Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6896/html/felismertek-a-munkaa.html

Felismerték a munkaadói és munkavállalói szervezetek, hogy a magyar érdekegyeztetésben az állami vállalatok képviselete valahol elsikkad


A Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának legfontosabb küldetése mégis az, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben kiegyenlítse az állami vállalatok közötti különbségeket is: hasonló legyen a munkáltatás, a bérezés, a szociális és munkáltatási feltételek, így a vállalatok ne teremtsenek egymásnak konkurrenciát. 

Az EchoTV Munkavállalók világa c. műsorában 12:50-től és 18:05-től Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának megalakításával kapcsolatban elmondta, hogy a koncepció teljesen új struktúrán alapult: a KVKF ugyanis egy, a szakszervezetek és a munkaadók által kezdeményezett formula, tehát nem egy állami kezdeményezés, hanem spontán kezdeményezés, ahol felismerték a munkaadói és munkavállalói szervezetek, hogy a magyar érdekegyeztetésben az állami vállalatok képviselete valahol elsikkad. Hiszen van az OKÉT, a közszféra érdekegyeztető fóruma, van a VKF, Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, ahol gyakorlatilag a gazdaság nem állami tulajdonú vállalatainak az érdeke jelenik meg leginkább, és

úgy gondoltuk, hogy ez a harmadik olyan szegmense a munkaerőpiacnak, ahol ezeknek a vállalatoknak a vezetői, szakszervezetei komolyan tudnak egyeztetni, és a tulajdonoshoz, az államhoz fordulhatnak ezután a problémák megoldása érdekében.

 

A fórum feladata, hogy az állami vállalatoknál lévő munkavállalók helyzetével, a munkáltatás feltételeivel foglalkozzon, de talán a legfontosabb küldetése mégis az, hogy a mai munkaerőpiaci helyzetben az állami vállalatok között különbségeket is kiegyenlítse. Hiszen ma már nem lehet egymásnak konkurrenciája négy-öt állami vállalat, hiszen akkor a munkaerőpiacon vesztesek lesznek. Össze kell egyeztetni, hogy hasonló legyen a munkáltatás, a bérezések, a szociális kérdések, a munkáltatási feltételek, hogy a vállalatok ne teremtsenek egymásnak konkurrenciát. Ez talán úgy érthető, hogy a Volán, a MÁV, a Posta, a Vízművek, a villamosipar nagyon fontos szelete a gazdaságnak. És ha az említett érdekegyeztetési folyamatok szabályozott mederben zajlanak, akkor ez mindenkinek hasznos lesz, nem lesznek konfliktusok, és a foglalkoztatási biztonság is megmarad, hiszen ha az egyik cégnél magasabbak a bérek, jobbak a feltételek, akkor elkezdenek a munkavállalók vándorolni. De a mai munkaerőpiaci-helyzetben ez megengedhetetlen. Hiszen

úgy érzékelem, hogy majdnem mindegyik vállalat létszámhiánnyal küzd, és ha egyikből a másikba vándorolnak a munkavállalók, akkor valamelyik működése nehézkes lesz.

 

Halasi Zoltán szerint az elmúlt másfél-két év bebizonyította, hogy az együttgondolkodás folytán azonos béremelések történtek, azonos feltételek megteremtése indult meg, de  a VDSzSz Szolidaritás elnöke szerint ennek az útnak még az elején vagyunk. Ennek is van eredménye, hiszen nincs nagy probléma a vállalatoknál: még van munkaerőhiány, de reméljük, azt még tudjuk rendezni.

A KVKF szereplői elfogadták az ügyrendet, amely a munkaadói oldalról nagyon egyszerű, hiszen a STRATOSZ, a stratégiai vállalatokat tömörítő országos szervezet az egyik partner, ennek tagjai az előbb említett nagyvállalatoknak a képviselői. A munkavállalói oldalon pedig a vasútnál, a Volán-társaságoknál, a vízműveknél, a villamosiparban lévő szakszervezetek lehetnek a tagjai - azok a szervezetek, amelyek a vállalatnál kollektív szerződés-kötési joggal rendelkeznek. Tehát ez egy szűrő.

Akiknek nincs, azokat a konföderációjük képviselheti a fórum munkájában, hiszen a Munkástanácsok, a Liga Szakszervezetek és a MASZ is tagja ennek: afféle megfigyelői státuszban vesznek részt arra az esetre, ha olyan témák kerülnek szóba, amiket a VKF-en kell majd megtárgyalni. Tehát minden szektor legerősebb és legnagyobb támogatottságú része vesz részt a konzultációs fórum munkájában.

A KVKF megalakítása és az ügyrend elfogadása csak az első lépés volt. Az elmúlt hetekben a Volánnál és a vasútnál működő nagy szakszervezetek képviselői elkezdtek összeállítani egy ütemtervet: miről tárgyaljanak, milyen feladatok legyenek.

Egy minimális, nagyon kis bürokráciájú szervezetet is kell működtetni, ennek működtetési kereteit is meg kell beszélni a munkaadókkal. A Volán és a vasút nagy szakszervezeteit mindenesetre rögzítették, hogy mi legyen a sorrend, amit az idén tárgyalóasztalra kerülő témák közé fel kellene venni.

Ha ezt összegeztük, mindannyian elfogadtuk, akkor meg fogjuk keresni a munkaadói szervezet képviselőit, hogy velük is egyeztessük ezt, ők is mondják el, mit tartanak fontosnak

 

Ezt követően intenzív tárgyalások kezdenének.

És hogyha eljutunk egy olyan fázisba, hogy van közöttünk egy megállapodás-közeli helyzet vagy akár konszenzus, akkor megkeressük a tulajdonos képviselőit, hogy tegye meg azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezeket tudjuk alkalmazni a vállalatoknál

 

- tette hozzá Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke.