Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6867/html/tizo-nem-csak-a-munk.html

TIZO: Nem csak a munkakörülményeken kell javítani, bér- és besorolási rendszerre is szükség van!


Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke beszélgetett a Miskolci TIZO munkatársaival a MÁV Zrt. idei bérintézkedéséről és a problémákról.

A fórumon résztvevő kollégák a szervezeti intézkedések során már mindenütt megfordultak. Igazi „gazdája” a területnek véleményem szerint nem igen lehetett az elmúlt években. Rá kell csak nézni a MÁV-os épületekre, hogy milyen állapotban vannak, hogy néznek ki az egyes szolgálati helyek. Látszik: tennivaló akad bőven, ezen a szolgálati helyen is. Az idő itt is megállt. Nem csak a munkakörülményeken kell javítani, hanem fel kell állítani egy bér- és besorolási rendszert, és az a munkavállalók nélkül nem megy. Fontos, hogy a szakma állítson fel egy hierarchiát, amiben meg lehet határozni a szervezetben betöltött helyet.

A bér- és besorolási rendszerben figyelembe kell venni, hogy ki milyen képzettséggel rendelkezik és milyen pluszfeladatot lát el, amihez egy vagy több ismeret elsajátítása szükséges. Fontos , hogy beszéljünk róla, lássa a tulajdonos, hogy van a munkavállalóknak véleménye, amit érdemes megfontolni és megfelelően díjazni, mert lassan nem lesz, aki munkát fog végezni. Magyarországon a kilencvenes évektől – ha nem vettük volna észre - kapitalizmus van: annyi pénzt kapnak a munkavállalók, amennyit kiharcolnak. A vasúton belül legalább vannak komoly szakszervezetek, akik komoly munkát végeznek. Így is nehéz a helyzet, a bérek rendbetétele nem megy egyik napról holnapra, nagyon sok pénz kell hozzá. Most elindult egy folyamat, amit folytatni kell, de az már most látszik, hogy a jövő évre meghatározott 5%-os bérfejlesztés a munkaerő megtartásához kevés lesz.

A tájékoztatás után aztán özönlöttek a panaszok, teljesség igénye nélkül:

  • Két éve nincs rendes munkaruha: van, aki a saját ruhájában végez munkát, érthetetlen, hogy nem lehet ezt rendezni,
  • Olyan lakások karbantartására is kiküldik a munkavállalókat, ahol emberi ürülék, állati tetemek, kosz, mocsok van,
  • Nemleges választ kapunk arra a kérdésünkre, hogy védőfelszerelést, védőeszközt biztosítottak-e számukra. Ezt pedig előrevetíti, hogy kockázatértékelés sem történt, ami nagy baj, erről tájékoztatást kérünk a munkáltatótól.
  • Besorolásuk szerint hálózati villanyszerelők, és nem azt a munkát végzik, ami a munkaköri leírásukban szerepelt. Erre is választ várunk a munkáltatótól.

Az időszakos orvosi vizsgálattal kapcsolatban a résztvevők közül többen felvetették, hogy munkásruhában, koszosan és piszkosan kell elmenniük úgy, hogy előtte vagy utána is munkát végeznek. Kiderült, hogy a munkáltató nem tartja be a Kollektív Szerződés idevonatkozó rendelkezéseit. A KSz ugyanis a következőket tartalmazza: 

A rendes munkaidőre vonatkozó egyéb rendelkezések
34.§
1. Az egyes munkakörökre kötelezően előírt oktatáson, továbbá a kötelező időszakos vizsgán eltöltött idő munkaidőnek minősül. A kötelező oktatáson, illetve időszakos vizsgán eltöltött idő tényleges tartamát, de legalább a napi teljes munkaidőt kell elszámolni.

2. A különböző vizsgákra (szakvizsgákra) előkészítő oktatáson eltöltött idő – ha ezen a munkavállaló részvétele nem kötelező – nem munkaidő.

3. Az időszakos és a munkáltató által kért soron kívüli alkalmassági orvosi vizsgálat szükséges és igazolt tartamára – de naponként legfeljebb a napi teljes munkaidőre – a munkavállalót a távolléti díja illeti meg. Az ezt meghaladó utazással töltött időtartamot a KSZ 56.§-a szerint kell díjazni.
Az orvosi vizsgálatra a munkavállalót – a munkaidő-beosztás részeként – előre vezényelni kell.

4. A munkáltató működési körén kívül felmerült okból kiesett munkaidőre a munkavállalónak munkabér csak a jogszabályban meghatározott esetben jár. A munkavállaló kérésére azonban lehetővé kell tenni, hogy a le nem dolgozott időt utólagosan teljesíthesse.
(Az utólagos teljesítés ideje nem rendkívüli munkaidő.)

 

Az időszakos és a munkáltató által kért soron kívüli alkalmassági orvosi vizsgálat szükséges és igazolt tartamára – de naponként legfeljebb a napi teljes munkaidőre – a munkavállalót a távolléti díja illeti meg. Az ezt meghaladó utazással töltött időtartamot a KSZ 56.§-a szerint kell díjazni. Az orvosi vizsgálatra a munkavállalót – a munkaidő-beosztás részeként – előre vezényelni kell.

Mivel a legrövidebb tervezhető szolgálat időtartama négy óra, ezért az orvosi vizsgálatra legalább négy órás szolgálatot kell a munkavállalók részére munkaidőként tervezni, és elszámolni. Az elszámolandó idő lehet persze több is, ha a vizsgálat ennél ténylegesen hosszabb időt vett igénybe.

Az ügyben konzultációt kezdeményezünk a munkáltatónál, remélem, hogy a kialakulni látszó konfliktus helyzet rövid úton rendeződik. A MÁV Zrt. Kollektív Szerződése mindenkire vonatkozik.

Cseh Béla Zoltán, VDSzSz Szolidaritás, miskolci területi vezető