Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6793/html/a-mav-fkg-nal-is-meg.html

A MÁV FKG-nál is megszületett a 2017. évi bérfejlesztést kiegészítő megállapodás!


Rövidesen mindenki aláírja a VDSzSz Szolidaritás javaslatait is részben tartalmazó dokumentumot.

Három munkaköri csoportban kerül sor további bérfejlesztésre január elsejéig visszamenőlegesen. Egyrészt azon munkakörökben, ahol komoly létszámhiány mutatkozik, ill. a szakmával rendelkező és szakma nélküli pályamunkások közül azoknak, akik bére eddig a legkevesebb volt. Sajnos a rendelkezésre álló keret most nem tette lehetővé, hogy minden munkakörben orvosoljuk a gondokat, de a munkáltató ígéretet tett arra, hogy ezt igyekszik megtenni a 2018. évi bérfejlesztés alkalmával – kiemelten kezelve az előmunkás munkakört. A megállapodást mellékeljük.

Megállapodtunk a munkáltatóval, hogy december hónapban megkezdjük a kollektív szerződés módosítására irányuló tárgyalásokat is. A VDSzSz Szolidaritás főbb javaslatait az üzemi tanács választással kapcsolatos cikkünkben olvashatjátok.

Feledy István, VDSzSz Szolidaritás, alapszervezeti vezető ügyvivő

És a megállapodás szövege:

Kiegészítés a 11703/2017/MAV. számú megállapodás 4. sz. MÁV FKG Kft. mellékletére vonatkozóan

 

A Felek a MÁV FKG Kft- nél a 2017. évre vonatkozó 10% alanyi jogú bérfejlesztésen túli + 3% differenciálható bértömeg felhasználásáról a 2017. február 21-én kelt megállapodás kiegészítéseként, az alábbiak szerint állapodnak meg, figyelembe véve a 3659/2017/FKG. sz., a 5201/2017/FKG sz. és a 5223/2017/FKG. sz. megállapodásokban foglaltakat.
A munkáltató és az érdekképviseletek közös szándékával az egyes munkakörök közötti béreltérések kezelésére a jelen kiegészítő megállapodásban rögzített három munkaköri kategóriában további bérfejlesztés valósul meg 2017. január 1-től visszamenőlegesen.
A bérfejlesztésre azok a munkavállalók jogosultak, akik 2017. november 22. napján a jelen megállapodás 1., 2., 3. pontjában felsorolt munkakörök valamelyikét töltik be. Azoknál, akik nem 2017. január 1. napjától töltik be a jogosult munkakört, a munkakör betöltésének első napját kell figyelembe venni a jogosult időszak meghatározásánál.

A bérfejlesztést időarányosan kell alkalmazni, amennyiben a 2017. január 01-től 2017. november 22-ig terjedő időszakban a munkavállaló megszakítás nélkül kizárólag jogosult munkakört töltött be és a munkáltató jelenleg is jogosult munkakörben foglalkoztatja.
1. A felek jelen megállapodással a további bérfejlesztésre jogosult I. munkaköri kategóriát és az erre vonatkozó bérfejlesztést az alábbiak szerint határozzák meg:

A pályamunkás munkakörben aki:
• fémipari szakmunkás végzettség rendelkezik, annak havi bruttó alapbére 161 000 Ft-ra,
• az adott munkakört legalább 3 éve folyamatosan betölti és bármely középfokú végzettséggel rendelkezik, annak havi bruttó alapbére 161 000 Ft-ra,
• a fenti feltételeknek nem felel meg, annak havi bruttó alapbére 148 000 Ft-ra egészül ki.

2. A felek jelen megállapodással a további bérfejlesztésre jogosult II. munkaköri kategóriát és az erre vonatkozó bérfejlesztést az alábbiak szerint határozzák meg:

Az egyéb vasúti járművezető, vasúti járművezető és munkagépkezelő, valamint vasúti gépegység vezető munkakörben, a munkakörükre előírt vasúti (hatósági) járművezető végzettséggel rendelkező munkatársak 2017. január 1. napján érvényes havi bruttó alapbére 7 000 Ft-tal emelkedik.

3. A felek jelen megállapodással a további bérfejlesztésre jogosult III. munkaköri kategóriát és az erre vonatkozó bérfejlesztést az alábbiak szerint határozzák meg:

Az általános hídkarbantartó, általános karbantartó, CNC megmunkáló, gépszerelő szakmunkás, hídkarbantartó szakmunkás, pályaépítési munkagépkezelő, vasútépítő, karbantartó szakmunkás és vonali tolatásvezető munkakört betöltő munkatársak közül, akinek 2017. január 1. napján érvényes alapbére nem haladja meg legalább 14 százalékkal a 2016. december 31. napján érvényes alapbérét, annak 2017. január 1. napján érvényes alapbére a 14 százalékkal növelt mértékre egészül ki.

A jelen megállapodás aláírás napján lép hatályba.
A bérfejlesztés elszámolása az érintett munkavállalók részére 2017. novemberi bérek számfejtésével együtt 2017. december 10. napjáig történik.