Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6944/html/aprilis-28-a-munkahe.html

Április 28.: a munkahelyi balesetben megsérült, elhunyt vasutasokra emlékezünk


Ha a szolgálatotok során úgy érzitek, hogy veszély fenyeget benneteket - akár fizikai, akár emberi méltóságot sértő atrocitás formájában - akkor hagyjatok fel például a kereskedelmi tevékenységgel, vitával, kerüljétek el a konfliktust: nem a ti dolgotok ezt rendezni, nem erre szerződtetek!

Szomorú napra virradtunk, hiszen április 28-án emlékezünk a munkahelyi balesetben elhunytakra, megsérültekre - idézte fel Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Csak remélhető, hogy számuk a következő években mérséklődni fog. A vasútnál szerencsére a tipikus munkahelyi balesetek nem mutatnak növekvő tendenciát, ilyen téren

viszonylag jók a munkavégzés feltételei, ami viszont szomorú, hogy növekszik a vasutasokat ért támadások száma. Amik egyre súlyosabbak. Nem oly régen vertek meg egy szolgálatát hűen teljesítő vezető jegyvizsgálót úgy, hogy kórházi kezelésre kényszerült, és azt megelőzően is számos atrocitásnak voltak kitéve a vasutasok, tagjaink. Nem csak a jegyvizsgálókról van szó, hanem pénztárosokról, pályavasútnál dolgozó tagjainkról, szolgálattevőkről, és más egyéb területeken foglalkoztatottakról. Úgy vélem, ahogy ezt korábban is hangsúlyoztuk, alapvetés, hogy a munkáltató biztosítsa a biztonságos munkavégzés feltételeit (...)

 

- szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Továbbra is elvárjuk a MÁV biztonsági szolgálatáért felelősöktől, hogy ennek érdekében legyenek aktívabbak, és ne emelkedjen a támadások száma, legyen elrettentés, mindenki gondolja meg, hogy vasutasra támad-e - bármilyen okból is.

Adott szolgálati helyeken csökken az egyidőben szolgálatot teljesítők létszáma, vannak olyan állomások, vonatok, ahol egy fő látja el szolgálatát.

Tehát védtelen.

 

Épp ezért egyre nagyobb súlyt kell fektetni a technikai eszközök biztosítására, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók ténykedésének figyelemmel kísérését - olyan értelemben, hogy támadás ne veszélyeztesse őket a munkavégzés során. A "figyelemmel kísérés"

értelemszerűen csak erre vonatkozhat. Fontos a riasztás lehetősége, és a segítség mielőbbi helyszínre érkezése. Itt nagy felelősség hárul a vasútbiztonsági szervezetekre, akiknek ez alapvető feladatuk kellene, hogy legyen. És remélem, hogy az is lesz a jövőben, nem csak tanácskoznak.

 

Mint ismert, szakszervezetünk korábban is már nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy nagyobb legyen a munkavállalók biztonsága, ez így van most is. Többek között ezért javasoltuk már több alkalommal is, hogy jegyvizsgáló egyedül ne teljesítsen szolgálatot, a nők 18 óra után ne legyenek beoszthatóak vonatokra vagy akár más szolgálati helyekre is, ahol nem biztosított a megfelelő védelem. Sajnos idáig ez süket fülekre talált.

Április 28. alkalmából - ahogy eddig is - megismételjük: ha valaki úgy érzi, hogy a munkáltató nem tudja garantálni számára, hogy a munkavégzés megfelelően biztonságos körülmények között történhessen, akkor tagadja meg az utasítás végrehajtását: ne vigye el egyedül a vonatot, vagy ha olyan szolgálati helyre vezénylik, akkor legyen bátorsága azt mondani, hogy nem vállalja, mert fél az atrocitásoktól - teljes joggal, hiszen ilyen esetekre volt már példa.

A hajnalban kezdő, későn végző hölgyek esetében szempontnak kell lennie, hogy biztonságosan érjenek be a munkahelyükre, vagy juthassanak haza. Tehát nem elvárható az, hogy kietlen, néptelen utcákon bolyongjanak éjnek idején - ezzel atrocitások lehetőségének téve ki őket. A munkáltató felelőssége is, hogy a vezényléseket, munkaidő-beosztásokat úgy készítse el, hogy ezekre a körülményekre is tekintettel legyen. Ebben az esetben a munkáltató nem hivatkozhat a létszámhiányra, ez nem lehet ok arra, hogy valaki veszélynek tegye ki magát.

Ha a szolgálatok során úgy érzitek, hogy veszély fenyeget benneteket - akár fizikai, akár emberi méltóságot sértő atrocitás formájában - akkor hagyjatok fel például a kereskedelmi tevékenységgel, vitával, kerüljétek el a konfliktust:

nem a ti dolgotok ezt rendezni, nem erre szerződtetek - természetesen a szolgálat alatt vagy annak végeztével erről írásban beszámoltok a munkáltató felé

 

- javasolta Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.