Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6876/html/a-vdszsz-szolidarita.html

A VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett módosítás alkalmazása esetén pusztán annyi változik a menesztés során, hogy a vezető jegyvizsgálóknak nem kell az "Indulásra készen"-jelzés adásakor a jelzőket megfigyelni, azokat kiértékelni!


Az ország nyugati részén a forgalmi oktatótisztek egy része rémhírekkel riogatja az oktatáson résztvevő vezető jegyvizsgálókat, jegyvizsgálókat...

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke:

Hazánk nyugati fertályán a forgalmi oktatótisztek egy része azzal riogatja az oktatáson résztvevő vezető jegyvizsgálókat, jegyvizsgálókat, hogy amennyiben a forgalmi utasítás oly módon módosul, hogy abból kikerül a vezető jegyvizsgálók jelzőmegfigyelési kötelezettsége a menesztés során, úgy az számukra végzetes következményekkel jár, mivel majd a munkájukat nagyon-nagyon alá fogják sorolni. És emiatt nem csak erkölcsi, hanem anyagi veszteség is fogja őket érni.

Egyszerűen nem értem, hogy erre mi szükség van, mi szükség van hangulatot kelteni csak azért, hogy valaki a jól értesültség látszatával [tetszelegjen]. Ugyanis ez egész egyszerűen nem igaz. Ezt (...) nem szabad elhinni, hiszen ennek az intézkedéscsomagnak - ami vélhetően minél előbb már az F.2-esben meg fog jelenni - nem az a célja, hogy bárkitől is - főleg a tagjainktól - egy forintot is elvegyünk, vagy a munkájukat degradáljuk, hanem pont az ellenkezője. Az, hogy ne legyen akkora felelősség a vállukon, amely egyébként is megosztott: hiszen az eddigi gyakorlatok azt mutatták, hogy amennyiben a mozdonyvezető a vörös jelző mellett egy menesztést követően elhaladt, abban az esetben a jegyvizsgáló is közel ugyanolyan felelősséggel kellett, hogy helyt álljon, mint a mozdonyvezető.

Ezt szeretnénk mi megváltoztatni azzal, hogy ezt a kötelezettséget, tehát a jelzőmegfigyelési kötelezettséget - a vezető jegyvizsgálók válláról levesszük. Ennyi, és nem több. Ez egyébként a vasút biztonságát javítja, ebben egyetértés mutatkozott a Pályavasút, a MÁV-Start illetékesei, és nem utolsósorban a társszakszervezetek között is. Hiszen így nincs egymásra várás:
"Te nem nézted meg a jelzőt?
Én azt hittem, te láttad..."

Ez így nem megy, mint mutatja az élet: a mozdonyvezető meg fogja figyelni a jelzőt, és ha úgy ítéli meg, hogy az szabad elhaladási képet mutat, akkor elindítja a vonatát.
Nagyon reméljük - főleg akkor, amikor ezen aggályunkat, felháborodott véleményünket közöltük az illetékesekkel - hogy az oktatói garnitúra felhagy a rémületes hírek gerjesztésével, és az energiáit az oktatásra - és kizárólag az oktatásra fordítja.

Az általunk kezdeményezett módosítás alkalmazása esetén pusztán annyi változik a menesztés során, hogy a vezető jegyvizsgálóknak nem kell az "Indulásra készen"-jelzés adásakor a jelzőket megfigyelni, azokat kiértékelni. Ha a vonat egyéb okokból adódóan alkalmas arra, hogy indulhasson, akkor csupán ezt a körülményt jelzik a mozdonyvezető felé, aki ezt tudomásul véve megtekinti az előtte lévő jelző jelzési képét, és dönt arról, hogy elindítja a vonatot vagy sem. Pusztán ennyi.

Tehát (...) ha egy ilyen esetben a mozdonyvezető ne adj Isten vörös jelző mellett halad el, semmiképp sem lehet elmarasztalni a vonaton szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót. Természetesen (...) a munkakör presztizse, anyagi elismertsége ez utasítás-módosítással semmiben nem változik meg. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az hangulatot kelt, sajnos, rosszindulatúan.

 

A félreértések elkerülése érdekében már az elején leszögezzük: távol áll tőlünk, hogy ezzel a javaslatunkkal más munkakörökben dolgozó vasutasoknak többletfelelőssége, feladata legyen, terheik növekedjenek. Azokon a szolgálati helyeken például, ahol jelenleg nem a forgalmi szolgálattevők hatalmazzák fel a személyszállító vonatokat az indulásra, ott - javaslatunk alapján - a jövőben sem kell majd ezt a feladatot ellátniuk.

Előzmény

A VDSzSz Szolidaritás eljárt annak érdekében, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek a "menesztés", azaz a "felhatalmazás"-jelzés kötelezettsége alól, ami számos gondot, problémát jelent napjainkban is. Ezügyben a biztonsági testületi ülésen is felszólaltunk, és a MÁV Zrt-től igen kedvező választ kaptunk: eszerint (...) az utasítás gondozói nem látják aggályosnak a felvetésünket. Már csak azért sem, mert a szükséges utasítás-módosítás tervezetet tartalmazó javaslatunkat átnyújtottuk, és

válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy a labda a MÁV-Startnál pattog. Ha a MÁV-Starttal ebben a dologban egyezségre tudunk jutni (tehát abban, hogy a menesztési kötelezettség alól a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek), úgy az utasítás ezirányú módosításának az égvilágon a MÁV Zrt. részéről nem lesz akadálya. Ennélfogva nagyon valószínű, hogy az NKH is jóváhagyja a beadott módosítást.

