Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6898/html/ujszasz-a-mav-zrt-jo.html

Újszász: A MÁV Zrt. Jogi Igazgatósága járjon el, hogy két tagtársunk ellen szűnjön meg a büntetőeljárás!


Nagyon úgy tűnik, hogy a MÁV Zrt. által a nyomozóhatósághoz beadott vizsgálati jelentés a két érintett tagtársunk mellett szóló bizonyítékokat nem tartalmazza. A rájuk nézve terhelőt viszont igen.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke levelében emlékeztette a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatóságát, hogy az Újszász vasútállomáson 2016. augusztus 14-én történt baleset MÁV Zrt. által készített vizsgálati jelentése alapján feljelentést tettek, ennek nyomán a nyomozóhatóság a baleset idején az állomáson szolgálatukat teljesítő forgalmi szolgálattevő és váltókezelő munkakört betöltő tagtársainkat bűncselekmény elkövetésével gyanúsította meg. Tagtársaink képviselőjeként ügyükben eljárva

a megszerzett iratok arra alappal engednek következtetni, hogy a MÁV Zrt. által a nyomozóhatósághoz benyújtott vizsgálati jelentés a gyanúsítottakra vonatkozó és a javukra értékelhető bizonyítékokat nem tartalmazza. Viszont bizonyítéknak tekinthető olyan - rájuk nézve terhelő - irat benne foglaltatik, amelynek eredete és kelte vitatott.

 

- szögezte le Bárány Balázs. Minderről dr. Kéri Szonja meghatalmazott védő 2017. május 17-i bizonyítási indítványában részletesen értekezett. Ezt az időközben a VDSzSz Szolidaritás alelnökéhez eljutott iratok miatt tartotta szükséges kiegészíteni.

Ugyanis néhai Hosszú Lajos TEB műszaki szakértő a vasútbiztonsági szervezet felhívására 2016. 08. 29-én is készített egy „Műszaki vélemény”-t, amely tartalmát tekintve egyező a 2016. 08. 22-én kelt első „Műszaki vélemény"-ben foglaltakkal. Ahogyan az aláírások is jól láthatóan ugyanazon személytől származnak.

A fentiekben említett két műszaki vélemény a vizsgáló szervhez bizonyítható időben és módon érkezett. Fontos utalni arra, hogy tudomásom szerint az említett iratokat a vizsgálatot végző szervezet csak az ügyvédi fellépést követő rendőrségi megkeresésre pótlólag, 2017. 08. 15-én küldte meg a nyomozóhatóság részére. Szemben a 2016. 09. 13-i dátummal keltezett „szakmai véleménnyel", amelyet a gyanúsítás alapjául szolgáló vizsgálati anyag tartalmaz. A „Szakmai vélemény” vasútbiztonsági szervezethez történő eljuttatásának körülményei - álláspontom szerint – bizonyíthatatlanok.

 

Bárány Balázs figyelmeztetett arra, hogy az egyre jobban eszkalálódó ügyben alkalmazott vasútbiztonsági vizsgálati eljárás rendkívül kedvezőtlenül befolyásolhatja a MÁV Zrt. megítélését, illetve alapvetően ingatja meg a bizalmat a vasútbiztonsági és jogi szervezetek törvényes működésében. Mint írta, ennek elkerülése érdekében elvárja, hogy 

a tisztelt Igazgatóság magán igazságügyi szakértő bevonásával mielőbb, és a hatósági eljárástól függetlenül bizonyítsa be, hogy a 2016. 09. 13-án kelt „Szakmai vélemény” néhai Hosszú Lajostól származik.

Továbbá kérem szíves magyarázatukat, hogy a gyanúsítás alapjául szolgáló vizsgálati anyag miért nem tartalmazza a két tagtársunk vonatkozatában kétségtelen mentő körülményt megállapító két műszaki véleményt, valamint a kétséges eredetű, bizonyíthatatlan módon a vizsgálati szervezethez jutó „Szakmai vélemény” miért került a vizsgálati anyagba? Egyáltalán miért jutottak el odáig, hogy tagtársaink meggyanúsítását eredményező tartalmú feljelentést tegyenek?

Önök a sértett képviselői. Ezért a nyomozóhatóság felé járjanak el annak érdekében, hogy két tagtársunk ellen bűncselekmény hiányában szűnjön meg a büntetőeljárás.

 

Letölthető dokumentumok:
DOC180314.pdf (60 kb)