Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6943/html/ujszaszi-siklas-a-ny.html

Újszászi siklás: A nyomozóhatóság szerint is vétlenek tagjaink, bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást


Egy kérdés a sok közül: mikor szolgál elégtétellel a Vasútbiztonsági Igazgatóság vezetése a két ártatlanul meghurcolt vasutas tagtársunk számára?

Az Újszászi balesetben gyanúsítottként két tagunkért szakszervezetünk folyamatosan küzdött, illetve a rendőségi eljárásban képviselőt is biztosított számukra. Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke beszámolt róla, siker koronázta ténykedésünket, hiszen a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette gyanúsításukat. Ez nagy pofon a vasútbiztonsági szolgálatnak, hiszen a "jóvoltukból" került sor két tagtársunk kálváriájára. Bárány Balázs reményét fejezte ki, hogy az esetből mindenki okul majd.


Sokszor volt szó honlapunkon az újszászi siklással kapcsolatos ügyekről. Mint ismert, két tagtársunk több hónapja gyanúsított,

egész egyszerűen azért, mert a MÁV biztonsági szervezete olyan tartalmú feljelentést küldött meg a rendőrségnek, amely alapján a szolgálattevőt és a váltókezelőt meggyanúsították. Mi mindvégig azon az álláspontunk voltunk - megismerve az ügy körülményeit - hogy két tagtársunk teljességgel vétlen a történtekben, és kértük is a vasútbiztonsági szervezetet, hogy az ügyet újfent vizsgálja át, gondolja végig a számára előterjesztett álláspontunk függvényében.

 

Ezt első ízben még 2017 tavaszán indítványoztuk, mindhiába. Átadtunk írásos anyagokat, helyszínen készített képeket, vitatkoztunk, érveltünk: mit se számított. Szakszervezetünk természetesen nem hagyta magára két tagtársát, és ügyvédünk mindvégig mellettük állt, beadványokkal, indítványokkal próbálta segíteni azt, hogy a nyomozóhatóság mielőbb bűncselekmény hiányában lezárja az ügyet.

Indítványára a rendőrség a megküldött jelentéseken túl az összes anyagot bekérte, amit a MÁV biztonsági szolgálata nem tartott fontosnak benyújtani: hangfelvételt, olyan szakvéleményeket, amelyeket mentő körülményként fel lehet használni, de hogyhogynem a vizsgálati anyagban nem szerepeltek. Így a rendőrség meghosszabbította a nyomozás határidejét immár április végéig.

Időközben a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) is megküldte a véleményét, ami azonos a miénkkel, röviden: két tagtársunk nem marasztalható el a siklás miatt. Ez azonban nem hatotta meg a biztonsági szolgálatot, továbbra is fenntartják az álláspontjukat.

A KBSZ-től március 29-én arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a zárójelentést megküldték, és ugyanaznap postára is adták, tartalma pedig gyakorlatilag megegyezik az előzetesen kiadott anyaggal. Fontos körülmény, hogy a MÁV biztonsági szervezete a decemberben kiadott tervezetre nem reagált: pedig hatvan napja volt rá, külön felhívta rá a figyelmét a KBSZ, és a március 6-i zárótárgyaláson - ami hivatott lett volna lezárni az ügyet - a megjelent képviselők meg se nyikkantak. Ezen az ülésen derült ki, hogy a KBSZ március 5-én emailben egy újabb, nem a MÁV, hanem a MÁV budapesti biztonsági szervezete nevében beadott anyagot kapott. Ennek tartalmát azóta sem ismerjük, hiszen hiába kérjük a MÁV biztonsági főigazgatóját, csak nem küldi meg részünkre.

Nyilván nem volt ennek más célja, csak hátráltatni a vizsgálat lezártát. Mit tesz Isten, időközben arról tájékoztatott minket a MÁV Biztonsági Főigazgatósága, hogy mint egykoron Galilei, a budapestiek is megtagadták tanaikat, és visszavonták az anyagot, amit nagyon gondos munkával összerakva március 5-én megküldtek a KBSZ-nek. Egyszóval nagyon-nagyon kilóg a lóláb. Szóltunk már a szakvéleményekről, ami a két kollega mellett szól, mint mentő körülmény, nem került abba az anyagba, amit a rendőrséghez benyújtanak, csak a rájuk nézve terhelő, a MÁV mint sértett megtehette volna már nagyon-nagyon régen, hogy a két kollegája mellé áll, miután egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy vétlenek. És én nem tudom, mi okból kellett, kell őket bűnbakként kezelni, ahelyett, hogy örülne a MÁV biztonsági főigazgatósága annak, hogy ebben az ügyben nem történt személyi mulasztás azok részéről, akik a forgalmat bonyolítják. Nem, nem ezt teszi, hanem a KBSZ és a mi álláspontunk szerint vétlen személyekre húzták rá a vizes lepedőt. Én úgy gondolom, hogy ez tarthatatlan.

Úgy gondolom, hogy ez az ügy mindaddig, ameddig nem tisztázódik a körülmény minden egyes részlete, rendkívül sötét árnyékot vet, bennem mindenképpen megingott a bizalom a munkájuk iránt. (...)

Mert hogy is lehetne ez másképp? Ha valakik a mentő körülményeket nem veszik figyelembe, ha nem használ a józan érv, a többszöri beszélgetés hónapokon keresztül, ha elzárnak dokumentumokat, ha nem adják oda kérésre sem a hangfelvételt, ami egyértelműen igazolja, hogy a siklás idején a Siemens-berendezésen semmifajta kezelési művelet nem történt, akkor mire gondoljak?!

 

Bárány Balázs mindezt március 28-án részletesen elmondta a MÁV biztonsági testületi ülésén is, remélve, hogy termékeny talajra hull. De

nem igazán látok benne fogadókészséget. Pedig nagyon fontos, hogy a vasútnak egy kiválóan működő, kiváló szakemberekkel rendelkező vasútbiztonsági szolgálata legyen. Hiszen ez emberi életeket menthet meg, anyagi veszteségektől mentesítheti a vasútvállalatokat, a MÁV Zrt-t, a hálózatán közlekedő valamennyi vasútvállalatot, nem utolsósorban a balesetek, vonatveszélyeztetések elemzése, utóbbi  nyilvánosságra hozatala pedig baleseteket előzhet meg -  ahelyett, hogy  beteges titkolózással mindenfajta problémát a szőnyeg alá söpörnének.

Egyszerűen fura, hogy van egy biztonsági testületi ülés negyedévente, és többszöri kérésünk ellenére sem kapunk róla emlékeztetőt. Megtartják, aztán úgy vége van. Akkor mi a csudának? Hacsak azért nem, hogy gyönyörködhessünk a győzelmi jelentésekben, amiket kivetítenek a falra, mint a Cannes-i filmfesztiválon a díjnyertes filmeket.