Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6968/html/a-vdszsz-szolidarita.html

A VDSzSz Szolidaritás mérlegeli, hogy - amennyiben a MÁV-Start nem lép - érintett tagjai számára önvédelmi sprayt biztosít!


A munkáltatónak kutyakötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, biztosítása. Ha mindez nem adott, a munkavállaló nem köteles a munkáját elvégezni.

Lassan nem telik el nap anélkül, hogy ne érje támadás a szolgálatát végző vasutasokat. Legutóbb május 13-án az esti órákban Göd állomáson egy vonaton szolgálatot teljesítő tagtársnőnket vertek meg, de itt nem áll meg a történet: amíg korábban a rendőrséget ilyen esetben minden alkalommal meg kellett várni, most a menetirányító várakozás helyett arra utasította a vonatszemélyzetet, hogy haladjanak tovább a Nyugati pályaudvar irányába. Így a rendőrségnek nem volt módja helyszínelni, nem volt módja tanúkat meghallgatni, és minden más egyéb olyan intézkedést foganatosítani, amit ilyen esetben szokott.

Nem tudom, mi lesz ennek a vége, és azt sem, hogy a MÁV-Start biztonsági szolgálata mi módon kísérli meg visszaszorítani az erőszakos cselekmények számát

 

- mondta Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Azok a statisztikák, amiket bemutattak számunkra az általunk kezdeményezett konzultáción, emelkedő tendenciáról tanúskodnak. Ezen a konzultáción kértük a jelenlévő vasútbiztonsági "szakszolgálatot", hogy a rendelkezésére álló lehetőségek mentén tegyenek érdemi lépéseket annak érdekében, hogy ne kelljen senkinek se félelemben végezni a munkáját. Tettek helyett statisztikát hallhattunk újfent, hogy vannak ennél rosszabb helyzetek is, és nagy meglepetésünkre az osztrák vasutat hozta fel példaként a jelenlévő hozzáértő, ahol állítása szerint nagyságrenddel több az utazószemélyzet sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények száma.

Kétségeink vannak felőle, ugyanakkor ez nem vigasz: ez az osztrákok problémája,

nekünk az a problémánk, hogy a mi tagjaink szenvednek és alázzák őket méltatlanul

 


A Start jelenlévő képviselőitől kértük, hogy tegyék rendbe végre valahára a vonatkísérés rendjét: olyanok kísérjék a jegyvizsgálókat a fertőzött járatokon, akik képesek és tudnak is védelmet nyújtani - testalkatuk és szakképesítésük folytán. A vasút ezért a kísérésért adott cégeknek fizet, ehhez képest olyan személyek látják el a szolgálatot, akik ránézésre alkalmatlanok arra, hogy feladatukat ellássák, amennyiben szükséges.

A konzultáción a VDSzSz Szolidaritás képviselői azt is kérték, hogy a MÁV-Start vezetése adjon ki egy rendeletet, parancskönyvet, stb., hogy abban az esetben,

ha a vonatszemélyzet, a vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgáló az intézkedése során azt érzékeli, vélelmezi, hogy a személyét támadás érheti akár szóbeli, akár tettlegesen, úgy a kereskedelmi tevékenységet függessze fel az érintett utassal, vandállal szemben. Mitöbb, kötelezze őt erre a vasút: ne csak lehetővé tegye a számára. Erre nem hajlandóak, bármennyire is meglepő, holott már korábban - hónapokkal ezelőtt - erről már szót váltottunk a MÁV-Start vezetésével, és meg is egyeztünk benne, csak elmaradt az intézkedés. És most, mikor ezt felkérdeztük, illetve számonkértük, akkor ment a csodálkozás: mégse [történt semmi]. Érv nem volt rá, csak annyi, hogy nem.

 

Mi épp ellenkezőleg gondoljuk: a jegyvizsgálók nincsenek ellátva - ahogy a többiek sem - önvédelmi eszközökkel, a vasút nem biztosít ilyet a számukra: testkamera az ablakban, egyéb eszköz úgyszintén, mindig találnak okot arra, hogy megmagyarázzák, mit miért nem lehet.

Különböző jogszabályi helyekre hivatkoznak. A vasutas azonban nem köteles a veszélyt vállalni, egyáltalán nem köteles. A munkáltatónak pedig kutyakötelessége, törvényi kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, biztosítása. Ha ez nincs meg, a munkavállaló nem köteles a munkáját elvégezni.

 

A VDSzSz Szolidaritás mérlegeli, hogy amennyiben a MÁV-Start nem lép, akkor az ezt igénylő tagjai számára önvédelmi sprayt biztosít - még nyilván kimunkáljuk, megbeszéljük, mi módon lehet ezt megoldani. De az nem megy, hogy bárki szorongva végezze a munkáját - félve attól, hogy megverik. Vagy csúnyán beszélnek vele.
Amennyiben pedig a MÁV-Start nem hajlandó felhívni a jegyvizsgálók figyelmét arra, hogy a kereskedelmi tevékenységet az említett szituációkban ne végezzék, akkor ennek hiányában kell így cselekedni. Ha pedig a munkáltató ezért hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló intézkedést alkalmazna, akkor szakszervezetünk hatékonyan meg tudja tagjait védeni ennek következményeitől.

De reméljük erre nem kell, hogy sor kerüljön, mert a munkáltató napokon belül meghozza a megfelelő intézkedést a munkatársai védelme érdekében

 

- fejezte ki reményét Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.