Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6959/html/ujszaszi-baleset-uja.html

Újszászi baleset: Újabb kérdések a Vasútbiztonsági Igazgatóság részére a nyomozás lezárását követően...


Talán egyszer kapunk rájuk választ is. A legsúlyosabb kérdés változatanul ez: "Miért akartak az állomási biztosítóberendezés gyatra voltának leplezése érdekében két ártatlan vasutast feláldozni?"

1. Miért nem tett a KBSZ által meghatározott határidőn belül a MÁV Zrt. sem ellentmondó, sem igenlő észrevételt a zárójelentés tervezetre - annak ellenére, hogy az ügyben a MÁV Zrt. Vasútbiztonsági Főigazgatóságának (VBI) vezetése többször konzultált a MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság Budapest (TVB) vezetőjével?

2. A TVB milyen meggondolásból és kinek az engedélyével nyújtotta be a KBSZ által tartott záró értekezlet előtti napon az ún. különvéleményt?

3. A másnapi záróértekezleten a TVB miért nem képviseltette magát?

4. Miért nem ismerte el a MÁV Zrt. hivatalos álláspontjának a TVB „különvéleményét”?

5. Később a TVB miért vonta vissza „különvéleményét”?

6. Miért nem nyújtotta be a MÁV Zrt. a rendelkezésére álló határidőn belül a VBI által készített észrevételt?

7. Miért nem küldték el a Felügyelő Bizottság részére a fentiekben említett iratokat?

8. Miért nem vette figyelembe a VBI illetve a TVB a 2017. június 22-i Biztonsági Testület ülésén az üggyel kapcsolatos felszólalást és kiosztott anyagokat?

9. Miért nem reagált a TVB Kondor Balázs szolnoki csomóponti főnök újszászi vizsgálati anyagra vonatkozó jelentésében foglaltakra?

10. A TVB vezetőjének 2017. júliusában írt rendőrségi megkereséséből - a MÁV Zrt. állításával ellentétben - az olvasható ki, hogy az ügybeni büntetőeljárás a MÁV Zrt. feljelentése alapján indult. Mi az ellentmondás oka?

11. Mi célból igyekezett a TVB hamis nyomra terelni az ügyet és vétleneket jelölni meg vétkesként?

12 A KBSZ zárójelentését illetve a nyomozóhatóság határozatát követően a VBI és a Jogi Igazgatóság milyen intézkedéseket foganatosított, illetve tervez végrehajtani a koncepciós ügyben?

13. Vajon mikor kapunk érdemi választ az ügyhöz kapcsolódóan megfogalmazott korábbi kérdéseinkre?

14. A VBI hajlandó-e bocsánatot kérni a két ártatlanul meghurcoltatott vasutast?

15. A MÁV Zrt. átvállalja-e az ügyvédi költségeket, ha nem, akkor miért nem?

16. A vizsgálatok tükrében a VBI szerint mi okozta a siklást, és ki/kik felelősek a balesetért, ill. az állomási biztosítóberendezés vasúti közlekedést veszélyeztető állapotáért, különös figyelemmel néhai Hosszú Lajos 2016.08.22-én és 2016.08.26-án kelt szakvéleményeiben foglaltakra, amelyekben a KBSZ zárójelentésében írottakkal azonos körülményekre vezette vissza a siklást?

17. Miért nem vezettek be sebességkorlátozást Újszász vasútállomás kitérőin a KBSZ zárójelentésében tett megállapításokra tekintettel?

18. Miért nem intézkedett a VBI főigazgatója és a TVB igazgatója a részükre 2017.11.01-én és 2017.11.08-án írt levelek nyomán?

19. Hogyan használhattak fel hamis szakmai véleményt az eljárás során?

20. Miért akartak az állomási biztosítóberendezés gyatra voltának leplezése érdekében két ártatlan vasutast feláldozni?