Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6882/html/nem-lehet-megoldas-h.html

Nem lehet megoldás, hogy valaki a munkahelyén élje le az életét!


Szakszervezetünk a Start által a kalapból előrántott megállapodást nem írta alá, és egyúttal konzultációt is kezdeményezett a megemelt munkaidőben való foglalkoztatás körülményeinek újbóli megbeszélésére.

Kollektív szerződés-módosításokra került sor a MÁV-Start Zrt. február 27-i VÉT-ülésén, ezek főleg technikai jellegűek voltak. Viszont - mint Bárány Balázs felidézte - a munkáltató

Nagy meglepetésünkre a munkáltató előugrott egy megállapodás-tervezettel, ami nagyjából arról szól, hogy mindazok, akik 8,4 óra napi rendes munkaidőt vállaltak (jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók), azok alapbére kiegészül december 31-ig 12%-os növekménnyel. Szakszervezetünk álláspontja ebben az ügyben ismert számotokra: mi nem tartjuk szerencsés megoldásnak azt, hogy a munkaidőt a munkáltató növeli. Még akkor sem, ha erről egyéni megállapodásokat köt az érintett munkavállalókkal.

Tudjátok, hogy ebben a munkakörben is - forgalommal összefüggő munkakörben - már korábban (legutóbb tavaly novemberben) Kollektív Szerződés-módosítást kezdeményeztünk, amelyben 7,4 órára javasoljuk csökkenteni a napi rendes munkaidőt. Erre egyébként a Munka törvénykönyve lehetőséget ad. Más kérdés, hogy a munkáltatónál a jelenlegi létszámhelyzet nem igazán teszi lehetővé ennek bevezetését. De azt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy deklarálja, hogy ezzel egyetért, és ezt közeli célnak tartja.

Nem lehet megoldás, hogy valaki a munkahelyén élje le az életét, már csak azért sem, mert - ez közismert tény - a műszakos munkarendben foglalkoztatottak olyan plusz teherrel élik az életüket, amely a várható élettartamukra (...) kihatással van. És nem csak erre, hanem az egészségi állapotukra, az életminőség is fokozatosan romlik azáltal, hogy valakit hosszú időn keresztül műszakos munkarendben foglalkoztatnak.

Hangsúlyozom, ezt nem mi találtuk ki, ez orvosilag igazolt, bizonyított tény. És úgy vélem, hogy egy szakszervezetnek - mi pedig azok vagyunk - elemi kötelessége a tagjai egészségi, mentális állapotát figyelemmel kísérni, és megtenni mindent annak érdekében, hogy ez pozitív irányba változzon, és ne romoljon.

Úgy vélem, a magyar vasutas számára is - és minden magyar munkavállaló számára - abszolút járandóság az, hogy a várható élettartama [férfiak esetén] ne 70-72 év legyen, hanem ahogy más nemzeteknél (németeknél, dánoknál, angoloknál, osztrákoknál, olaszoknál) 80 év felé tendáljon.

Szakszervezetünk a kalapból előhúzott megállapodást nem írta alá, és egyúttal konzultációt is kezdeményeztünk a megnövelt munkaidőben való foglalkoztatás körülményeinek újbóli megbeszélésére. Nagyon reméljük, hogy ebben az ügyben eredményre, közös nevezőre tudunk jutni, mert az (...) nem megoldás, hogy valaki egy tál lencséért eladja az egészségét!

Bármennyire is kecsegtetőnek tűnik is ez a megállapodás, azért azt látni kell, hogy a 300 óra maximált rendkívüli munkavégzést ki lehet kerülni ezáltal. Hiszen közel évi 100 órával van lehetősége a munkáltatónak rendes munkaidőt emelni, és ehhez kell ráépíteni az esetlegesen szükségessé vált rendkívüli munkavégzéseket, amely lehet akár 300 óra is.

Könnyű kiszámítani, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a rendes munkaidőt plusz 400 órával lehet egy évben megemelni az érintetteknél. Az rengeteg. Ez azt jelenti, hogy közel két hónappal több munkavégzésre lehet berendelni, mint egyébként, ha csak rendes munkaidőben foglalkoztatják és 8 órában.

Ez úgy jön ki, hogy a rendes munkaidőre a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint 300 óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el. Namost, azzal, hogy 8,4 órára meg van emelve a napi rendes munkaidő, ez éves szinten plusz 100 óra munkaidő-növekményt jelent - de ez nem rendkívüli munkavégzés - rendes munkaidőként. Erre kell még rászámítani az egyébként már említett 300 óra rendkívüli munkavégzést. Tehát ez azt jelenti, hogy ha napi rendes munkaidőben lenne foglalkoztatva a munkavállaló, tehát napi 8 órában, ahhoz képest 400 óra rendkívüli munkavégzést lehet számára elrendelni. Hangsúlyozom, ez ilyen látszat rendkívüli munkavégzés, de ez akkor is így van. És ezt a lehetőséget váltotta meg szerintem egy tál lencséért a munkáltató. Ezt mindenképpen szükségesnek tartjuk tisztázni, rendezni.
.

A megállapodást a VDSzSz Szolidaritáson kívül a Mozdonyvezetők Szakszervezete sem írta alá, vélhetően a fent részletezett okok miatt  - tette hozzá Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.