Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6824/html/40a-vonal-konzultaci.html

40a-vonal: konzultációt kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás a megváltozott technológia végrehajtásával érintett munkavállalók elismeréséről is!


Konzultációt kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás a Budapest területi pályavasúti igazgatónál. Nagy Krisztián számára többek között jeleztük: továbbra is aggasztó méreteket ölt a létszámhiány az Igazgatóság területén, ami főleg a forgalmi szolgálattevő, tolatásvezető - és rövidesen a váltókezelő - munkaköröket sújtja.

Javában zajlik a 40a-vasútvonal felújítása, a tervezet szerint 2018. februártól teljes kizárás mellett folynak a munkálatok több mint egy éven keresztül. A MÁV Zrt. a forgalom folyamatos fenntartását kerülőútirányon képes biztosítani. A műszaki fejlesztés miatt „felszabaduló” forgalmi személyzet jövőjére – mint ahogy a hálózat más részén is - kiemelt figyelmet fordítunk.

A konzultáció keretében szükséges szót váltani a kerülőútirányon fekvő esetlegesen megnövekedett leterheltséggel, megváltozott technológia végrehajtásával érintett munkavállalók elismeréséről, hiszen munkájukkal ők is nagy részben járulnak hozzá a MÁV Zrt. fejlődéséhez. A Felügyelő Bizottság számára átadott észrevételeinket mellékeltük.

Továbbra is aggodalomra ad okot az Igazgatóság területén fennálló létszámhiány, ami főleg a forgalmi szolgálattevő, tolatásvezető és hamarosan váltókezelő munkaköröket sújtja. Tapasztalataink szerint a munkáltató szolgálati helyenként eltérő „technikával” próbálja orvosolni a gondokat úgy, hogy közben egyes szabályoknak (pl. MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzat, Kollektív Szerződés, KSz Helyi Függelék) nem felel meg, és a nem rendeltetésszerű joggyakorlás esete is felmerül.

Sajnálatos, hogy az egyoldalú munkáltatói intézkedésként bevezetett +10% alapbérkiegészítés rendszeréből kimaradtak a váltókezelők, vezető váltókezelők (Budapest Déli II., Budapest Nyugati I., Pusztaszabolcs), kocsirendezők, így fordulhat elő, hogy akár egy szolgálati helyen közvetlen együtt dolgozók közül az egyik munkavállaló kap, a másik meg nem. Véleményünk szerint ez olyan belső feszültséget okoz, amely kétségessé teszi az intézkedés eredményességét, sőt olyan mértékben felgyorsíthatja az éppen elkerülni, megakadályozni kívánt munkaerő-elvándorlást az említett munkakörökben, hogy a biztonságos vasúti közlekedés lebonyolítását is veszélybe sodorhatja.

A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata érthetően, egyértelműen fogalmaz: a 25. sz. Melléklet 1.4. pontjában tartalmazza azoknak a jellemzőbb munkahelyeknek, munkafolyamatoknak a jegyzékét, amelyekben a szervezeti egységnél egyedül nem szabad munkát végezni. Úgy látszik, ezt a munkáltató szándékosan figyelmen kívül hagyja, hiszen előbb említett pontnak az Állomási Végrehajtási Utasítás (amit egyébként nem állt módjában véleményezni se az üzemi tanácsnak, se a szakszervezetnek) sem felel meg így a saját munkavállalója a tolatásvezető bőrét viszi vásárra. Senkinek ne legyen kétsége: a vád képviselője betűről-betűre be fogja mutatni a vonatkozó szabályok, utasítások megszegését. Kapott már forgalmi dolgozó másfél év felfüggesztett fogházbüntetést csak azért, mert mindent úgy csinált, ahogy szokta…