 

 

Bárány Balázs szerint a megoldás érdekében a MÁV-Start vezetésének fontos érdemben tárgyalni erről a kérdésről. Ha az utasításból kikerül a menesztési kötelezettség, akkor vezető jegyvizsgáló tagjaink jobb helyzetbe kerülnek, hiszen nem kell emiatt felelősségre vonástól tartaniuk.

És úgy gondolom, hogy ez nagy eredmény lenne - ismerve az elmúlt időszakban hozott bírósági döntéseket. Ezekben az ítéletekben a bíróság ugyanis rendre elmarasztalta a vezető jegyvizsgálót amiatt, hogy nem győződött meg kellő alapossággal a kijárati jelzők jelzési képeiről, illetőleg az ajtók zártságát sem ellenőrizte kellő gondossággal, és úgy adott felhatalmazást a vonat elindítására

 

- emelte ki a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Mint a "A "menesztés" felelőssége: A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte, hogy a vezető jegyvizsgálók ne végezzenek forgalmi tevékenységet! c. cikkünkben írtuk, a bíróság a csomádi ügyben is jogerősen megállapította, hogy 60-40%-ban osztozik a felelősségen a mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló. A "felhatalmazás"-jelzés adásával - slendriánul: a menesztéssel - kapcsolatban Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke korábban elmondta: célunk, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek menesztési kötelezettségük alól.

Az előzményekkel kapcsolatban kifejtette: a munkáltató évekkel korábban kitalálta, hogy a vezető jegyvizsgálók menesszék sok helyen a vonatot.

Azért történt egyébként ez az egész marhaság, mert akkor kitalálta a MÁV Zrt., hogy 173 külsős forgalmi szolgálattevői állást megszüntet. Akkor a MÁV-Starttal közösen harcoltunk ellene (...). A MÁV-Start ugyanúgy ellenezte, mint mi.

 

Talán még ismert, hogy emiatt 2008. április 18-án a MÁV-Starttal közösen meghatároztuk a vonatra szükséges minimális jegyvizsgálói létszámot. Minderről Matéczné Németh Ágnes, a MÁV-Start Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás Start társasági vezető ügyvivője között megállapodás jött létre, ennek nyomán vezérigazgatói utasítást adott ki a MÁV-Start, ezt a cikk alján mellékeljük emlékeztető gyanánt. A rendelkezés végül munkaviszonyra vonatkozó szabállyá azáltal, hogy a MÁV-Start és a szakszervezetek a MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződésének részévé tették (9. sz. melléklet). 

Ez csakis a felelősség kérdése miatt fontos - hangsúlyozta a VDSzSz Szolidaritás elnöke. Mint felidézte, a csomádi ügyben érintett vjv-hölgy feltette a kezét, és állította, hogy megnézte a jelzőt, aztán később elmondta, hogy mégsem így történt. Akkor a bíróság kimondta, hogy 60-40%-ban oszlik meg a felelősség a mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló között. A hölgy ezután el is hagyta a vállalatot.

Pedig aztán rajta nem múlott, hogy a vörös mellett elment a mozdonyvezető.

 

- jelentette ki a VDSzSz Szolidaritás elnöke. A felelősség miatt nagyon fontos, hogy van-e menesztési szabályozás vagy nincs: felteszed a kezed, hogy a vonat indulásra kész, majd - pláne, ha valami baleset is történik - a bíróság "abszolút megállapítja a felelősséget".

És mindenki tegye a szívére a kezét, hogy hányszor nézi meg a jelzőt. Utazunk vonaton, nézelődünk mi is sokat.

 

A kezdeményezett intézkedés Halasi Zoltán szerint semmilyen presztízsveszteséget nem okoz a vezető jegyvizsgálóknak. Ettől kezdve ugyanis gyakorlatilag már csak kereskedelmi kérdéssé válik, hogy mennyi jegyvizsgáló van a vonaton. Mert az meg tarthatatlan, hogy egy 8-10 kocsis, utassal teli vonaton, ami tele van utassal, nincsen csak egy jegyvizsgáló.

Halasi Zoltán elmondta, hogy megpróbálunk visszatérni az alapesethez: a vezető jegyvizsgáló tegye fel a kezét, adja az "Indulásra kész"-jelzést, végezze a tevékenységét, pénzt pedig úgysem lehet tőlük elvenni, hiszen nem is kaptak ezért semmilyen plusz díjazást, amikor ezt a tevékenységet megkapták. Utalt arra, hogy a VSZ-ben többen tévesen úgy emlékeznek, hogy szakszervezetünk nem írta alá azt a megállapodást, aminek értelmében a munkáltató 8000 forintot adott volna ezért a vezető jegyvizsgálóknak. De nem volt ilyen ajánlata a munkáltatónak - szögezte le a VDSzSz Szolidaritás elnöke.


 VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozata 2016. október 17-i határozatában hívta fel a VDSzSz Szolidaritás vezetőségét, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat annak érdekében, hogy a vezető jegyvizsgálók mentesüljenek a tevékenységi körükbe jelenleg tartozó menesztési kötelezettség alól.