Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6830/html/elkezdodtek-az-egyez.html

Elkezdődtek az egyeztetések a MÁV Zrt-nél az érdekképviseletek és a munkáltató között a 2018. évi bérekről és béren kívüli juttatásokról


A tavaly 3 évre megkötött bérmegállapodás alapján elkezdődtek a 2018. évi érdekegyeztető tárgyalások a képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkáltató között.

Január 9-én a felek közösen értékelték a tavalyi évi bér- és foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket majd a munkáltató javaslatot tett a munkavállalók 2018. évi javadalmazására.

Ennek része a béren kívüli juttatások biztosítása az idei évben is, illetve a vasúti járművezetőket megillető kiegészítő bérpótlékra vonatkozó korábbi megállapodás ez évre történő meghosszabbítása.

A bérek vonatkozásában a munkáltató - körültekintő elemzések és számítások elvégzését követően - megtette javaslatát, figyelemmel arra is, hogy jogszabály alapján január elsejétől a minimálbér 138 000 forintra, a garantált bérminimum 180 500 forintra emelkedett.
Az indoklásban a munkaerő-piaci krízis felszámolása, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti bérfeszültségek enyhítése szerepelt.

A közös álláspont kialakításáról a szakszervezetek és a munkáltató megkezdték az egyeztetést, amelyet 2018. január 18-án folytatnak.

A bérmegállapodásban szereplő javadalmazási csomag további eleme a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás.
A munkáltató elkötelezett a munkavállalói öngondoskodás erősítésében, ezért 2013. óta saját forrásai terhére több lépcsőben emelte a munkáltatói hozzájárulás mértékét.
Ennek megfelelően tovább növekszik a munkáltató által nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, melynek mértéke önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén:

2018. január 1. napjától a munkavállaló alapbérének 3,5%-a.


 

Megkezdődtek a MÁV-nál és társaságainál a bérmegállapodásra irányuló tárgyalások. A hároméves megállapodás megadja a keretet, ami azt jelenti, hogy

alanyi jogon a premizált munkavállalók kivételével mindenkinek legalább 10%-os alapbér-fejlesztés jár. A fennmaradó 2% bértömeg elosztásáról kell majd remélem rövid és hatékony vita után egyezségre jutnunk.

 

- foglalta össze a tárgyalások tétjét korábban Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke, aki hangsúlyozta, hogy

az elmúlt időben kötött megállapodások nem bérmegállapodások voltak, azok pusztán a jelenlegi bértáblában rögzítették a minimális béreket a szükséges korrekciókkal egyetemben. Ez kizárólag pozitívan kell, hogy érintse a jövő évi bérfejlesztést, hiszen akár a MÁV-Startnál, akár a MÁV Zrt-nél közel 1 milliárd forintba került a bértábla korrekciója.

 

Ez az érintett munkavállalók esetében mindenképpen bérfejlesztést jelentett, s nem pedig bérelvonást vagy jövedelemcsökkenést.

És az is fontos körülmény, hogy akik ebben a "csomagban" szerepeltek, és bérfejlesztésben részesültek, azok értelemszerűen a jövő évi bérfejlesztést erre az összegre fogják megkapni.

 

- hangsúlyozta Bárány Balázs hozzátéve, hogy a VDSzSz Szolidaritás változatlanul küzd azért, hogy a 2012. július elsejétől önkényesen megemelt munkaidőt akár visszamenőlegesen is kompenzálják a munkáltatók, illetve adott munkakörökben - hiszen erre a jogalkotó később lehetőséget teremtett - újra bevezessék a csökkentett napi rendes munkaidőt. 

Ez ügyben a MÁV Zrt-t és a MÁV-Start Zrt-t is rendre felkeressük. Már eljutottunk oda egyébként, hogy úgy istenigazából nem vitatják kérésünk jogalapját, hanem hivatkoznak a nyilvánvaló munkaerő-hiányra, ami gyakorlatilag ezt az intézkedést, ha bevezetnék, gátolná. 

De amennyiben a kellő létszám már rendelkezésre áll, (...) abban az esetben, ha híre megy annak, hogy a MÁV újfent gondolkodik azon és nem zárkózik el attól, hogy a napi rendes munkaidőt adott munkakörökben, a forgalommal összefüggő munkakörökben, az egyenlőtlen munkaidő-beosztású munkakörökben bevezeti, akkor nagyobb kedvvel jönnek ide munkavállalók. És ha megvan a kellő létszám, akkor megvan a lehetősége annak, hogy a vágyak valóra váljanak. Tehát azt reméljük, hogy belátható időn belül a korábbi állapotok a csökkentett munkaidő tekintetében visszatérnek

 

- szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.