Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6843/html/elobb-utobb-el-fog-j.html

"Előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, amikor a szolidaritás hatni fog, és nem kell senkinek attól tartani, hogy magára hagyják."


Németh Zsolt esetében azonban nem lángolt a szolidaritás Bárány Balázs, szakszervezetünk alelnöke szerint, aki értékelte a 2017. esztendőt. Utasellátónál foglalkoztatott tagjaink azonban a szolidaritás szép példáját mutatták meg tavaly nyáron. A VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett készenléti perek kapcsán több milliárd forint jutott tagjainkhoz, a vasutas munkavállalókhoz, ami nagy fegyvertény.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke a 2017. utolsó napjaiban rögzített videóban eredményesnek értékelte a tavalyi munkát, ami nyilván nem volt tökéletes, hiszen egy sor probléma húzódott át 2018-ra,

de az fontos, hogy jó úton haladunk. Hiszen ha mást nem nézünk, a készenléti perek kapcsán több milliárd forint jutott tagjainkhoz, a vasutas munkavállalókhoz azért, mert a munkáltató korábban helytelenül alkalmazta és számolta el a Munka törvénykönyvében foglalt rendelkezések alapján a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottaknál a szombati munkavégzést abban az esetben, ha azt közvetlenül követő vasárnap is munkára osztották be őket. Ez nagy fegyvertény, hiszen (...) több milliárd forintot kellett a munkáltatónak kifizetni, és fog is még kifizetni, hiszen azt vállalta, hogy a második jogerős ítéletet követően 2018. áprilisáig rendezi végleg ezt a kérdést, az ezekkel kapcsolatos kifizetéseket.

Ugyanakkor meg tudtuk kötni három évre a bérmegállapodást, amely - ha nem is mindenki számára - de sokaknak hozott érezhető jövedelemnövekményt. Persze, ebben soha nem lehet senki elégedett, nem is kell, hogy azok legyenek, épp ezért törekszünk arra, hogy - ahogy a megállapodás is tartalmazza - 2018 májusáig tető alá hozzuk a MÁV-társaságoknál egyaránt érvényes bértarifarendszert. Ami ugyan - fontos hangsúlyozzam - mindigis létezett, csak eddig utasítás formájában, és a reményeink - illetve a megállapodásban foglaltak-  alapján 2018-ban már a velünk kötött megállapodás kell, hogy tartalmazza a bérszabályozást. A megállapodást értelemszerűen sok-sok tárgyalásnak kell megelőznie, de idő van rá, hiszen - ahogy mondtam - májusig kell ebben egyezségre jutnunk. Nem kétlem, hogy sikerülni fog. (...)

Szakszervezetünk a szolidaritás szép példáját mutatta meg tavaly nyáron:

sokan emlékeznek arra, hogy az Utasellátónál komoly problémák keletkeztek amiatt, hogy váratlanul a munkáltató bejelentette a járatritkításokat. Ez munkahelyeket veszélyeztetett, több tucat tagunk került volna az utcára. A tárgyalások nem vezettek eredményre, a munkáltató arrogáns volt, lekezelő, így nem volt más választásunk, mint kollektív munkaügyi vitát kezdeményezni, és ennek keretében - mivel még mindig nem vettek bennünket komolyan - sztrájkot hirdettünk.

A sztrájk kilenc napig tartott, az Utasellátó Központnál foglalkoztatott tagjaink túlnyomó része részt vett a sztrájkban. A hosszas küzdelem eredménnyel zárult, hiszen a munkáltató velünk egyezségre jutott, melynek eredményeként (...) el tudom mondani, hogy egyetlenegy tagunk sem került az utcára, mindenkinek meg tudtuk találni a számára az adott helyzetben optimális, további lehetőségeket (...). Az ügy szép példája annak, hogy mit tesz az összefogás, mit tesz az, hogyha nem engedjük el egymás kezét akkor, amikor baj van. A munkáltató meghátrált, és azt gondolom, hogy ráadásul még hasznot is húzott belőle, hiszen kénytelen volt érdemi tárgyalásokba bocsátkozni, ami egy sor olyan körülményt, tényt tárt fel, ami egyébként rejtve maradt volna.

Megemlítem Csatay Krisztián vezető ügyvivő tagtársunkat, aki mint jó vezér vezette társaságát a nem könnyű küzdelemben. Cselekedete méltán szolgálhat például az összes tisztségviselőnk számára.

Sajnos, a munkáltatói önkény azért ki-kitör a palackból: mindannyian emlékeztek Németh Zsolt tagtársunk ügyére, akit a MÁV-Start vezérigazgatója "jóvoltából" 2016. júliusában azonnali hatállyal elbocsátottak csak azért, mert betartotta a Kollektív Szerződésben foglaltakat, tehát munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint járt el. Perre vittük a dolgot, és [2017-ben] elsőfokon megnyertük. A végső döntés várat magára, januárban fog ebben ítéletet hozni a Fővárosi Törvényszék.

Ugyancsak nehezen tudjuk fogadni azt a döntést, amellyel tagtársunkat - csak azért, mert a VDSzSz Szolidaritás munkaidő-kedvezményt kért számára - nem azonnali hatállyal bár, de elbocsátotta a MÁV-Start Zrt. a kötelékéből. Reméljük, hogy a MÁV-Start vezérigazgatója átgondolja mindkét esetet, (...) és igyekszik konszolidálni maga körül a helyzetet, a helyzetét, és rendezni többek között ennek a két tagtársunknak az ügyét is. Ez tényleg fontos lenne, hiszen a közös munka csak akkor hozhat eredményt, ha nem terhelik belső feszültségek, zavarok, fölösleges indulatok.

Németh Zsolt példája - jól mondom: példája - mindenki számára azért követendő, hiszen ő kiállt a jogaiért, kiállt azért a Kollektív Szerződésért, amit megkötöttünk a munkáltatóval, és vállalta azt, amit szerintem egy civil társadalomban kell vállalni. És biztos vagyok benne, hogy siker koronázza tettét, cselekedetét, és a munkáltató kénytelen lesz tőle bocsánatot kérni - ha nem is ténylegesen, de legalább gondolatban a másodfokú döntés láttán. Annak nyilván nem örülök, hogy Németh Zsolt ügyében a szolidaritás nem lángolt: parázslott, négyszemközti, többszemközti beszélgetésekben mindenki igazat adott neki, sajnálta, fel volt háborodva a munkáltató magatartásán, és bizony a tárgyalásra is azért sokan eljöttek a kollegák közül, ami erőt adott számára. De ez nem volt elég.

Azt reméltük, hogy a közösség bátrabban kiáll érte, hiszen nem csak magáért cselekedett, hanem mindenkiért. Úgy tűnik, még ez az idő nem érkezett el szakszervezetünknél, de nem kétséges: előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, amikor a szolidaritás hatni fog, és nem kell senkinek attól tartani, hogy magára hagyják. (...)