Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6872/html/adobevallas2018-sms-.html

Adóbevallás2018: SMS-eztél már hatósággal? Csak mert idén lehet, hogy fogsz...


A személyi jövedelemadó-bevallással kapcsolatos legfontosabb változásokat a MÁV SZK Humán Szolgáltatás gyűjtötte össze. Hasznos, mellékeljük.

2018. január 1-jével (már a 2017. adóévre vonatkozóan is) megszűnik a munkáltatói adómegállapítás munkavállaló (adózó) által választható lehetősége. A munkáltatói adómegállapítás megszüntetése miatt a magánszemély személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét mostantól az alábbiak szerint teljesítheti:

 • az adóhatóság által készített adóbevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával, vagy
 • önadózással, az 53-as bevallás (17SZJA nyomtatvány) benyújtásával.

A munkáltató/kifizető a 2017. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól, ahogy a korábbi években is, 2018. január 31-ig kiállítja, és postán megküldi az összesített igazolást a magánszemélynek (17M30-as igazolás), ez a tájékoztatóval együtt érkezett.
A 17M30 munkáltatói igazoláson szereplő adatok illetve az Önnél esetlegesen rendelkezésre álló kiegészítő dokumentumok alapján tudja ellenőrizni az adóbevallási tervezet adatait, illetve a 1753 (17SZJA) bevallás megfelelő sorait kitölteni.

Az adóhatóság az egyéni vállalkozók kivételével mindenkinek elkészíti az adóbevallási tervezetet függetlenül attól, hogy van-e ügyfélkapuja, vagy nincs, illetve, hogy kéri vagy sem.

Ha semmilyen jelzés nem érkezik a hatósághoz (tervezet jóváhagyás, javítás, postai kiküldés kérés, elfogadás, 1753 beküldés, stb.) akkor a NAV által elkészített és magánszemély által le nem ellenőrzött bevallás lesz a végleges.

Ebben az esetben az abban szereplő összegek, esetleges hátralékok, büntetések 2018. május 22-én esedékessé válnak, így nem kerül sor az esetleges fizetési könnyítésre sem, illetve nem történik meg a rendelkezés az adóról és az eddig igénybe nemvett kedvezményekről, 1+1% nyilatkozatról. Ha ez alapján a tervezet alapján a hátralék megképződik, és esedékességig nem kerül pénzügyileg rendezésre, akkor még késedelmi kamat is keletkezhet utána.

A változással kapcsolatos legfőbb tudnivalók az állami adó- és vámhatóság (NAV) https://nav.gov.hu/szja/szja honlapján megtekinthetők.

Összefoglaló: SzemélyiJövedelemadó-bevalláshoz kapcsolódó feladatok

I. Az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával történő teljesítés

2018. március 15-ig az adóhatóság minden - nem egyéni vállalkozó - magánszemélynek elkészíti az adóbevallás tervezetet. Az adóbevallási tervezetet elektronikus felületen vagy papír alapon lehet megtekinteni.

 • Elektronikus felületen akor tudja elérni, jóváhagyni, kiegészíteni, ha rendelkezik Ügyfélkapuval
 • Papír alapon kizárólag akkor küldi ki az adózónak az állami adó és vámhatóság (NAV) az adóbevallási tervezetet, ha ezt Ön 2018. március 19-ig a NAV felé jelzi.

2018. május 22. napjáig, ha Ön a NAV által elektronikusan vagy papír alapon megküldött adóbevallási tervezet adatait nem javítja, nem egészíti ki az Önnél rendelkezésre álló igazoló dokumentumok alapján, illetve bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor az adóhatóság úgy tekinti, hogy az adóbevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított és az adózóval közöl adó az adózó által bevallottadónak minősül.

Amennyiben kizárólag csak jelen munkáltatójával létező munkaviszonyából származott jövedelm 2017-ben, akkor az adóbevallási trvezet tartalma várhatóan megegyezik a nemrég megküldött M30-as igazolás tartalmával.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ha más kifizetőtől, illetve bármilyen más, egyéb jogcímen is származott jövedelme 2017. évben (pl. ingatlan eladás, megbízásos jogviszony, stb.), vagy adókedvezményre jogosult, kiemelten fontos az adóbevallási tervezet megtekintése.

Hogyan tudja Ön elérni elektronikusan bevallási tervezetét?

a.) Amennyiben Ön ügyfélkapuval rendelkezik, 2018.03.15. után elektronikus felületen az alábbiak szerint találja meg bevallási tervezetét:
1. Lépjen a www.magyarorszag.hu honlapra,
2. lépjen be (saját felhasználónév, jelszó beírásával)
3. keresse meg az eSZJA Portál felületet
Bevallás 2017-ről és 1+1%-os nyilatkozatot nyissa meg,

 • itt módosíthatja a bevallási tervezetét (ha nem ért egyet a tartalommal), és küldheti el, vagy
 • hagyhatja jóvá (ha egyetért a tartalommal) és csak el kell küldenie, illetve
 • itt töltheti ki, és küldheti el az 1%-os nyilatkozatait.

