Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6997/html/bantalmazas-kollekti.html

Bántalmazás: Kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás a Budapesti TSZVI-nél!


Helyi sztrájk is várható a tárgyalások eredménytelensége esetén. 

Bradács Dénes, a VDSzSz Szolidaritás TSZVI Budapest Alapszervezet vezető ügyvivője kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett Horváth László, a Budapesti TSZVI igazgatója részére írt levelében:

Növekvő aggodalommal és felháborodással tapasztaljuk, hogy miközben a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett személyszállító vonatokon egyre gyakoribbakká és súlyosabbakká váltak a jegyvizsgáló kollégáinkat, tagtársainkat ért atrocitások, támadások, addig a MÁV-START Zrt. vezetése jószerivel passzívan szemléli a helyzet eszkalálódását, és semmiféle érdemleges intézkedést nem hajlandó tenni annak érdekében, hogy a vonatokon szolgálatot teljesítő munkatársai testi épségét biztosítsa, ha már a lelki megaláztatást úgysem tudja meggátolni.

A VDSzSz Szolidaritás az elmúlt évek során többször tett már javaslatot az elfogadhatatlan helyzet mérséklése, tagjaink megóvása érdekében – ezek között több olyan egyszerű, munkaszervezési jellegű intézkedés is szerepel, ami azonnal megvalósítható lenne, mivel sem technikai fejlesztést nem igényel, érdemi válasz azonban nem érkezett a munkáltatótól – ám érdemi intézkedést a munkáltató részéről nem tapasztaltunk. A tárggyal kapcsolatban tartott rendkívüli VÉT ülésen a munkáltató által említett intézkedési tervet szakszervezetünk azóta sem kapta meg.

A munkáltató munkaviszonyból származó alapvető kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a biztosítsa. A VDSZSZ Szolidaritás a jelen levélben kezdeményezett kollektív munkaügyi vitában is követeli, hogy a munkáltató – szakszervezetünkkel egyeztetve – tegyen hatékony és eredményes intézkedéseket a jegyvizsgálókat ért bántalmazások megelőzése, visszaszorítása érdekében.

A fenti követelésünk teljesítése érdekében a sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. 2.§ (1) bek. a) pontjában foglaltak alapján kollektív munkaügyi vitát kezdeményezünk. Az ennek keretén belüli egyeztető eljárás első tárgyalási időpontjául 2018. június 11-én 8:00 órát, helyszínéül a TSZVI használatában lévő Kerepesi út 5. szám alatti épület első emeleti tárgyalóját javasoljuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a hivatkozott törvényben előírt határidőn belül az egyeztetések eredménytelenül záródnak, úgy számítania kell arra, hogy szakszervezetünk – követeléseink teljesülése érdekében – sztrájkfelhívást fog kiadni.

Bízunk benne, hogy kollégáinknak nem kell az Alaptörvényben biztosított sztrájkhoz való jogukkal élniük, mert a sztrájk megtartása – a kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott követeléseink teljesülése okán – elmarad.

Letölthető dokumentumok:
kollektv_munkagyi_vita_Bp._TSZVI.pdf (54 kb)