Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6895/html/remelhetoen-a-budape.html

Remélhetően a Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatóság nem akarja, hogy az újszászi baleset a MÁV Zrt. Dreyfus-ügyévé váljon...


Rendkívül visszatetsző a Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatóság ügybeni eljárása.

Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Kökényesi Antal, a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatója részére írt levelében felidézte:

A múlt héten beszéltem dr. Gincsai Jánossal, a KBSz vasúti osztályvezetőjével, aki tájékoztatott arról, hogy a 2018. március 6-i megbeszélést követően rögvest levéllel fordult a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgató asszonyához annak érdekében, hogy végre-valahára a KBSz részéről lezárható legyen a 2016. augusztus 14-én történt újszászi baleset elemzése.

Megerősítette a március 6-i megbeszélésen általa elmondottakat: amennyiben a MÁV Zrt. fenntartja álláspontját, (...) egyetért a KBSz tervezetével, úgy azt változtatás nélkül zárójelentésként kiadják. Amennyiben viszont a MÁV Zrt. úgy nyilatkozik, hogy a 2018. március 5-én délután hozzájuk eljuttatott úgynevezett különvéleményben foglaltakat a MÁV Zrt. a maga álláspontjának elismeri, ez esetben egy újabb megbeszélést hívnak össze, és csak azt követően adják ki a zárójelentést.

Fontosnak tartom tényként rögzíteni, hogy a MÁV Zrt. a tervezet kézhezvételét követő 60 napon belül a felhívás ellenére sem tett észrevételt. A 2018. március 6-i megbeszélésen a MÁV Zrt. jelenlevő képviselői sem nyilatkoztak az üggyel kapcsolatosan. Tehát egy szóval sem jelezték, hogy számukra a KBSz tervezete aggályos lenne. Az úgynevezett különvéleményről csak kizárólag dr. Gincsai János osztályvezető ülésen tett tájékoztatásából szerezhettünk tudomást. A különvéleményt a MÁV Zrt. képviseletére – tudomásom szerint – ez ügyben nem jogosult Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatóság nyújtotta be.

Elfogadhatatlannak ítélem, hogy a különvéleményt benyújtó Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatóság egyetlen munkatársa sem volt jelen a megbeszélésen, ahogy azt is, hogy az ülés résztvevő az általuk készített véleményt nem ismerhették meg. A Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatóság eljárása – álláspontom szerint – kizárólag arra alkalmas, hogy a KBSz-t az ügy lezárásában hátráltassa.

Szakszervezetünk – és persze a magam számára is – rendkívül visszatetsző a Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatóság ügybeni eljárása.

 

Emiat nyomatékkal kérte a főigazgatót, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a KBSz a zárójelentést mielőbb kiadhassa. Különös tekintettel arra, hogy az ügyben két vasutas munkatárs – akik egyben a tagjaink is – a baleset következtében hónapok óta tartó büntetőeljárás gyanúsítottjai. Holott a KBSz előzetes véleménye szerint ők teljességgel vétlenek a baleset bekövetkeztében:

Ez a nagyon fontos megállapítás azonos álláspontunkkal, illetőleg Hosszú Lajos szakértő 2018. 08. 22-én és 2016. 08. 29-én kelt műszaki véleményeiben foglaltakkal.

Ezért amennyiben a KBSz zárójelentése végre-valahára elkészülhetne, úgy az abban foglaltakat értelemszerűen a MÁV Zrt., mint az ügy sértettje, a büntetőeljárásban fel tudná használni két munkatársa – legalább utólagos - védelme érdekében. Persze, ha akarja.

Csak remélni tudom, hogy a Budapesti Vasútbiztonsági Igazgatósága nem akarja, hogy ez az Újszászi baleset a MÁV Zrt. Dreyfus-ügyévé váljon.

Ráirányítom szíves figyelmedet, hogy - amint arra e levélben már utaltam - a rendelkezésemre álló iratokból kitűnik, hogy Hosszú Lajos TEB műszaki szakértő 2016. 08. 22-én, illetőleg 2016. 08. 29-én készült műszaki véleményében kizárja két tagtársunk hibáztathatóságát. Ez a két vélemény, mint mentőkörülmény nincs megemlítve a vizsgálati anyagokban. Helyettük az említett szakértőnek tulajdonított szakmai vélemény olvasható, amelyből – számomra érthetetlenül – kikerült a két tagtársunkat mentő megállapítás.
Megdöbbentő, hogy a három véleményből az első két aláírás egyezik, míg a harmadik aláírás a másik két aláírástól jelentős eltérést mutat, illetve a vizsgálati anyagba való bekerülésének körülményei úgy vélem, nincsenek kellően dokumentálva.

 

A levél mellé csatolt iratok tanulmányozásán kívül intézkedést is tartalmazó válaszra és az ún. különvélemény megküldésére is számít a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Letölthető dokumentumok:
Kokenyesi_Antal_ujszaszi_baleset_ikt41.pdf (72 kb)