Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6789/html/kozuti-vasuti-kozlek.html

Közúti, vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt tett bejelentést a VDSzSz Szolidaritás


Mégpedig az október 9-én a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vonalszakaszon elkezdődött vágányzár kapcsán!

Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési hatósági ügyekért felelős államtitkára részére:

"2017. október 9-én kezdődött a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vonalszakaszon felújítás, villamosítás céljából vágányzár.

1., Utasítás ellenesen (F.2. Függ.23.1.1.1.) a vágányzárhoz nem az engedélyezéssel egyidőben hanem csak október 31-én készült el a Végrehajtási Utasítás. Egyértelmű, hogy kellett volna, mivel a munka tartama alatt vagy a munka befejezése után a szolgálatot nem lehet az érvényes utasításokban, a Kezelési Szabályzatokban és a Végrehajtási Utasításokban korábban szabályozott módon végezni, ugyanis a két időpont között fedező jelzőket távolítottak el, előzetes értesítés, engedélyezés, előjegyzés nélkül, váltókat cseréltek szereltek át, megváltozott a vágányhálózat, így átalakították az irodai rendelkező berendezést is előzetes értesítés nélkül.

2., Aggályosak a megváltozott biztosítóberendezéssel kapcsolatos oktatások. Nem minden esetben történt az egyébként is késve kiadott Végrehajtási Utasítás szerint, azaz a szolgálatba lépés előtt.

3., Az oktatók személyét illetően hálózati szinten is felmerült a kérdés. Egy megváltozott működésű biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat módosítását ki is oktathatja?
- Oktathatja e nem vasútszakmai oktató?
- Oktathatja e olyan vasútszakmai oktató akinek nincs műszaki végzettsége, csak a Kezelési Szabályzatból tett vizsgát?
- Vagy csak kizárólag a vasútszakmai bizt.ber. oktató oktathatja, azaz aki az alapvizsgát is kiveszi?
Említett lehetőségek közül információink szerint az utolsó kivételével mindegyik megtörtént…

4., Alábbiakban azt láthatjuk, hogyan írják felül az F.2.-t Vágányzári Utasítással, állásfoglalással, hogyan viszik vásárra a forgalmi szolgálattevő bőrét, feltételezhetően a biztosítóberendezési szakszolgálatot sújtó munkaerő-hiány miatt:
Számos olyan fénysorompó érintett a vágányzár alatt, amit F.2. Függ. 11.1.1. Utasítás alapján ki kell kapcsolni. Már az is érdekes, hogy a szolgálati felsőbbség (TFO) már a kikapcsolásuktól is el akart tekinteni. Ezt a Forgalmi Főosztály Forgalmi Felügyeleti Osztálya nagyon helyesen nem engedélyezte, de az F.2. sz. Utasításban és a Függelékekben a visszakapcsolásra is vannak szabályok, amikkel viszont a kiadott Vágányzári Utasítás valamint Parancskönyvi Rendelkezés (2017. november 21.) ellentétes így a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztetik:

„A vágányzár befejezését megelőzően a vágányzárért felelős személlyel történt egyeztetést követően a kikapcsolással érintett fénysorompók felügyeletét ellátó szolgálati helyek forgalmi személyzete a kikapcsolt fénysorompókat „zavar” állapotból a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kezelje ki” – írja a kiadott 41499-1/2017/MAV szakmai szempontú tájékoztatás. Egy ilyen kiadott utasítást látva a következő kérdések merülnek fel:

  • Hogyan felel meg ez az intézkedés az F.2. Függ. 11.1.1., 11.1.7., F.2.18.4.9.1. pontjainak? Egyértelműen nem felel meg.
  • - Mi történik, minek kellene történnie a valóságban az útsorompónál?

A biztosítóberendezési műszerész kikapcsoláskor a kismegszakító kivételével a sorompót „zavar” állapotba hozza. Ezt elő kellene jegyeznie (F.2. Függ. 11.1.7) a berendezés Műszaki naplójába, továbbá be is kell jelentenie a forgalmi szolgálattevőnek. A sorompó most a helyszínen sötét, a visszajelentése „zavar”. A munkák befejeztével (nincs jelen) a műszerész a kismegszakítót visszahelyezi, kézi lezárást és felnyitást végez a helyszínen ellenőrzi az üzemszerű működést (lepróbálja a berendezést) és ezt a tényt is elő kellene jegyeznie a berendezés Műszaki naplójába, majd természetesen be is kell jelenteni. Az esetlegesen fellépő működési hibákat a helyszínen tudná orvosolni.

- Mi történik, ha a „zavar” állapotból a kikezelés sikertelen?
A forgalmi szolgálattevő a munkák befejezését nem veheti tudomásul! És ekkor értesíti azt a biztosítóberendezési szakszolgálatot akinek éppen a helyszínen kellene tartózkodnia?
Úgy gondolom, az Utasítás nem véletlenül szabályozza így a ki illetve a visszakapcsolást, hiszen közlekedésbiztonsági szempontból a vasúti útátjárók nagyfokú biztonsági kockázatot jelentenek, ráadásul a vasútüzem normál üzemi körülményektől eltérő lebonyolítását, mint ebben az esetben is, kiemelt kockázati tényezőként kell kezelni. Ezért is érthetetlen a kiadott Utasításellenes utasítás.

Fentieket írásban jeleztük a MÁV Zrt. Forgalmi Főosztályának, értesültünk, hogy van vizsgálat folyamatban, azonban megnyugtató választ nem kaptunk, az Utasításnak nem megfelelő állapot megszűntetésére irányuló intézkedésről nincs információnk.
A 80.sz. vasútvonal szóban forgó részével jobbára párhuzamosan fut a nagy forgalmú 37. sz főút, melyről a települések nagy része a vasúti átjárókon közelíthető meg…"

Tekintettel az álláspontunk szerint nyilvánvalóan fennálló veszélyt hordozó helyzetre, Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke jelezte: bízik benne, hogy a megbeszélés során a levelünkben foglaltakra megnyugtató megoldást sikerül találni.

Letölthető dokumentumok:
DOC171122.pdf (94 kb)