Mit tehet Ön, ha nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel?

a) Igényeljen ügyfélkapus hozzáférést bármelyik kormányablaknál, időpontkéréssel is lehetséges, személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya szükséges az ügyintézéshez. Javasoljuk, hogy az ügyfélkaput minél hamarabb kérje meg, mivel ennek megléte más területen is hasznosítható államigazgatási eljárások során (pl. személyi okmányok készítése, stb.). Ön az ügyfélkapu hozzáférés birtokában, a fentiekben részletezett tájékoztató I. pont "a" szerint tud eljárni. A kormányablakok helyszíneiről a www.kormanyablak.hu honlapon keresztül lehet tájékozódni.

b) Amennyiben Ön nem kíván ügyfélkapus hozzáférést igényelni, akkor 2018. márcisu 19-ig, mint magánszemély kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság (NAV) papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetét. Erre vonatkozó kérelmét többféle módon juttathatjael az adóhatósághoz:
sms-ben a 06 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJA[szóköz]adóazonosítójel[szóköz]ééééhhnn); (március 19. éjféltől ez a kapcsolati forma nem fog működni!)

a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja); (március 19. éjféltől ez a kapcsolati forma nem fog működni!)

a "Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez" elnevezésű formanyomtatványon; (a formanyomtatvány elérhető: https://nav.gov.hu/szja/szja honlapon: "Hogy juthat hozzá az adóbevallási tervezethez" - "Nem rendelkezem ügyfélkapu regisztrációval" - útvonalon a 2. pontban található linken keresztül, ahol a "BEVTERVK nyomtatványkép" és kitöltési útmutató is letölthető)

levélben kötetlen formában;
a NAV ügyfélszolgálati irodáiban személyesen vagy
az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819)

Ha papír alapon megküldött adóbevallási tervezet adataival nem ért egyet, vagy kiegészítené, illetve az 1+1% nyilatkozatot szeretné megtenni, úgy a jelen tájékoztató II. pontban leírt 1753 (17SZJA) kitöltésével, kinyomtatásával és postai úton történő beküldésével tudja adóbevallását teljesíteni legkésőbb május 22-ig.

Amennyiben egyetért az adatokkal és visszaigényelhető összeg szerepel a bevallásban, úgy mielőbb érdemes visszaküldeni a gyorsabb kiutalás miatt.

NAGYON FONTOS, hogy az adóbevallási tervezet adatait 2018. május 22. napjáig ellenőrizze, szükség esetén javítsa, kiegészítse az Önnél rendelkezésre álló, igazoló dokumentumok alapján. Ha ezt nem teszi meg, akkor az adóhatóság úgy tekinti, hogy az adóbevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított és az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősíti.

II. Személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség - a fentiekben részletezetteken túl - önadózással, az 53-as bevallás (17SZJA nyomtatvány) benyújtásával történő teljesítése.

Az adóhatóság által az Ön számára elkészített adóbevallási tervezet helyen Ön kitöltheti a 1753 (17SZJA) nyomtatványt, ami az alábbiak szerint nyújtható be:

a) Elektronikusan vagy papír alapon

 • 1. lépjen be a www.nav.gov.hu honlapra
 • 2. kezdőoldal lap alján "Nyomtatvány kitöltő programok" opcióra lépjen
 • 3. töltse le a keretprogramot
 • 4. majd 17SZJA programot is töltse le
 • 5. ezután zárja be az aoldalt, majd a számítógép asztalról ÁNYK ikon segítségével indítsa el a kitöltő programot
 • 6. felső sorban Adatok/Új nyomtatvány/1753 nyomtatványt válassza ki, niyissa meg, töltse ki, mentse el. Itt töltheti ki az 1+1% nyilatkozatot is, majd felső ikonsorban ellenőrzés opcióval végezze el az ellenőrzést.
 • 7. Bevallás elküldése:

a. Elektronikus küldés esetén: jelölje be az elektronikus beküldsét, majd küldje be közvetlenül az ügyfélkapun keresztül
b. Papír alapú küldés esetén: nyomtassa ki az adóbevallását, majd aláírást követően postázza az adóhatóság részére.

FONTOS! Önnek kitöltési és beküldési lehetősége 2018. május 22-ig, (visszaigénylés esetén érdemes mielőbb visszaküldeni a gyrosabb kiutalás miatt).

1+1%-os nyilatkozatok: lehetőség van mind a bevallási tervezetnélk, mind a 1753 nyomtatvány kitöltésénél az 1+1%-os nyilatkozat kitöltésére és a bevallással együtt a NAV részére beküldésre. Amennyiben az 1+1%-os nyilatkozat a munkáltatónak kerül leadásra, úgy a munkáltató a korábbi évek gyakorlata szerint átveszi, és továbbítja az adóhatósághoz.
A bevallással kapcsolatos kérdések tekintetében a NAV ügyfélszolgálatok munkatársai készségesen rendelkezésre állnak személyes megkeresés formájában az egyes NAV ügyfélszolgálatokon vagy telefonon a 06-40-42-42-42 információs számon.


FIGYELEM! Szakszervezetünk kiemelt figyelmet fordít nehéz élethelyzetbe került tagjaink megsegítésére. Az alapítvány támogatást nyújt a saját vagy gyermeke súlyos betegsége miatt rászoruló kollégáknak. Ha segíteni kívánod az alapítvány munkáját, adód 1%-át ajánld az "Alapítvány a Vasutasokért" javára!
Adószám: 18077524-1-42

Letölthető dokumentumok:
SZJA_bevallas_tajekoztato_2018.pdf (147 kb)