Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6949/html/mav-tovabbi-ket-uj-p.html

MÁV: További két új pont megalkotására tett KSZ-módosító javaslatot a VDSzSz Szolidaritás!


Persze erősen bízva abban, hogy ezek az indítványok nem osztják a korábban benyújtottak sorsát. Hatósági tanúzás különdíjazása, illetve a tetemek eltávolítását, a helyszínek fertőtlenítését végző munkavállalók alkalmankénti díjazása.

Egyrészt a MÁV-csoporton belüli - a munkavállalókat nem közvetlenül munkáltatásukkal összefüggően érintő – egységes és méltányos eljárási rend érdekében a MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződésének 63/A. pontjához hasonlóan javasoltuk a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésébe is új pontként felvenni az alábbiakat:

Hatósági tanúzás külön díjazása

Amennyiben a munkavállaló hatóság előtti tanúmeghallgatására – a munkáltató érdekkörében felmerült okból – munkaidőn kívüli időszakban (pihenőnap, pihenőidő, szabadság, betegállomány stb.) kerül sor, a munkavállaló 8 000 Ft/nap külön díjazásra jogosult.
A tanúmeghallgatás és az utazás ideje nem minősül munkaidőnek.

 

A munkáltatótól származó ismereteink szerint ugyanis a MÁV Zrt-nél elenyésző számú ilyen eset fordul elő, ezért nem számíthatunk a munkáltató terheinek érzékelhető növekedésére, viszont az érintett munkavállalók felé javaslatunk befogadása méltányos és korrekt gesztust jelentene.

Hosszú évek óta okoz problémát a vasúti pályán elgázolt emberi maradványok, állati tetemek eltávolítása, a helyszín fertőtlenítése illetve ezen tevékenység szabályozatlansága.
Most a pályaüzemeltetési szervezet, a munkavállalói képviseletek – KMvB, szakszervezetek – bevonásával és egyetértésével a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatának módosítására tesz javaslatot, mely teljeskörűen szabályozza ennek a tevékenységnek a végrehajtását.
Figyelembe véve az emberek egyéni és eltérő érzékenységét, ingerküszöbét, ez a munka nem várható el minden munkavállalótól.

A munka jellege nyilvánvalóan és merőben különbözik a pályán dolgozók – pálya mielőbbi felszabadítására vonatkozó - munkaköri kötelességétől, mint amilyen a hólapátolás.

Ezért ismét a MÁV-Start Zrt-nél honos gyakorlat átemelését javasoltuk a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésébe. A MÁV-Start Zrt-nél ugyanis a gázoló járművek fertőtlenítése az úgynevezett „kegyeleti mosón” történik, ahol ezt a munkát végző munkavállalók alkalmanként 3 000 Ft díjazásban részesülnek.

Azt javasoljuk, hogy a pályafenntartási főnökségek létszámukból a tetemek eltávolításában, a helyszínek fertőtlenítésében részt venni hajlandó munkavállalók körét mérjék fel, és akik ezt a tevékenységet végzik - a helyszín sajátosságaitól függően – alkalmanként 3-5.000 Ft juttatásban részesüljenek a Kollektív Szerződés alapján.

Letölthető dokumentumok:
KSZ_Mdostsi_jav.2018_ikt95.pdf (51 kb)