy alkalommal a 48 órai pihenőidőt úgy kell biztosítani, hogy abba egy teljes szombat és vasárnap is beleessen.
Utazószolgálatot ellátók esetében csak a munkavállaló előzetes hozzájárulásával jelölhető ki ez a pihenőidő arra a hétvégére, amikor a vasárnapot megelőző szombati napot az Mt. 102. § (5) bekezdése szerint munkanappá nyilvánították.

 

A módosítás értelmében a KSZ 47. § 4. pontja ezzel egészül ki:

Fordulószolgálatot ellátó nem utazó munkavállalók esetében havonta legalább egy alkalommal a heti pihenőidőt vagy

  • szombat 0 óra és vasárnap 24 óra között időszakban kell biztosítani, vagy
  • a szombat reggeli műszakváltástól a hétfő reggeli műszakváltásig tartó időszakban kell biztosítani olyan módon, hogy annak időtartama a 47,5 órát elérje, és abba a szombat reggel 8 órától hétfő reggel 5 óráig tartó időszak is beleessen. Abban az esetben, ha a munkavállaló hétvégi pihenőidejét megelőzően nem azon a telephelyen fejezi be szolgálatát, amelyen hétvégi pihenőidejét követően munkavégzésre kell jelentkeznie, a pihenőidőnek 46,5 órát kell elérnie. Az ilyen módon beosztott hétvégi pihenőidőt az adott hét vonatkozásában beosztottnak kell tekinteni, függetlenül attól, hogy abból hány óra esik az adott naptári hétre (hétvégi pihenőidő). A szombat reggel 8 órától hétfő reggel 5 óráig tartó időszakot a helyi függelék eltérően is megállapíthatja, de a hétvégi pihenőidőbe egy teljes vasárnapi napnak bele kell esnie.

 

A KSZ 47. § 7. pontja így módosul:

Helyi függelék rendelkezése alapján a heti pihenőnapok nem egymást követő (egybefüggő) napokra is kijelölhetőek a nyújtott műszakos, nyújtott állandó nappalos és az egyéb munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében. Ebben az esetben havonta legalább egy alkalommal a vasárnapot kell kijelölni pihenőnapnak.

 

A MÁV-Start KSZ 51.§ 2. pontja kiegészül ezzel:

A munkaidő-beosztás készítésekor ismert szabadság a 47. § 6. a) pont szerinti utazószolgálatosok heti pihenőidejével érintett hétfői napra vagy hétfői nappal kezdődően is kiadható.

 

A KSZ 50. § így módosul:

Amennyiben az utazószolgálatot ellátó munkavállaló munkaidő-beosztás készítésekor ismert szabadságon van, akkor az ezt követő munkavégzési napon a munkavállaló legkorábban 6 órára vezényelhető munkavégzésre.

 

Ezen kívül a KSZ 10. számú melléklet 15. § (A vontatási utazószolgálatot ellátó munkavállalók szabadságot követő vezénylése) hatályon kívül kerül. A megállapodás 2017. december 1-jén lép hatályba.

Emellett szintén a Startnál létrejött egy megállapodás a foglalkoztatáspolitikai nehézségek esetén alapbér-kiegészítés alkalmazhatóságáról. Eszerint

Felek megállapodnak, hogy - a szakszervezetek előzetes tájékoztatását követően - a munkáltató a jelen megállapodás alapján jogosult a foglalkoztatáspolitikai nehézséggel érintett szolgálati helyen és munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére határozott időtartamra alapbér-kiegészítést biztosítani.
A tájékoztatás kiterjed a foglalkoztatáspolitikai nehézséget kiváltó okokra és ismert egyéb körülményeire, valamint a tervezett intézkedés legfontosabb (különösen: annak várható időtartama és mértéke, az érintett szolgálati helyek, munkakörök és létszám) jellemzőire.

 

A megállapodás november 14-én, az aláírás napján lépett hatályba, és 2018. december 31-ig hatályos.