Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6969/html/bantalmazas-vezeriga.html

Bántalmazás: Vezérigazgatói rendelkezés haladéktalan kiadására szólította fel a VDSzSz Szolidaritás a MÁV-Start vezérigazgatóját!


bantalmazas-vezeriga

Szakszervezetünk kezdeményezte, hogy a MÁV-START engedélyezze a kereskedelmi tevékenység együttes (két fős) végzését azokon a szerelvényeken, ahol egyidejűleg több jegyvizsgáló teljesít szolgálatot. Ha azonban a jegyvizsgáló egyedül van, és testi épségét veszélyeztető vagy emberi méltóságát sértő agresszivitást tapasztal, legyen módja az utassal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének felfüggesztésére. A havária-irányítók megfelelő oktatásán kívül azt is kértük, hogy a MÁV-Start Zrt. tegye lehetővé, illetve biztosítsa önvédelmi spray használatát!

A szolgálatban lévő jegyvizsgálókat érő támadások száma nem csökken, sőt: a Budapesti TSZVI területén a tavalyi évhez viszonyítva időarányosan növekedő tendenciát mutat. Sajnos a támadások is egyre brutálisabbak - utalt az utóbbi idők szomorú történéseire Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Csépke Andráshoz, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójához írt levelében.

Tekintve, hogy a bántalmazások döntően a budapesti elővárosi közlekedéshez köthetőek, május 15-én konzultációt tartottunk e kérdéskörben a Budapest TSZVI munkatársaival.
Támogatólag fogadjuk a MÁV-START Zrt. vezetésének azon törekvéseit, melyek az ilyen támadások áldozatává vált munkavállalók testi és lelki gyógyulását, utógondozását segítik.

A megbeszélésen a Biztonsági Igazgatóság részéről jelen volt Gál Péter. Az általa elmondottakból az a kép rajzolódott ki, hogy a prevenció területén viszont évek óta nem történt semmi, és a hozzáállást is tanácstalanság, tehetetlenség jellemzi.

Talán már három éve is elmúlt, hogy javasoltuk a jegyvizsgálók számára testkamera bevezetését, melynek a látványa önmagában is visszatartó erővel bír. Az elmúlt évek során – az állítólag – belefektetett rengeteg munka ellenére még a műszaki tartalom korrekt meghatározásáig, a közbeszerzési eljárás kiírásáig sem sikerült eljutni. Ez szégyenletes.
Bízva abban, hogy más területeken hatékonyabb előrelépésre lesz képes az erre felkent szervezet, ezúton további, munkatársaink testi épségét óvó, megelőző intézkedésekre teszünk javaslatot:

- Világossá vált, hogy a Készenléti Rendőrséggel vonatkísérések céljából megkötött keretszerződés (együttműködési megállapodás) jelen formájában nem sokat ér.
Kívánságlistákat ad át a MÁV-START Zrt. vagy a Biztonsági Igazgatóság, hogy mely viszonylatokon kellene rendőri kísérés, jelenlét. Azután vagy küldenek valakit vagy nem. Ha jön is valaki, nem feltétlen közli a jegyvizsgálóval. Leül, majd a jegyek ellenőrzésénél derül ki, hogy a vonatok kísérésére feljogosító igazolvánnyal utazik.
Az idős, rossz egészségi állapotú vasútőrök semmilyen elrettentő erővel nem rendelkeznek. Némelyikük olyan állapotban van, hogy már annak örül, ha túléli az utazás viszontagságait. Nos, erre kár pénzt költeni.
Azt javasoltuk, hogy a vasútőrökre e célból szánt forintokat a MÁV-START Zrt. csoportosítsa át, és a rendőrséggel, (rendőrségekkel) kötött új szerződésekkel igyekezzen egyfajta megrendelő-szolgáltató viszonyt kialakítani a hatósággal. A megadott viszonylatra szóló kísérések elszámolása a rendőrséggel a jegyvizsgálók által a tényleges jelenlétük megigazoltak alapján történjen.

- Javasoltuk továbbá, hogy a Kommunikációs Igazgatóság ne csak az atrocitások, hanem az azokat követő elfogások és jogerős ítéletek országos körű megismertetésében is vállaljon nagyobb szerepet.

Az alábbi két pontban elvárjuk, hogy Csépke András, a MÁV-Start vezérigazgatója haladéktalanul adjon ki vezérigazgatói rendelkezést, annál is inkább, mivel a korábbi tárgyalásaink során erre már ígéretet tett...

- A MÁV-START azokon a szerelvényeken, ahol egyidejűleg több jegyvizsgáló teljesít szolgálatot, a munkavállalók belátására bízva engedélyezze a kereskedelmi tevékenység együttes (két fős) végzését.
A két fő úgy szervezi meg a munkáját, hogy se a vonat indulására való felhatalmazás, se az utazóközönség lehető legteljesebb körű ellenőrzése ne szenvedjen csorbát.

- Ha a jegyvizsgáló semmilyen hivatalos vagy munkatársi segítségre nem számíthat, és a testi épséget veszélyeztető vagy emberi méltóságát sértő agresszivitást érez, vagy tapasztal, legyen módja az utassal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységének felfüggesztésére. (Magyarán odébbáll.)
Jelenleg részletkérdés, hogy aztán a későbbiek során kér-e valamely helyszínre hatósági vagy más intézkedést.

- Kértük a havaria-irányítók megfelelő oktatását. A szolgálatban lévő vonatszemélyzet bántalmazása bűncselekmény. Ha ilyenre sor került, és a rendőrséget értesítették, akkor a vonat a hatóság megérkezéséig és engedélyéig – a helyszín megváltoztatásának tilalma miatt – nem haladhat tovább.

- a biztonsági helyzet romlása miatt kezdeményeztük, hogy a MÁV-START Zrt. tegye lehetővé, illetve biztosítsa önvédelmi spray használatát.

Remélem, tagjaink, munkatársaink testi épségének megóvására tett javaslataink – melyek többsége rövid időn és „házon belül” megvalósítható – nem jutnak a testkamera-beszerzések sanyarú sorsára.
Gál Péter megosztotta velünk az ÖBB hálózatán tapasztalható drámai állapotokat, hiszen ott nagyságrendekkel több támadás éri a munkájukat végző jegyvizsgálókat. Kérjük, tegyél meg mindent azért, hogy e számukra elviselhetetlen állapot határainkat ne lépje át

 

- zárta le a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére írt levelét Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Letölthető dokumentumok:
180518_104-2018.pdf (88 kb)