Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6800/html/karacsony-kozeledtev.html

Karácsony közeledtével nem ilyen válaszra számítottunk :(


A továbbiakban a VÉT-en igyekszünk elfogadtatni álláspontunkat a munkáltatóval. Mint korábban beszámoltunk róla, a VDSzSz Szolidaritás négy társaságnál is KSZ-módosító tárgyalások megkezdését kezdeményezte.

Az alábbiakat kívántuk ugyanis rögzíteni a KSZ-ben:

A kollektív szerződés részét képezi, ezért munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül a kollektív szerződés kötésre jogosult felek által kötött valamennyi megállapodás, függetlenül attól, hogy az szerkezetileg a kollektív szerződésben beillesztésre kerül-e. A szerkezetileg a kollektív szerződésbe be nem illesztett megállapodások időbeli hatályára az adott megállapodásban foglalt rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben az e tárgyban lefolytatott jogvitában a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató általi egyoldalú jognyilatkozattal való megszüntetésre jogellenesen került sor, a munkavállaló kérelmére a munkáltató a munkaviszonyt köteles helyreállítani.

A munkáltató legalább heti két pihenőnapot vagy 40 óra pihenőidőt természetben köteles a munkavállaló részére kiadni. A beosztott heti pihenőnapon vagy heti pihenőidőben a munkavállaló részére rendkívüli munkavégzést kizárólag oly módon lehet elrendelni, ha az elrendelt pihenőnapi/pihenőidőben történő munkavégzés mellett is marad legalább két pihenőnap, vagy egybefüggő 40 órás pihenőidőként megjelölt munkamentes időtartam a munkavállaló számára a regenerálódásra.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében - közösen kimunkált ütemterv szerint, legkésőbb 2020. január 1. napjáig - a napi teljes munkaidőt legfeljebb napi 7,4 órára csökkentik a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, vagy az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint foglalkoztatott munkavállalók esetében.

 

Ezt a választ kaptuk:

 

1260-51321_2017_MAV_VDSzSz_Szolidaritas_valaszlevel-page-0.jpg

1260-51321_2017_MAV_VDSzSz_Szolidaritas_valaszlevel-page-1.jpg

Letölthető dokumentumok:
51321_2017_MAV_VDSzSz_Szolidaritas_valaszlevel.pdf (95 kb)