Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7012/html/tovabbi-ket-napirend.html

További két napirendi ponttal kértük bővíteni a VDSzSz Szolidaritás által kezdeményezett rendkívüli VÉT-ülés napirendjét!


Így összesen öt téma napirendre tűzését kezdeményeztük.

Mégpedig az alábbiakkal:

  • 1. A 2017.11.15-én kelt, a Kollektív Szerződés módosítására irányuló kezdeményezésünkben foglaltak megtárgyalása, különös tekntettel arra, hogy a hivatkozott megkeresés 4. pontjában írottak fontosságát a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. e tárgyban való megbeszélést követő feljegyzésében írottak kétségtelenül alátámasztják.
  • 2. A 230 óra feletti rendkívüli munkavégzést csak az érintett munkavállaló beleegyezésével - ahogy korábban - lehessen elrendelni a KSz-ben szabályzott díjazás biztosításával, valamint azzal, a korábban ugyancsak létező jogosultsággal, hogy azon munkavállalók esetében, akik 230 óra feletti rendkívüli munkavégzést teljesítettek, a MÁV Zrt. köteles számukra biztosítani az egészségmegőrző program igénybevételét. Amennyiben erre az érintett munkavállaló önhibáján kívül nincs mód, úgy az egészségmegőrző programot munkavállaló számára a tárgy évben 5 egybefüggő munkanapon a munkavégzés alól mentességet kell a munkáltatónak biztosítania.

Arra az esetre, ha a 2018. június 22-re kezdeményezett VÉT-ülés nem lenne határozatképes, úgy az adott helyen és időpontban a rendkívüli VÉT-re javasolt napirendi pontokat Mt. szerinti konzultáció keretében kértük lefolytatni.

Mint ismeretes, rendkívüli VÉT összehívását kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás a MÁV-nál, egyúttal három fontos téma napirendre tűzését javasoltuk:

  • 1. A 114/2018. iktatószámon 2018. május 31-én kelt levelünkben foglaltak megtárgyalása.
  • 2. A MÁV Zrt. által kiadott „Az etikai bejelentőrendszer” oktatási tananyagban foglaltak áttekintése.
  • 3. Tárgyalás a MÁV-START Zrt. által bevezetni szándékozott időszakos vizsgák ösztönzési rendszerének MÁV Zrt-nél, illetőleg a MÁV vállalatcsoport egészénél történő bevezetés lehetőségeiről.

Ezek egészültek ki a cikk elején ismertetett két ponttal.